Česká poezie mezi světovými válkami - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Česká poezie mezi světovými válkami

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 24.09.2010 12:09
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: český jazyk a literatura
Známka: 1
Hodnoceno: 1x
Popis: Maturitní otázka č.16


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 Česká poezie mezi světovými válkami

(J. Hora, J. Wolker, V. Nezval, J. Seifert, Fr. Halas, …)

 

 Meziválečná poezie v české literatuře

- konec 10. a 20. let a poč. 30. let

- vývoj poezie ovlivněn společenskou situací

- sílí vliv působení dělnické třídy, ohlas na události v Rusku

1. proletářská poezie poč. 20. let

2. poetismus 2. polovina 20. let

3. súrrealismus poč. 30. let

 

1.) Proletářská poezie

- srozumitelnost, přehlednost, hlavní hrdina: dělník – proletář, který sní o spravedlivější společnosti

- hlavní představitelé: Jiří Wolker, Josef Hora, Jindřich Hořejší

 

Jiří Wolker

- studoval práva, během studií však u něj propukla TBC, které i přes léčbu podlehl (24 let)

- v jeho poezii rozlišujeme dvě období:

a) naivní představy, že láskou a pokorou lze změnit svět

sb. Host do domu

– personifikace – druh metafory; vyjadřuje lásku k prostým věcem, promlouvá s nimi

b. Svatý kopeček

– poslední báseň této sbírky s autobiografickými prvky, ve které vzpomíná na poutní místo u Olomouce, kam se svými přáteli rád chodil; v závěru básně již naznačuje, že svět je třeba určitým činem změnit

Epitaf

Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět

a pro spravedlnost šel se bít.

Dřív než moh srdce v boji vytasit,

zemřel, mlád dvacet čtyři let.

b) Těžká hodina

– název sbírky symbolizuje převod z naivního chlapce, jehož dětské srdce zemřelo, v mladého muže, který však není ještě příliš připraven na těžký boj s nepřízní osudu

básně jsou psány jako balady (obsah sociálně zaměřen, všímá  si protikladů, které ve společnosti existují a vyjadřuje myšlenku,že za lepší svět je třeba bojovat)

- ještě těsně před svou smrtí psal básně, ve kterých popisoval své představy o tom, co by všechno chtěl prožít, a také si složil svůj epitaf

- popis svých zážitků z nemocnice: b. U rentgenu, Umírající

- psal také prózu, nejúspěšnější jsou jeho pohádky (O milionáři, který ukradl slunce)

 

Josef Hora

- předseda Obce čs. spisovatelů

- jeho první sbírky jsou ovlivněny vitalismem Strom v květu

- revolučně orientované básnické sbírky:

Pracující den

Srdce a vřava světa

Bouřlivé jaro

– základním námětem: oslava práce, příslib pro lepší budoucnost

- romány:

Socialistická naděje

Hladový rok

- v 2. pol. 20. let se Horova poezie odvrací od proletářských námětů, stává se lyričtější

Itálie

- čerpá z cesty po jižní Evropě

Struny ve větru

– jsou odezvou autorových cest po Rusku, kde si všímá spíše krásy krajiny než společenských událostí, hl. motivem je čas, který je jako jediný spravedlivý

sb.Domov

– výraz národního proudu, který měl být hrází proti okupaci a válce

                        b. Zpěv rodné zemi

sb. Máchovské variace

– 16 básní, oslava nesmrtelnosti člověka ve věčném díle, sb. je plná reflexí o životě a smrti

sb. Jan houslista

lyrickoepická skladba, která popisuje návrat českého houslisty domů z ciziny; doma nachází vnitřní klid a uvědomuje si, co pro něj rodný kraj znamená

 

Jindřich Hořejší

sb. Hudba na náměstí

- obraz velkoměsta, které může člověka zničit, všímá si na jedné straně velkého bohatství a na straně druhé nesmírné chudoby; prvky ironie, touha po spravedlnosti

b. Života bído, života bído, ty nejsi dědičná!

- ze 30. let: Den a noc

– zde již prvky společenské poezie, snaží se nalézt protiklady

2.) Poetismus

- směr, který jako jediný vzniká v Čechách v 2. pol. 20. let

- byl reakcí na proletářskou poezii

- založen na básnickém zobrazování skutečnosti – hl.metoda asociace ( = spojení představ tím, že jeden duševní obsah vybaví jiný v podobě představy nebo myšlenky proto, že dřívější zkušenosti se vyskytly spolu)

- podtrhují hru se slovy

- Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, K. Biebel, F. Halas

- RED – měsíčník poetismu – redaktor K. Teige

 

Vítězslav Nezval

- básník, prozaik, překladatel, dramatik, publicista, v roce 1924 se podílel na vydání stati o poetismu (K. Teute – „Poetismus“ – umění života, uměním žíti a užívati)

Podivuhodný kouzelník

– rozsáhlá sbírka, ve které vyjadřuje své představy, kde by všude chtěl být

Pantomima

– v duchu poetismu založeny na asociaci, součástí sbírky je oddíl Abeceda, kde ke každému písmenku vyjadřuje své představy

sb. Básně noci

b. „Edison“ – víra v práci, báseň je rozdělena do 5 – ti zpěvů, v 1. zpěvu se básník baví se svým vlastním stínem, uvažuje nad dobou a společností, v níž žije, v 2. zpěvu popis 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Česká poezie mezi světovými válkami.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Česká poezie mezi světovými válkami

Česká meziválečná literatura
Česká literatura 2. poloviny 20. století
Česká meziválečná próza
Česká poezie - 4. období 70. - 80. léta
Česká poezie - 3. období (2.pol. 50. let až 60. léta).
Česká poezie - 2. období (1948-1956)
Česká poezie - období (1945-1948)
18. Česká moderna
18. Česká próza od roku 1968 po současnost
16. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami
13. Česká literární moderna a buřiči
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století
Česká moderna
Česká literatura v exilu a samizdat
česká próza po roce 1945 do 70. let 20. století
česká próza od 70. let 20. století do současnosti
česká PRÓZA 2. poloviny 19. století
česká poezie od roku 1945 až po současnost
česká POEZIE 2. poloviny 19. století
česká meziválečná PRÓZA
Poezie za okupace
19. Základní mezníky ve vývoji české poezie od rok
Proletářská poezie
česká meziválečná POEZIE, J. Seifert
česká meziválečná poezie
česká poezie 2.pol.20.stol
česká poezie ve 2. polovině 20. století
česká poezie v 1. pol. 20. stol.
19) Počátky české socialistické poezie
11) Nové cesty české poezie na přelomu 19. a 20.
Poezie po roce 45
Mezinárodní obchod
7. Mezinárodní obchod
Vztahy mezi kořeny kv. rce
8. Mezinárodní obchod
Globální problémy a mezinárodní úsilí o jejich řešení
Politické spořádání ČR, ČR a mezinárodní organizace
Krize v mezilidských vztazích
15. Hlavní proudy a osobnosti české prózy mezi dvěma světovými válkami
Mezinárodní obchod
česká proza meziválečná
česká próza mezi dvěma válkama
Světová literatura mezi 2 válkami
16) Moderní román v období mezi dvěma světovými vá
14) Poetismus a surrealismus meziválečné avantgard
9) Charakter českého divadla mezi světovými válkam
Česká próza mezi světovými válkami

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39030
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace