Svařování - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Svařování

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 24.09.2010 12:43
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Základy výroby
Známka: 1.5
Hodnoceno: 11x
Popis: Maturitní otázka č.8


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 8.Svařování

 

(Tavné, tlakem, speciální způsoby)

    

 Svařováním vytváříme pevná a nerozbíratelná spojení kovových částí. Jejich výhodou je těsnost a trvanlivost. Svařováním se zvyšuje produktivita práce, zmenšuje spotřeba konstrukčního materiálu, zjednodušuje se konstrukce a podstatně se zkracují výrobní časy. Nevýhodou je nerozebíratelnost spojů a potřeba kvalifikovaných dělníků. Svařování se používá stále ve větším rozsahu téměř ve všech výrobních oborech jak při výrobě nových strojů a konstrukcí, tak při opravách. Svařené součásti (svarky) často nahrazují odlitky a výkovky zejména velkých a složitých součástí (jsou až o 50 % lehčí). Také zavádění pokrokových způsobů svařování má mimořádný význam pro zvyšování produktivity práce.

      Kovy, které navzájem svařujeme, musí být svařitelné. Svařitelnost je tedy schopnost materiálu vytvořit svarem spojení požadované jakosti.

Výhody

-          Je to rychlý způsob

-          Spoje jsou pevné, těsné a tvárné

 

Nevýhody

-          Nerozebíratelnost spoje

-          Změna struktury materiálu v místě svaru a jeho okolí

-          Vznik vnitřního pnutí

-          Nutná potřeba kvalifikovaných pracovníků

 

Druhy svarů

-          Viz strojnické tabulky str. 694

 

Podle funkce

-          Spojovací ( ke spojení součástí, nenesou zatížení )

-          Nosné ( kromě spojení přenášejí i síly )

-          Těsnící ( slouží k vtěsnění dvou spojů )

-          Stehové ( ke vzájemnému ustavení součásti )

 

Podle vzájemné polohy svařovaných ploch

-          Druhy: tupé, lemové, koutové, rohové, přeplátované

 

 

Podle svarových ploch

-          Tvar plochy se získává obráběním

-          Druhy: I svar, V svar, X svar, ½ V svar, oboustranný ½ U svar

 

 

Přehled a rozdělení svařování

 

 

 

Svařování plamenem

-          Zdrojem tepla je plamen, který vzniká hořením kyslíku s hořlavým plynem = acetylenem ( O2 + C2H2 )

-          Podle vzájemného poměru kyslíku a acetylenu jsou plameny:

Redukční

-          Plamen má přebytek acetylenu, který vytváří kolem svařovacího kužele bílý závoj

-          Používá se pro svařování litin a slitin s hořčíkem

Oxidační

-          Plamen má přebytek kyslíku

-          Má tmavomodrý svářecí kužel

-          Používá se pro svařování mosazí a bronzu

Neutrální

-          Požívá se pro většinu svařování uhlíkových ocelí

-          Poměr kyslíku je zhruba v rovnováze s acetylenem

 

Svařovací souprava

 

Svařovací láhve

-          Jsou to bezešvé ocelové nádoby, které slouží k přepravě a dočasnému přechování plynu

-          Označené barevným pruhem ( O2 = modrá, C2H2 = bílá )

-          Mají láhvový ventil, na kterém jsou dva manometry, jeden ukazuje tlak v láhvi a druhý tlak výstupní

 

Hadice

-          Spojují svařovací láhve s svařovacími hořáky

-          Jsou pryžové a mají zpevňující plátěnou vložku, protože jimi prochází plyn o vysokém tlaku

-          Aby se hadice nezaměnily, pro kyslík se používají hadice modré barvy a ø 6 mm, pro acetylen se používají hadice červené barvy a ø 8 až 12 mm

-          Délka hadic musí být minimálně 5 m, neboť vzdálenost lahví od ohně musí být nejméně 3 m

 

Svařovací hořáky

-          Slouží ke smíšení acetylenu s kyslíkem, k regulaci požadované výstupní rychlosti směsi a k výhodnému složení plamene pro daný způsob svařování

-          Mohou být buď nízkotlaké nebo vysokotlaké

              

Ostatní příslušenství

-          Svařovací drát ( přídavný materiál k vyplnění spáry u materiálu větší tloušťky, k vytvoření housenky )

-          Tavidla zabraňující oxidaci rozžhaveného kovu ( struska )

 

Způsoby svařování plamenem

-          Podle polohy hořáku, svařovacího drátu a postupu při svařování rozeznáváme dva způsoby

Doleva ( dopředu )

-          Výhodou je, že plamen předehřívá svarovou plochu, ale svar rychle chladne a může popraskat

Doprava ( dozadu)

-          Plamen chrání svar, který chladne pomaleji, ale nepředehřívá svar

-          Může vzniknou neprovařená část ( svar se špatně nataví => nekvalitní spojení materiálů )

                       

Svařování elektrickým obloukem

-          V současnosti je to nejpoužívanější druh tavného svařování

-          Zdrojem tepla je elektrický oblouk, který hoří mezi dvěma elektrodami

-          Jednou elektrodou je svařovaný materiál a druhou svařovací elektroda

-          Teplem elektrického oblouku dojde k místnímu natavení a spojení svařovaných součástí

-          Elektrody mají stejné složení jako materiál a dělí se na tavné a netavné

 

Tavné elektrody

-          Jsou zdrojem kovu do místa svaru a mohou být buď holé nebo obalené

-          Holé elektrody se používají v ochranných atmosférách

-          Obalené elektrody se používají při ručním svařování, úkolem obalu je stabilizovat hoření, chránit svarový kov před vstupem vzduchu, zpomalit chladnutí svaru vytvořenou struskou

 

Netavné elektrody

-          Slouží jako prostředek k vytvoření elektrického oblouku, ale nedodávají do svaru kov

-          Jsou nejčastěji wolframové

 

Ruční svařování obalenou elektrodou

-          Teplem oblouku se taví svařovaný materiál, kovové jádro elektrody i obal

-          Tato metoda se používá v kusové výrobě, pro uhlíkové a nízkolegované oceli

-          Metoda je to levná a jednoduchá

 

Funkce obalu

-          Uvolňuje strusku ( vytváří ji ), která chrání svar před oxidací a rychlému chladnutí

-          Uvolňuje plyny, které chrání roztavený kov před přístupem vzduchu

-          Odtavuje se pomaleji než jádro – vytváří kráter ( trychtýř ) – usměrňuje roztavený kov do místa svaru

-          Někdy dodává do svaru legující prvky ( přídavné prvky, které zlepšují vlastnosti materiálu )


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Svařování.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Svařování

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39378
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace