Zkoušky bez porušení materiálu - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Zkoušky bez porušení materiálu

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 24.09.2010 12:48
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Základy výroby
Známka: 2.3
Hodnoceno: 4x
Popis: Maturitní otázka č.24


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 24. Zkoušky bez porušení materiálu

 

(Zjišování vnitřních, vnějších vad,Př. Použití)

 

Při všech dosud popsaných metodách zkoušek materiálu jsme používali buď zkušebních vzorků, nebo celých výrobků. Ty se většinou při zkouškách poruší tak, že se nedají již dále používat. Další nevýhodou těchto zkoušek je, že nedávají záruku, že vlastnosti zjištěné při zkouškách budou mít i ostatní (nezkoušené) výrobky. Výhodnější jsou proto takové zkoušky, při nichž nenastane porušení. Říkáme jim zkoušky bez porušeni - nedestruktivní. Tyto zkoušky zaujímají dnes již pevné místo v průmyslové výrobě. Bylo vyvinuto mnoho různých metod, které se navzájem dobře doplňují. Žádná z jednotlivých metod není totiž stoprocentní, tj. nedává možnost zjistit všechny vady vyskytující se v polotovarech nebo v hotových výrobcích. Je proto třeba použít vždy několika metod, aby bylo zaručeno zjištění všech vad, které by se mohly v daném případě vyskytnout. K tomu je ovšem třeba dobře znát fyzikální základy jednotlivých metod a jejich možnosti. Je-li to podle důležitosti výrobku nutné, mohou být zkoušky provedeny na všech výrobcích (100% kontrola). Kvalitu výrobků můžeme rovněž zjišťovat již během výroby.
      Zkoušky se dělají buď laboratorně, nebo přímo ve výrobě, popř. na místě montáže (např. montáž mostů). Tyto zkoušky jsou hospodářsky velmi důležité, neboť při včasném zjištění závady lze zabránit značným finančním ztrátám. Rozeznáváme dva druhy kontroly materiálu bez porušení:

·  zjišťování vad na povrchu materiálu,

·  zjišťování skrytých (neviditelných) vnitřních vad materiálu.
      Vzhledem k tomu, že ve 3. a 4. ročníku budete v předmětu Technologická a strojnická měření podrobně probírat jednotlivé druhy těchto zkoušek, omezíme se v dalším výkladu jen na nejdůležitější metody.

Zjišťování vad na povrchu materiálu

Zkouška elektromagnetická polévací

      Používá se jí pouze u feromagnetických materiálů pro zjištění trhlin a podobných vad, sahajících až na povrch materiálu. Podstata zkoušky je v tom, že ve zkoušeném předmětu vytvoříme magnetické pole. Siločáry jsou pak vytlačeny na povrch v těch místech, kde jsou trhliny, a vytvoří na materiálu magnetické póly. Zkoušený předmět se poleje detekční kapalinou, tj. olejem (petrolejem), v němž je rozptýleno jemné práškové železo (metalizovaný olej). Železné částečky se uchytí na povrchu součásti v místech, kde se vytvořily magnetické póly. Z ostatních míst jsou železné částečky odplaveny olejem. Tím vznikne obraz vady dříve prostým okem neviditelné. Střídavým proudem provádíme tzv. příčnou (kruhovou) magnetizaci a zjištujeme vady podélné (obr. 32), stejnosměrným proudem provádíme podélnou magnetizaci a zjišťujeme vady příčné (obr. 33). Při podélné magnetizaci se však součást permanentně zmagnetizuje. Musíme ji proto po zkoušce odmagnetizovat (demagnetizovat).

 

 

 

 

 

 


      Při zkoušení předmětů používáme elektromagnetických defektoskopů (obr. 34), do kterých zkoušený předmět upínáme a ve kterých lze podélnou i příčnou magnetizaci kombinovat.

Zkouška kapilární

      Používáme ji převážně u materiálů nemagnetických. Zkoušený předmět natřeme nebo ponoříme na určitou dobu do indikační tekutiny (petrolej, fluorescenční kapalina aj.). Potom jej opláchneme, osušíme a posypeme detekční látkou (např. plavenou křídou). Má-li zkoumaný předmět trhliny, vystupuje po nějaké době vlivem vzlínavosti tekutina z trhlin k povrchu a na vrstvě plavené křídy vznikne zvýrazněný obraz trhliny. Tam, kde chceme ostré vykreslení vady, pozorujeme předmět ve tmě nebo pod ultrafialovým světlem (musí se použít fluorescenční látka). 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Zkoušky bez porušení materiálu.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Zkoušky bez porušení materiálu

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39606
Materiálů střední školy: 3607
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace