Diagramy - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Diagramy

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 24.09.2010 12:41
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Základy výroby
Známka: 2
Hodnoceno: 3x
Popis: Maturitní otázka č.2


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

  2.Diagramy

I. Diagramy s úplnou rozpust. v tekutém i tuhém stavu  II. Diagramy s úplnou nerozpust. složek v tuhém stavu

I.                                             I.                                                           II.

 

 

 v tekutém                                                                              v tuhém                                                                  nerozpust. v tuhém

 

-   Úplná nerozpustnost v tuhém stavu je u binárních slitin poměrně vzácná.

-       Ideální soustava s úplnou nerozpustností v tuhém stavu se vyznačuje tím, že:

a)      struktura je v tuhém stavu tvořena směsí krystalů čistých složek,

b)      přísada druhé složky snižuje teplotu tání základní složky,

c)      obě křivky likvidu se protínají v eutektickém bodu E představujícím mechanickou směs krystalů čistých složek,

d)     eutektikála prochází celou koncentrační oblasti od jedné čisté složky k druhé a tvoří čáru solidu.

 

 

III.      Diagramy s omezenou rozpustností složek v tuhém stavu

 

-       obě složky jsou navzájem v tuhém stavu do určité míry rozpustné

 

 

 

Obr.: Rovnovážný diagram binárních slitin s omezenou rozpustností složek v tuhém stavu  

            soustava Cu - Ag.

 

A, B – čisté složky

Teploty tuhnutí A, B jsou přísadou druhé složky snižovány, takže křivky likvidu mají klesající tendenci. Obě větve likvidu se protínají v bodě E, který představuje slitinu s nejnižší teplotou tání tE – eutektická teplota.

tE          při ní jsou v rovnováze tři fáze: krystaly α, β a kapalná fáze – soustava je invariantní.

-snížením tE musí zmizet kapalná fáze – proběhne krystalizace (vznikají krystaly tuhého roztoku α a β jako mechanická směs - eutektikum)

-vzájemná rozpustnost obou složek je největší. Ochlazováním rozpustnost klesá. Tuhý roztok o koncentraci cC nebo cD se proto při ochlazování pod teplotu danou čárou rozpustnosti v tuhém stavu stává přesyceným (čáry CA a DB). Při pomalém ochlazování se z něho segregací vylučuje fáze bohatá na jednu složku (u nás je to tuhý roztok α)    

 

M        libovolná slitina -  krystalizace.

t1          vznik krystalů tuhého roztoku α o složení c1

t2          pokles teploty (ochlazování)

tE         v rovnováze jsou krystaly α a tavenina. Soustava je invariantní a při dalším ochlazování krystalizuje eutekticky.

 

Čisté železo je měkké, tvárné a svými vlastnostmi se podobá mědi. Již nepatrné množství příměsí mění jeho vlastnosti.Největší vliv má uhlík.

Teplota tání železa je 1536°C

Modifikace Fe: Fea(do 911°C), Feg (911 – 1392 °C), Fed(1392 – 1536°C)

Uhlík je nejdůležitější příměsí, ovlivňující charakter i vlastnosti železa (pevnost, houževnatost, tvrdost)

V binární soustavě železo-uhlík je uhlík přítomen buď v rozpuštěné atomární formě v tuhém roztoku jako fáze

a,g,d, nebo vyloučený jako elementární složka grafit nebo jako chemická sloučenina cementit Fe3C. Má=li uhlík formu grafitu, jde o stabilní diagram, má-li formu cementitu, jde o metastabilní diagram – pro technickou praxi důležitější.

 

Složky diagramu železo-uhlík: tuhé roztoky,směsi, sloučeniny:

1)Tuhé roztoky –

ferit: intersticiální t.r. uhlíku v železe a, má krychlovou prostorově centrovanou mřížku =  

         kubickou stereocentrickou mřížku

austenit: intersticiální t.r.uhlíku v Feg, má krychlovou plošně centrovanou mřížku =   

                kubickou planicentrickou mřížku

       d ferit: intersticiální tuhý roztok C + v železe  d, má mřížku s odlišným mřížkovým

                   parametrem než ferit

 

2)Chemické sloučeniny – cementit Fe3C

3) Směsi – perlit: eutektoidní směs feritu a cementitu

                  ledeburit: eutektická směs austenitu a cementitu, resp. perlitu a cementitu

4) Grafit

 

Cementit Fe3C  má kosočtverečnou  (rhombickou ) krystalickou mřížku, je to tvrdá magnetická struktura.Podle způsobu vzniku rozlišujeme cementit na primární  - vyloučený z  taveniny, sekundární – vyloučený při ochlazování z austenitu a terciární – vyloučený při ochlazování z feritu a dále perlitický a ledeburitický.

 

Základní reakce v diagramu železo – uhlík

 

1)      peritektická reakce při teplotě 1499 °C:

 tuhý roztok d + tavenina Û tuhý roztok g (austenit)(děje se při malém %C a vysoké teplotě – zanedbáváme )

2)      eutektická reakce při teplotě 1147 °C:

tavenina Û tuhý roztok g ( austenit) + Fe3C = ledeburit

3)      eutektoidní reakce při teplotě 727 °C:

tuhý roztok g Û tuhý roztok a (ferit) + Fe3C = perlit

 

Další důležité pojmy:

Martenzit: vzniká extrémně rychlým ochlazováním z austenitu, je to přesycený tuhý roztok uhlíku v Fea, má prostorově středěnou tetragonální mřížku (základna – čtverec, výška rozdílná – dva mřížkové paranetry a + c)

Bainit: vzniká při rychlém ochlazování z austenitu (avšak při pomalejším než je nutné pro vznik martenzitu),


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Diagramy.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Diagramy


 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39401
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace