Racionalizace prace - Otázky ke zkoušce - Všichni Všem


Materiál je formátu pdf

Otázky ke zkoušce

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 02.05.2012 20:09
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Racionalizace prace
Známka: 1
Hodnoceno: 2x
Popis: Vypracované otázky ke zkoušce, chybí otázka 21 a otázky týkajících se MOST a MTM by měly být jestě více rozvedeny, protože zkoušejicí požaduje hlubší znalosti. Jinak by mělo být vše v pořádku.


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

1. Multimomentková studie (charakteristika, pojmy kategorie práce, obchůzková trasa)
Char
Metoda spočívá v určení podílu různých druhů spotřeby pracovního času sledovaných objektů
pomocí náhodných pozorování bez použití časoměrných přístrojů. Zakládá se na teorii
pravděpodobnosti a matematické statistice. Vychází se ze zásady, že reprezentativní počet
náhodných pozorování charakterizuje v dostatečné míře skutečné využití času všemi objekty, kteří
jsou předmětem pozorování. Výhodou této metody je malá finanční náročnost a z mapování
velkého množství objektů najednou. Nevýhodou je omezený stupeň přesnosti a časováná ročnost,
protože sledování může trvat několik týdnů i měsíců.
Praktické využitítéto definice je následující: pracovník, provádějící měření místo stálého,
nepřetržitého pozorování spotřeby času během směny zjišťuje několikrát v nepravidelných
intervalech a po několik směn okamžitý druh práce, prováděnéna pracovišti. Správnost výsledku
záleží především na dodržení náhodnosti doby, ve kteréje získán dílčí údaj o prováděné práci.
Kategorie práce
•nějakáčinnost, kterou studujeme, sledujeme
•měla by být přesně definována, aby nedošlo k její záměně→zkreslování výsledků
Příklady kategoriklady kategorií práce: studovce: studování technické dokumentace, příprava prava
pracoviště, čekání na materiál, nepřítomnost na pracošti, vlastní pracovní činnost, schůze, atd.
Obchůzka
Předepsaná trasa pozorovatele, který během ní na dohodnutých místech trasy zaznamenává
okamžitou probíhající činnost sledovaných objektů ve formě konkrétních kategorií práce
2. Multimomentková studie (popis jednotlivých etap)
Etapy multimomentkovéstudie:
1.Příprava pozorování
2.Vlastnípozorování
3.Rozbor a vyhodnocení výsledků
4.Racionalizační opatření
1.Příprava pozorování
•Stanovení sledovaných objektů j pracovník –pracoviště, tyto objekty by měl stanovit zadavatel
•Stanovení obchůzkovétrasy –jednoznačnost z hlediska dráhy a z hlediska pozorovaných míst, sled
návštěv pracoviště, konstantní rychlost chůze, stanovení začátku a konce obchůzky, pokrytí všech
sledovaných objektů, označení sledovaných objektů
•Stanovení okamžiku pozorování:-náhodný výběr –tabulka náhodných čísel, počítač(generátor
náhodných čísel), telefonníseznam (poslední3-4 čísla) -předem určený výběr
•Stanovení kategorií práce – kontrola, obrabení, priprava pracovište
2. Vlastnípozorování
Jak sbírat data?
Data můžeme sbírat na jednom jedinci nebo na více objektech. To podmiňuje i techniku sbírání dat.
-sebe pozorování–jestliže pracovník, který je podroben měření, má takovou činnost, která je
zhlediska pracovního vytížení snadná, může pracovník shromažďovat informace sám. Pak je
pozorováníefektivní. Čas pozorováníje signalizován bzučákem na pracovišti nebo stolním hlásičem
ve vzdáleném řídícím středisku. Pracovník zaznamenává sám výskyt předem určených kategorií
práce kódem. Kdyby pracovník předem znal časy hlásiče, mohlo by dojít k velké zaujatosti a
zkreslení výsledků. Tato technika je efektivní za již shora uvedených podmínek a při spolupráci s
poloprofesionálním kolektivem, který netuší časové hodnoty hlášené přes bzučák. Sebe pozorování
by mělo být prováděno s úspěšnými úředníky, managery knovému poznáníefektivnějších metod
práce
-externí pozorování–měření je prováděno samostatnou osobou -pozorovatelem nebo jinými
záznamovými prostředky určenými jen pro získávání potřebných dat, výcvik pozorovatele musí být
prováděn rychle, aby byla zajištěna objektivnost měření, je třeba dobře rozumět druhu činností,
kteréma jí být měřeny. Dále znát detailně prostředí, typ práce seznámit se s lidmi.Při skupinovém pozorování je nutnost tréninku měření nezbytná. Časy pozorování by měly být již
předem stanoveny, protože čas na jejich generování nebude stačit. Důležitéje si připravit i správný
systém tabulek dat. Všechna tato opatření zlepší a zkvalitní vlastníměření.
3.vyhodnocení
Hledáme pI-skutečný % výskytu činnosti.
3. Metody projektování z hlediska ergonomie
1.metoda řezů
2.metoda somatografická-Cílem metody je vytvoření konstrukce technického obrazu lidské
postavy.Zakreslení obrazu lidského těla podle konkrétních podmínek a požadavků daného projektu
napomůže odhalit kritické rozměry pracoviště. Výhoda této metody je jednoduchost a univerzálnost
(plošné modely). Podmínkou zvládnutí metody je zvládnutí somatografie.
3.metoda modelová-Postup při použitítéto metody je následující:-Vytvoření rozměrově
odpovídajícího modelu pracoviště, který je přímo konfrontován s lidskou postavou -Vytvoření
matematických modelů, rozměrové parametry těla se numericky kvalifikují a sestavují se
matematické vztahy charakterizující pohybové vlastnosti těla 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Otázky ke zkoušce.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Otázky ke zkoušce

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39447
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace