Transport nebezpečných látek - Otázky ke zkoušce - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Otázky ke zkoušce

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 07.10.2010 22:57
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Transport nebezpečných látek
Známka: 2.8
Hodnoceno: 15x
Popis: Vypracované typové otázky.


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

1. Přeprava nebezpečných látek, předpisy pro silniční přepravu (dohoda ADR) a železniční přepravu (řád RID)
Pro silniční přepravu obecně platí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 187/1994. Silniční doprava se řídí pokyny ADR. Vlastní text dohody ADR (vyhláška č. 64/1987 Sb.) obsahuje pouze základní a procedurální ustanovení, věcné podmínky jsou obsaženy v přílohách A a B. Od roku 1997 jsou tyto přílohy vydávány ve sbírce zákonů.
Pro železniční dopravu obecně platí zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. Železniční doprava se řídí pokyny RID.
Předpisech ADR a RID jsou nebezpečné látky a předměty rozděleny do 9 tříd nebezpečnosti. Třída uvádí základní – převažující – nebezpečí látky, vycházeje z jejich fyzikálně chemických vlastností a technicko bezpečnostních parametrů, charakterizující nebezpečí kvantitativně.
Pro označování nebezpečnosti látky, podléhající přepravě podle ADR a RID, se využívá identifikační číslo nebezpečnosti, tzv. Kemler-kód. Je to dvoumístná až třímístná kombinace čísel, která je v některých případech doplněna znakem X.
Obecně označují čísla tato nebezpečí:
2 – uvolňování plynů pod tlakem
3 – hořlavost par kapalin a plynů
4 – hořlavost tuhých látek
5 – oxidační účinky (podporuje hoření)
6 – jedovatost (toxicita)
7 – radioaktivita
8 – žíravost
9 – nebezpečí samovolné prudké reakce (jiné nebezpečné látky a předměty)

První číslo označuje hlavní – primární – nebezpečí, druhé a třetí číslo označuje druhotné – sekundární – nebezpečí, s kterým je nutné počítat. Je-li před kombinací čísel označení X, znamená to, že látka nesmí přijít do styku s vodou. Jsou-li čísla zdvojená, znamená to zvýšení nebezpečí (např. 66 – velmi jedovatá látka).
UN-kód: jednotlivým látkám, jejichž přeprava podléhá ADR a RID, je přiřazen čtyřmístný číselný kód, který látku jednoznačně identifikuje. Abecední seznam látek s identifikačními čísly a seznam látek podle UN-kódu jsou uvedeny v přílohách předpisů ADR a RID. UN-kód musí být uveden v písemných pokynech pro řidiče, v nákladním listu a je součástí speciální výstražné cedule oranžové barvy (dolní část).

 2. Třídění nebezpečných látek a předmětů dle ADR (RID)
- do tříd jsou látky roztříděny na základě hlavního převládajícího nebezpečí .
- v jednotlivých třídách ADR a RID jsou nebezpečné látky a předměty dále roztříděny podle dalších nebezpečných vlastností do podtříd (číslic) a podle stupně nebezpečnosti do skupin (písmen)
- třídy:
1. Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou
2. Plyny
3. Hořlavé kapaliny (zápalné kapalné látky)
4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající a znecitlivělé tuhé látky výbušné
4.2. Samozápalné (samovzněcující) látky
4.3. Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé (zápalné) plyny
5.1. Látky podporující hoření (látky působící oxidačně)
5.2. Organické peroxidy
6.1. Jedovaté látky
6.2. Infekční látky ( látky způsobilé vyvolat narkozu)
7. Radioaktivní látky
8. Žíravé látky
9. Různé nebezpečné látky a předměty

3. Označení dopravních prostředků přepravujících nebezpečné látky, označení kusového zboží

Silniční vozidla musí být ve smyslu ADR přílohy B Označeny:

- na přední a zadní straně dopravní jednotky výstražnou reflexní tabulí oranžové barvi, černě orámované, obdélníkového tvaru s rozměry 40x30.

CISTERNY: - zde je to přísnější

jednokomorových cisterny:

- boční strany identifikační tabule ( obdélník 40x30 , oranžový černě lemovaný, podélně rozpůlený, kde v horní půlce je identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler kód) a v dolní části identifikační číslo látky UN – kód. )
- tabule musí vydržet 15 min intenzivního požáru

více komorové cisterny:

1) přední a zadní strana výstražné tabule
2) bok každé z komor označen zvlášť – výstražné identifikační tabule a bezpečnostní značka.

VLAKY:

- označeny samolepící fólií, nebo nátěrem (podél cisterny oranžovým pruhem, nebo nápisem)

 


Značení kusového zboží

Kusové zásilky určené k přepravě musí odesílatel označit předepsanými bezpečnostními značkami. Ty na první pohled informují o nebezpečí, před kterým je třebakusy chránit, ebeny. Jsou doplněny pokyny pro bezpečnou manipulaci (manipulační značky). V rámci RID se užívá termínu nálepky, přičemž ADR a RID používají stejné značení.
Kromě kusů musí být bezpečnostními značkami označeny také kontejnery, snímatelné a nesnímatelné cisterny a baterie nádob obsahující některé druhy nebezpečných látek a předmětů.
Manipulační značky mají tvar obdélníku. Manipulační značky se symbolem deštníku s kapkami vody a kalich byly zrušeny, v platnosti zůstala značka se symbolem dvou černých šipek. Od roku 1997 platí nová značka pro látky přepravované zahřáté, má tvar rovnostranného trojúhelníku se symbolem teploměru.
Bezpečnostní značky se umisťují před manipulační značky. Na bednách a podobných obalech se bezp. značka umisťuje na boční a čelní straně a také na víku, na bubnech a sudech na jedno dno a na plášti na dvou protilehlých místech. Na ostatních obalech např. ocelové láhve, koše apod. se značky umisťují, popř. upevňují k obalu na nejvhodnějším a dobře viditelném místě.

TVAR ZNAČEK:
- tvar kosočtverce o straně 10 cm
- u cisteren je strana 25 cm
- symbol na nich ukazuje nebezpečí (např.: látky přepravované zahřáté = trojú. s teploměrem)
- manipulační značky mají tvar obdélníku

UMÍSTĚNÍ ZNAČENÍ:
- na bednách = boční,čelní strana a víko
- na bubnech,sudech = na jedno dno a na plášti na dvou protilehlých stranách
- na ostatních obalech (lahve koše) = k obalu n nevhodnější viditelné místo 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Otázky ke zkoušce.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Otázky ke zkoušce

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 40134
Materiálů střední školy: 3611
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace