Podniková ekonomika - Poznámky k přednáškám - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Poznámky k přednáškám

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 18.10.2011 11:02
Kategorie: Poznámky
Předmět: Podniková ekonomika
Známka: 1
Hodnoceno: 2x
Popis: Jsou to poznámky k přednáškám. Je toho tam dost popsáno.


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

1) Rozvaha
Rozvaha

Prostředky k získávání majetku => kapitál ->pasiva
Majetek – aktiva

Rozvaha nám zobrazuje vlastněný majetek a kapitál, s nímž jsme majetek pořídili.
- součást výroční zprávy, která je dvojjazyčná a obsahuje místní jazyk a cizí (angličtina)
= bilance – pravá strana se rovná levé straně – aktiva se rovnají pasivům


Aktiva Rozvaha XY k ……. Pasiva
Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál
- hmotný – movitý (stroje, zařízení) Základní kapitál (vklady vlastníků)
- nemovitý (pozemky, …) Fondy (rezervní)
- nehmotný – licence, patenty Hospodářský výsledek (minulý, běžný)
- finanční – cenné invest. papíry
Krátkodobá aktiva Cizí kapitál
Zásoby Závazky
Pohledávky krátkodobé Rezervy
Krátkodobý finanční majetek Ostatní pasiva
Ostatní aktiva
∑ aktiv ∑ pasiv

2) Majetková struktura podniku


Majetek - aktiva

Dlouhodobý majetek (investiční majetek) = dlouhodobá aktiva

- slouží ve firmě déle než jeden rok (doba upotřebitelnosti je delší než 1 rok)
- nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává => výrazem opotřebení jsou odpisy – formou odpisů pak majetek jde do nákladů firmy
- pořizovací cena musí být vyšší než:
a) u hmotného – 40.000,-
b) u nehmotného majetku – 60.000,-
- pokud je cena nižší a doba použitelnosti delší než 1 rok, tak to není dlouhodobý majetek (nedá se to odepisovat)

Rozlišujeme:
 dlouhodobý hmotný majetek
o nemovitý – budovy, pozemky (ty se neodepisují!!), stavby
o movitý – stroje, zařízení
 dlouhodobý nehmotný majetek – patenty, licence, goodwill, značka
 dlouhodobý finanční majetek – investiční papíry (dlouhodobé akcie, dluhopisy, apod.)


Odpisy
Dlouhodobý majetek se opotřebovává => opotřebení vyjadřují odpisy, které se vypočítají, a pak vstupují do ceny výrobku, jejich podstatou je to, že z ekonomické podstaty vyjadřují určitou ztrátu z hodnoty toho stroje

2 druhy opotřebení:
a) fyzické opotřebení
a. aktivní – způsobeno chodem zařízení
b. pasivní – způsobeno vlivem přírodních jevů, faktorů
b) ekonomické opotřebení (morální) – způsobeno technickým pokrokem – je to viditelný tak, že za stejnou cenu dostaneme lepší stroj s lepšími parametry, nebo stejný stroj dostaneme za nižší cenu => ekonomické zastarávání

Když si pořídíme stroj, a chceme ho odpisovat, tak ho musíme zařadit do určité odpisové skupiny, každá odpisová skupina nám říká, jak dlouho (kolik let) budu příslušný majetek odpisovat, délka toho odpisování je dána pomyslnou optimální dobou životnosti toho předmětu

Způsoby odepisování (firma si může zvolit, jaký chce):
a) lineární – podstatou je, že po celou dobu odepisování je výše odpisů víceméně stejná
b) zrychlené (degresivní) – 1. rok odepisování je poměrně nižší a od druhého do poloviny délky odepisování jsou vyšší a závěrem jsou nižší


Krátkodobý (oběžný) majetek = oběžná aktiva

- najednou se spotřebovává – neopotřebovává se
- neodepisuje se
- obíhá ve firmě – dělá tam koloběh -> z toho lze odvodit strukturu

Koloběh oběžného majetku: PENÍZE -> za ty nakoupím MATERIÁL -> s ním něco udělám -> vzniknou ZÁSOBY NEDOKONAČNÉ VÝROBY -> z nich dodělám VÝROBKY -> když to dám na sklad, tak budu mít ZÁSOBY HOTOVÝCH VÝROBKŮ -> ty prodám -> ODBĚRATELÉ -> až mi zaplatí, tak budu mít PENÍZE -> za ty nakoupím další MATERIÁL ……

struktura:
a) věcná forma
a. zásoby materiálu
b. zásoby nedokončené výroby
c. zásoby hotových výrobků
b) peněžní forma
a. pohledávky
b. peníze
• v hotovosti
• účty
c. cenné krátkodobé papíry
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Poznámky k přednáškám.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Poznámky k přednáškám

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39134
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace