Základní vlastnosti technických materiálů - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Základní vlastnosti technických materiálů

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 24.09.2010 12:47
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Základy výroby
Známka: 1.3
Hodnoceno: 6x
Popis: Maturitní otázka č.22


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 22.Základní vlastnosti technických materiálů

(fyzikální, chemické, mechanické, technologické)

 

Fyzikální vlastnosti:

Hustota ρ je dána poměrem hmotnosti m k objemu V homogenní látky při určité teplotě

veličinová rovnice

jednotková rovnice

      Její velikost závisí na atomové stavbě dané látky. Je tedy závislá na poloze prvku v periodické soustavě prvků.
      To však platí jen tenkrát, jsou-li v krystalu obsazena atomy všechna uzlová místa. Protože tomu ve skutečnosti tak není (v mřížce se vyskytují četné poruchy - vakance, póry, nečistoty), liší se skutečná hustota od ideální. Například lité kovy mohou mít hustotu až o 3 % menší než kovy tvářené.
      Teplota (bod) tání [°C] a tuhnutí je teplota, při níž látka mění své skupenství. Závisí rovněž na vnitřní stavbě kovů. Znalost této teploty je důležitá pro slévárenství, pokovování, svařování apod. Při lití musíme znát teplotu tavení. Je to teplota asi o 200 °C vyšší, než je teplota tání dané slitiny (obr. 1). Touto zvýšenou teplotou chceme dosáhnout u různých slitin stejného přehřátí. Důležitá je také teplota lití. Bývá asi o 50 až 100 °C nad teplotou likvidu (obr. 1).

      Látky krystalické, skládající se z jediného prvku nebo jediné sloučeniny, mají pro každý druh látky zcela určitou teplotu tání a tuhnutí. Proti tomu mnohé slitiny, skla, keramické látky apod. přecházejí se stoupající nebo klesající teplotou z jednoho skupenství do druhého pozvolna. Pro ně je pak zapotřebí uvádět teplotní rozsah (interval) tavení nebo tuhnutí. Teplota tání je rovněž důležitá pro eutektické slitiny.
      Délková a objemová roztažnost je prodloužení délky nebo zvětšení objemu vlivem zvýšení teploty látky. Je vztažena na počáteční délku nebo objem.
      Teplotní součinitel délkové αl [1/K] a objemové roztažnosti αV [1/K] je změna délkové nebo objemové jednotky při změně teploty o 1 K. U odlitků, součástí ze spékaných materiálů a součástí z plastů musíme naopak počítat se smrštivostí, která je opakem roztažnosti.
      Tepelná vodivost λ[W/mK] je množství tepla Q[J], které při ustáleném stavu projde za jednotku času mezi dvěma protilehlými stěnami krychle o délce hrany 1 m, je-li rozdíl teplot mezi těmito stěnami 1 K. Nejlepším vodičem tepla je stříbro. Tepelnou vodivost ostatních kovů zjišťujeme často porovnáváním s tepelnou vodivostí stříbra a udáváme ji v procentech. Číselné hodnoty jednotlivých materiálů najdeme ve Strojnických tabulkách.
      Největší vodivost mají čisté kovy. Nekovové materiály mají tepelnou vodivost 10 až l00krát nižší než kovové konstrukční materiály.
      Elektrická vodivost G [S] je schopnost vést elektrický proud. Vodič s odporem 1 má vodivost 1 S (siemens). Podle vodivosti dělíme materiály na vodiče a nevodiče neboli izolanty. Mezi nimi je skupina materiálů se zvláštními vlastnostmi, kterým říkáme polovodiče (např. selen, germanium, křemík apod.). Elektrickou vodivost posuzujeme podle měrného elektrického odporu ρ.
      Měrný elektrický odpor ρ[m] je veličina charakterizující schopnost vedení elektrického proudu. Nejlepším vodičem elektrického proudu je stříbro, po něm měď, hliník. Nejlepším izolantem by bylo dokonalé vakuum. 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Základní vlastnosti technických materiálů.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Základní vlastnosti technických materiálů

4.Základní způsoby obrábění kovů
základní eko. pojmy
Základní pojmy
Základní rozdělení technických materiálů
Zkoušečky a měření základních veličin
Politologie jako věda (předmět, definice, základní
Lidská práva a svobody, historie vzniku a základní dokumenty
19. Základní mezníky ve vývoji české poezie od rok
17. Základní kapitál
základní list protokolu str.2.
základní list protokolu str.1.
Základní měření na transformátoru
základní osciloskopická měření
základní deska
Základní deska
1. Právo, Základní právní pojmy
2. Základní pojmy dnešní ekonomiky, Tržní mechanis
1. Ekonomie, Základní ekonomické pojmy
Základní právní pojmy
Základní principy českého pravopisu
1. Vlastnosti materiálů a jejich ochrana
01 - Kovové materiály,vlastnosti,zkoušení,značení
Vlastnosti materiálů
12. Psychické vlastnosti osobnosti
6. Psychologické zvláštnosti stáří
3. Psychologické zvláštnosti – prenatální o. - adolescence
VLASTNOSTI A ZKOUŠKY MATERIALU
01 - Zkoušky mechanických vlastností materiálu
charakteristiky a vlastnosti světelných LED diod
množina bodů dané vlastnosti - pokračování
množina bodů dané vlastnosti
Přenosové vlastnosti pasivních dvojbranů
Vlastnosti OZ se zpětnou vazbou - automatické nulo
18-ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU
Stavba materiálů
6. Zásoby materiálu
Úloha I.5 - Určení materiálu odporového drátu
Zkoušky bez porušení materiálu
zkoušení materiálu
20-KOROZE MATERIÁLU
16-TVÁŘENÍ MATERIÁLŮ

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39402
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace