11) Nové cesty české poezie na přelomu 19. a 20. - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

11) Nové cesty české poezie na přelomu 19. a 20.

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 30.09.2010 22:22
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Český jazyk a literatura
Známka: 2
Hodnoceno: 1x
Popis: Maturitní otázky č.11


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 11) Nové cesty české poezie na přelomu 

19. a 20. století

 

 

Lumírovci

 

-          mají titul "kosmopolitní škola"

-          patří sem: Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer

-          inspirovali se cizími literaturami, chtěli povznést českou literaturu na světovou úroveň

-          překládali díla

-          zajímali se o smýšlení lidí v cizině, o nové formy (žánry), které jsou v cizině

-          vydávali časopis Lumír

-          vznikají na konci 70. let 19. století

 

Jaroslav Vrchlický

(1853 - 1912)

-          narodil se v Lounech

-          studoval gymnázium, filozofickou fakultu

-          je představitelem lumírovců

-          je typickým polyglotem (uměl 15 jazyků)

-          byl uznáván

-          vzal si dceru Sofie Podlipské, která byla o generaci mladší

-          působil jako vychovatel v Itálii

-          byl profesorem na filozofické fakultě, kde učil dějiny literatury v různých zemí

-          působil jako tajemník ČVUT

-          v 90. letech 19. století prochází jeho život krizí (osobní - manželství); byl napaden mladou básnickou generací v čele s básníkem Svatoplukem Macharem, protože napodobuje cizí vzory

-          utrpěl mozkovou mrtvici

-          ke konci života byl připoután na lůžko

-          byl básník - napsal přes 80 básnických sbírek

-          psal dramata

-          byl překladatel - přeložil dílo Edmonta Rostande Gravros z Běloruska

 

Eklogy a písně

-          intimní lyrika, inspirovaná šťastnou láskou k Ludmile, dceři S. Podlipské

-          jakoby básníkův deník, zpěvy o radosti, mládí, lásce plné vroucnosti, úcty a něhy

-          erotické verše snoubence a mladého manžela

Tak mám tebe plnou duši

"Tak mám tebe plnou duši,

že víc nemá svlačec rosy,

když jej ze sna slunce vzruší

zrána padnouc do rákosí;

a má duše stále prosí:

Smiluj se! Vždyť lásky v tobě

více, nežli píseň tuší!"

 

 

Dojmy a rozmary

-          milostná a rodinná poezie, formálně rozmanitější (2 cykly sonetů, formy rondové a forma francouzské balady)

-          básník se obrací k milované ženě, kterou povyšuje na ideál, smysl života a tvořivé práce

Mně v hloubi srdce vždycky láska zpívá...

"Teď spolu jdem, a nechť se kolem stmívá,

pláč nesmí zrosit zlaté tvoje řasy -

Mně v hloubi srdce vždycky láská zpívá."

 

Poutí k Eldorádu

-          sbírka intimní, důvěrné lyriky s verši opěvujícími přírodu, která se stává místem i obrazem básníkových šťastných chvil

-          Eldorádo - vybájená země, vysněný ráj

Prolog

"Má duše miluje a věří,

do její tmy se jitro šeří;

mám bílou růži v srdci svém,

tož soucit se vším, lásku k všem."

 

Hlasy v poušti

-          sbírka vlastenecké a politické lyriky, soubor znělek

Naší řeči

"Ty v "Hospodine pomiluj ny" svatá,

ty věčně živá v písni Václavově,

ty studno něhy, krásy v každém slově,

ty nehasnoucích vznětů výhni zlatá!"

 

Okna v bouři

-          intimní lyrika, vyjádření bolesti a trýznivého zklamání ze ztroskotaného rodinného štěstí a z nepochopení nastupující generace, ze situace konce století

-          teskná melancholie, rezignace samotáře

Za trochu lásky...

"Za trochu lásky šel bych světa kraj,

šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,

šel v ledu - ale v duši věčný máj,

šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,

šel pouští - a měl v srdci perly rosy.

Za trochu lásky šel bych světa kraj,

jen ten, kdo zpívá u dveří a prosí."

 

Strom života

-          bilanční poezie, tvorba stárnoucího básníka, zpěvy o víře v radost, lásku, štěstí i předtucha smrti

-          vyrovnaný klid, odevzdanost osudu, vyjádření lásky k životu (vliv W. Whitmana)

Díky

"Mé srdce cítí dík za celý ten den dlouhý,

nechť třeba jeden shon a prázdné pachtění..."

 


Sobě na hrob

„Postůj zde, poutníku, v hrobě tom Vrchlický Jaroslav leží,

básníkem doby své byl, mravencem pilností svou,

klenoty nejdražší z ciziny v pokladnu přenes své vlasti,

myšlenkám vlastním však též svoji dal ražbu i kov.

Málo měl na světě štěstí. Přítel však, lásky též dosti,

v otčiny půdě teď spí, spokojen, tichý a rád.“

 

Shrnutí lyrického díla

1) intimní básně

-          píše o svém vztahu k ženě, rodině (zpočátku je spokojený)

-          Eklogy a písně, Dojmy a rozmary - optimistické, Okna v bouři - manželská krize, nepochopení

2) přírodní - Poutí k Eldorádu, Strom života

3) vlastenecká - Má Vlast

4) formalistní - napodoboval literární útvary z cizích literatur (útvar: rondel, rondo, gazel)

-          Moje sonáta, Sonety samotáře

 

Dílo epické

Zlomky epopeje

-          inspiroval se dílem Victora Huga Legenda věků

-          zachycují lidské dějiny od antiky až po současnost

-          nejvíce si cení antiky a renesance

-          kritizuje současného člověka

-          obsahuje různé básnické sbírky, které jsou seřazeny ve čtyřech oddílech

-          Selské balady        -     část díla

-          zachycuje útisk českého lidu v období 15. - 18. století

-          vystupují zde skutečné historické postavy - Jan Sladký Kozina, Lomikar neboli Laminger, hrabě Breda

-          dílo obsahuje sociální balady

-          Hrabě Breda          -     část selských balad

-          když sedláci nemohli platit daně, nechal Breda stříhat ženám vlasy, které pak prodával

-          jedna se mu zalíbila a chtěl s ní strávit noc; ona ho pak nakonec uškrtila

Drama

Noc na Karlštejně

-          konverzační veselohra s historickým námětem, postavená na vtipné zápletce o touze dvou žen přes zákaz proniknout pro lásku na noční Karlštejn: císařovny Alžběty, čtvrté manželky Karla IV., a neteře purkrabího Aleny (obě v přestrojení za panoše)

-          Alena vyhrává sázku s otcem a dostává svolení k sňatku s císařským šenkem panem Peškem, Alžběta je vyléčena ze žárlivosti

-          přítomnost ženy na hradě tuší dvojice cizích návštěvníků: Štěpán bavorský a cyperský král Petr

-          zfilmovaná verze režiséra Podskalského doplněna hudební muzikálovou složkou

 

 ...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 11) Nové cesty české poezie na přelomu 19. a 20. .


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 11) Nové cesty české poezie na přelomu 19. a 20.

Řemenové, třecí a řetězové převody
Stanovení popela vážkově
Měření nízkofrekvenčního výkonového zesilovače
Model nové maturitní zkoušky
Japonsko, Nově industrializované země
23. Nové umělecké směry 20. st
Tekutinové mechanismy
řemenové převody
Ženy v české literatuře
Vývoj české prózy - 5. období (po roce 1989)
Vývoj české prózy - 4. období (1970 – 1989)
Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969)
Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956)
Vývoj české prózy - 1. období (1945-1948)
19. Základní mezníky ve vývoji české poezie od rok
15. Hlavní proudy a osobnosti české prózy mezi dvěma světovými válkami
10. Realistický pohled na svět v české literatuře
8. Preromantismus a romantismus v české literatuře
České divadlo 60. LÉTA
České divadlo 50. LÉTA
České divadlo Po roce 1945.
České divadlo Do roku 1945.
České divadlo
České divadlo - 1. polovina 19. století.
Kritický realismus v české literatuře.
10. Literatura 19. století, České národní obrození
české baroko
Baroko - Evropa a české země
Česká poezie - 4. období 70. - 80. léta
Česká poezie - 3. období (2.pol. 50. let až 60. léta).
Česká poezie - 2. období (1948-1956)
Česká poezie - období (1945-1948)
Poezie za okupace
16. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami
Proletářská poezie
česká poezie od roku 1945 až po současnost
česká POEZIE 2. poloviny 19. století
česká meziválečná POEZIE, J. Seifert
česká meziválečná poezie
česká poezie 2.pol.20.stol
česká poezie ve 2. polovině 20. století
česká poezie v 1. pol. 20. stol.
19) Počátky české socialistické poezie
Česká poezie mezi světovými válkami
Poezie po roce 45
Literatura přelomu století (19. – 20.) – moderna
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století
Moderní směry ve světové literatuře na přelomu 19.
Česká realistická próza na přelomu 19. a 20. stol. ; historický román

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38999
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace