13) česká historická próza 19. a 20. století - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

13) česká historická próza 19. a 20. století

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 30.09.2010 22:23
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Český jazyk a literatura
Známka: 1.3
Hodnoceno: 4x
Popis: Maturitní otázky č.13


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 13) Česká historická próza 19. a 20. století

 

19. století

-          politická situace v 50. letech 19. století (Bachův absolutismus) byla velmi nepříznivá a vzrostl zájem o historii - nejvíce husitství a národní obrození

-          autoři přistupoval k historii různě: někteří preferovali historická fakta (děj těchto knížek byl méně poutavý a zajímavý pro čtenáře)

-          autoři pracují s fikcí - postavy si sami vymýšleli => díla jsou přitažlivější pro čtenáře

 

Alois Jirásek

(1851 - 1930)

-          narodil se v Hronově

-          studoval gymnázium

-          měl výtvarný talent; původně chtěl studovat výtvarné umění

-          přátelil se s Mikolášem Alšem

-          studoval filozofickou fakultu obor historie

-          po studiích se stal středoškolským profesorem a učil 15 let na gymnáziu v Litomyšli (dějepis)

-          z Litomyšle odchází do Prahy (také vyučuje)

-          1917 Manifest českých spisovatelů - myšlenka státní samostatnosti

 

Obecná charakteristika díla:

-          jako jediný zpracoval beletristicky období od mýtických dob až po 19. století

-          napsal 50 původních knih

-          Jirásek se ztotožňoval s názorem Františka Palackého, že vrchol českých dějin je husitství

-          dějiny podle Jiráska netvoří jednotlivé osobnosti, ale celý lid (v jeho románech je několik hrdinů, kteří jsou typickými představiteli skupiny)

-          Jirásek je výborným vypravěčem, má schopnost vymýšlet si dramatické zápletky

-          Jirásek dokázal velmi sugestivně vylíčit dobové scény (hlavně válečné konflikty, davové scény) => smysl pro detail

negativa

-          líčí dějiny příliš zdlouhavě (nudně)

-          jeho knihy obsahují složitý děj

-          Jirásek potřebuje trpělivého čtenáře

-          nepropracovaná psychologie postav (postavy jsou buď kladné nebo záporné)

 

Ideologické zneužití Jiráskova díla (50. léta 20. století)

-          komunistická propaganda si vybírala z Jiráska, že preferoval dějinnou úlohu lidu

-          Zdeněk Nejedlý (tehdejší ministr školství) propagoval Jiráska nejvíce

Dílo:

1) Doba mýtů a pověstí

Staré pověsti české

-          zachycuje dávnou dobu od počátku (Praotec Čech, Krok, Libuše…)

-          určeno dětem

-          inspiroval se kronikami Kosma, Dalimila, nejvíce si však cenil Václava Hájka z Libočan

 


2) Husitské období

Mezi proudy

-          trilogie

-          setkáváme se zde s Václavem IV.

-          zachycuje rozmach a vrchol husitství

 

Proti všem

-          o vrcholu husitství

-          podrobně vylíčena postava Žižky

-          podrobně líčena bitva na Vítkově (1420)

 

Bratrstvo

-          trilogie

-          zde líčí úpadek husitského hnutí

-          bitva u Lipan (1434)

 

Husitský král

-          dílo zůstalo nedopsáno (2 svazky)

-          hlavní postavou je Jiří z Poděbrad

 

Z Čech až na konce světa

-          vypráví o pouti Jiřího z Poděbrad po západních zemích

-          napsal na základě cestopisu Václava Šaška z Bířkova

 

 

3) Doba temna (Bílá hora) - období baroka (období rekatolizace)

Temno

-          zahrnuje období 17. a 18. století

-          zobrazuje útlak lidu, fanatické jezuity

-          líčí události kolem svatořečení Jana Nepomuka, aby byla zahlazena památka Jana Husa

-          dále zde vystupuje páter Koniáš (skutečná postava), který ničil nekatolické knihy

 

Psohlavci

-          v tomto díle vystupují skutečné historické postavy - Jan Sladký Kozina, Laminger zvaný Lomikar

-          popisuje zde vzpouru na Chodsku, líčí život na chodském venkově

-          díky tomuto dílu se dozvídáme, že znakem Chodů je hlava, ale ve skutečnosti to byla bota

 

Skály - román

Skaláci - zachycuje selskou vzpouru na Náchodsku

 

4) Období národního obrození

F. L. Věk

-          líčí osudy dobrušského filozofa F. L. Věka (inspiroval se skutečnou postavou F. L. Heka)

-          F. L. Věk odchází z Dobrušky do Prahy na studia, kde se seznamuje se skutečnými historickými osobami => Václav Matěj Kramerius, Š. Hněvkovský, prof. S. Vydra, herec a dramatik Václav Thám

-          Věk je svědkem rušení klášterů, vznikání 1. českého divadla

-          nedostudoval a vrací se zpět do Dobrušky

-          jedná se o pentalogii (pět dílů)

 

Filozofská historie

-          děj se odehrává v Litomyšli

-          ukazuje život studentů

-          dílo končí tím, jak studenti odjíždějí v r. 1848 na barikády do Prahy

 

U nás

-          čtyřdílná kronika

-          volné pokračování F. L. Věka

-          hlavní postavou je kněz Havlovický

 

5) Drama

Otec

Jan Hus

Jan Žižka

Jan Roháč z Dubé

Lucerna         - báchorka

                        - hlavní postavou je mlynář, který se zalíbil hraběnce, ale mlynář zůstává

                           věrný Haničce

 

 

Václav Beneš Třebízský

-          kněz; chtěl poučit a vychovávat svým dílem

-          držel se striktně historických faktů; psal o náboženství

Královna Dagmar - román o dceři Přemysla Otakara I.

 

 

Zikmund Winter

-          profesor dějepisu na univerzitě

-          vymýšlel si minimálně, drží se skutečnosti

-          přítel Aloise Jiráska

Mistr Kampanus

-          o životě Jana Kampána Vodňanského

-          rektor, básník

-          chtěl zachránit univerzitu před jezuity

-          skutečná historická událost - poprava 27 českých pánů

-          Kampanus je zklamán ze života => sebevražda

 

 

Josef Svátek

(19. století)

-          hodně si vymýšlel; psal velmi poutavě, barvitě

-          dílo bylo zapomenut, protože psal o bohatých

Tajnosti pražské

 


20. století

 

-          historickou prózu ve 20. století dělíme do čtyř typů

 

1)      Historická próza jako pohádka pro dospělé

-          autoři si hodně vymýšlejí

-          tato próza má pobavit

-          klade důraz na děj, na dobrodružné zápletky, historická fakta jsou v pozadí - autoři se soustředí na city hlavních hrdinů

 

Jarmila Loukotková

(1923)

-          soustředí se na antiku

-          oblíbila si období renesance, nejvíce se jí líbila tvorba F. Villona

Klady jejích děl:

-          knížky jsou čtivé a populární => pro čtenáře velmi přitažlivé

-          má výborné vypravěčské schopnosti

-          libuje si v romantických zápletkách

Zápory jejích děl:

-          postavy jsou nepropracované (ploché)

 

Není římského lidu

-          román o básníku Petroniovi

-          podrobný obsah ve čtenářském deníku

 

Spartakus

Navzdory básník zpívá

 

 

Ludmila Vaňková

(1927)

-          její doméno jsou české dějiny (zejména doba Přemysla Otakara II., Václava II. a Jana Lucemburského)

-          klady a zápory jsou stejné jako u J. Loukotkové

 

Král zlatý, král železný

 

 

František Neužil

Královna Eliška Rejčka

 

 

Mari Maryzko

Cesta růžových kurýrů

 

 

2)    historická próza jako lekce z dějepisu

-          smyslem bylo poučit čtenáře, ukázat vazby mezi minulostí a přítomností

-          blíží se literatuře faktu

Václav Kaplický

(1895 - 1982)

-          soustředil se na tématiku selských rebelií a bouří

 

Kladivo na čarodějnice

-          historický román o čarodějnických procesech

-          odehrává se na severní Moravě v 2. polovině 17. století

-          vystupují skutečné historické postavy - Boblig, Lautner

-     zfilmováno

 

 

Miloš Václav Kratochvíl

(1904 - 1988)

-          psal filmové scénáře a literaturu faktu

-          pracoval v Archivu města Prahy

-          vyučoval na AMU

 

Dílo v 50. letech (období schematismu)

-          velmi přísná cenzura

-          ministr školství V. Nejedlý

-          pod vlivem společenské objednávky pokračuje v Jiráskovské tradici - propagování husitství

 

Pochodeň

-          o posledních dnech života a upálení Mistra Jana Husa

 

Mistr Jan

-          napsal filmový scénář k trilogii Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem

 

Dílo v 70. letech

-          zaměřil se na 17. století (období baroka)

-          píše životopisné prózy o významných osobnostech

 

Život Jana Amose

Dobrá kočka, která nemlsá

-          o osudu rytce Václava Hollara

 

Matyášův meč

-          o Matyáši Thurnovi, veliteli vojenských vojsk

 

Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech

-          dilogie

-          zobrazuje 1. světovou válku v úhlu všech válčících stran

-          použil dobové deníky, dopisy a noviny

-          dílo nemá ústředního hrdinu

-          zachycuje společnost od shora dolů (od králů, panovníků až po posledního vojáka)

-          vystupují zde skutečné postavy: František Josef, císař Vilém, car Mikuláš

 ...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 13) česká historická próza 19. a 20. století.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 13) česká historická próza 19. a 20. století

Česká meziválečná literatura
Česká literatura 2. poloviny 20. století
Česká meziválečná próza
Česká poezie - 4. období 70. - 80. léta
Česká poezie - 3. období (2.pol. 50. let až 60. léta).
Česká poezie - 2. období (1948-1956)
Česká poezie - období (1945-1948)
18. Česká moderna
18. Česká próza od roku 1968 po současnost
16. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami
13. Česká literární moderna a buřiči
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století
Česká moderna
Česká literatura v exilu a samizdat
česká próza po roce 1945 do 70. let 20. století
česká próza od 70. let 20. století do současnosti
česká PRÓZA 2. poloviny 19. století
česká poezie od roku 1945 až po současnost
česká POEZIE 2. poloviny 19. století
česká meziválečná PRÓZA
česká historická beletrie od konce národního obroz
Historická próza v české literatuře 19. a 20. století
Próza za okupace
Psychologická próza
Společenská próza
Světová próza 1. poloviny 20. století
česká proza meziválečná
česká próza od roku 1969 do současnosti
česká próza v letech 1945 - 1968
česká próza mezi dvěma válkama
Česká próza 70., 80. a 90. let 20. století
Česká próza mezi světovými válkami
Česká realistická próza na přelomu 19. a 20. stol. ; historický román
Próza po roce 45
Filozofie 18. a 19. století
Literatura 19. a 20. století
Světová Literatura 1. polovina 20.století
Světová literatura 2. poloviny 20. století
1.pol.20.století u nás
Tělovýchovné a sportovní systémy 19 století
Filozofie 20. století
Literatura přelomu století (19. – 20.) – moderna
23. Světová literatura druhé poloviny 20. století
22. Drama 20. století
21. Vývoj dramatu od baroka do konce 19. století
14. Světová literatura první poloviny 20. století
12. Evropské literatury konce 19. století
Umělecké směry konce 19.století
České divadlo - 1. polovina 19. století.
10. Literatura 19. století, České národní obrození
Vývoj českého dramatu do konce 19. století
Umělecké směry 19. a 20. století, č. moderna, Buřiči

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39030
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace