Humanismus a baroko v české literatuře - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Humanismus a baroko v české literatuře

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 24.09.2010 12:05
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: český jazyk a literatura
Známka: 1
Hodnoceno: 2x
Popis: Maturitní otázka č.5


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 Humanismus a baroko v české literatuře

(Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Amos Komenský)

 

Humanismus     - myšlenkové hnutí, které ztrácí zájem o bohy a soustřeďuje se na člověka,

poznání, vzdělání

- zabývá se studiem přírody a člověka (zaměřuje se na jeho práva, schopnosti, vlastnosti)

- základem vzdělání je antické umění a způsob života

- středem zájmu byl člověk,zdůrazňovali světský život a lidský rozum

    

Český humanismus

(posl. čtvrtina 15.st.-16.st.)

- renesanční názory se u nás moc neprosadily kvůli silnému vlivu katolické církve

- renesance a humanismus se začínají rozvíjet za vlády Jagelonců

- chtěli se vyrovnat s kulturou jiných zemí (hlavně Německa a Itálie)

- důraz se kladl na vzdělanost

- chtěli rozvíjet schopnosti jedince a jeho touhu po vzdělání

- literatura se dělila na dva proudy  1) Latinský proud

                                      2) Národní proud

 

Latinský proud:

- díla měli spíše učenecký charakter

- autoři se domnívali, že čeština není dokonalým jazykem tak psali latinsky

 

Národní proud:

- díla psaná v češtině

- chtěli poznávat svět

- literatura měla funkci vzdělávací, která působila na člověka a estetickou

- tento umělecký proud navazoval na reformaci

- představitelé:Viktorin Kornel ze Všehrd, Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína

 

Viktorin Kornel ze Všehrd 

-          vzdělanec, překladatel

-          chce vyjádřit to, co je v latině a řečtině bohatostí českého jazyka

-          chtěl aby se čeština stala stejně dokonalou jako latina

-          ve svých dílech podporuje měšťanstvo proti šlechtě

 

Václav Hájek z Libočan

-          vnáší do literatury vzdělávací ráz a rozvíjí dějepisectví

 

díla:

Kronika Česká

- zachycuje české dějiny od nástupu Habsburků

- vznikla za dozorem katolické šlechty, proto znázorňuje jejich tradice

- autor čerpal z mnoha pramenů (Kosmova kronika- převzal různé přemyslovské pověsti a sám si lecos vymyslel)

Daniel Adam z Veleslavína

 

-          stal se univerzitním profesorem a pak tiskařem

-          spolu se svou družinou překládal řadu děl s naučným charakterem

-          dbal na obsah, ale i na jazykovou stránku svých tisků

-          psal pro širší okruh čtenářů (psal i pro nižší vrstvy srozumitelnou  prostou češtinou)

-          vznik Veleslavínské češtiny (vzor pro další období)

 

                díla:

Kalendář historický

§  k jednotlivým dnům v roce byly přiřazeny události z různých dob

§  kalendář měl funkci vzdělávací i funkci zábavného lidového čtení

                                                      

knížky lidového čtení

o    prostá a srozumitelná literatura

o    umělecky nenáročné, psány tak aby jim rozuměli i lidé z nižších vrstev

o    většinou zpracovávali starší povídky

§  povídky: Alexandrovi Velikém, O Entšpíglovi, Historie o bratru Janu Palečkovi, Kde pracovat a kde jíst

 

                        Historie o bratru Janovi Palečkovi

§  dvanáct drobných vyprávění o legendárním rytíři, šaškovi krále Jiřího z Poděbrad

 

                        Kde pracovat a kde jíst

§  v tomto díle poukazuje na rozdíly mezi chudými a bohatými. Nechápe rozdělení chudých a bohatých.

§  on sám chudým pomáhá a k bohatým chodí jíst

 

Názory Jana Blahoslava proti názorům Petra Chelčického

 

Jan Blahoslav

-          vzdělaná a všestranná osobnost

-          celoživotní kontakt s Jednotou Bratrskou (nová církev, kterou vytvořily Chelčického stoupenci, členové se oslovují bratři a sestry, odmítají vyšší vzdělání a světské zákony)

-          zastával názor, že vyšší vzdělání má význam jen tehdy, je-li spojeno s činností                        prospěšnou ostatním - podporoval vzdělání

            díla:

Filipika proti misomusům

§  misomusové (nepřátelé vyššího vzdělání)

§  texty proti misomusům

Kancionál Šamotulský

§  zpěvník

§  svědčí o autorově citovém vztahu k písni

Bible Kralická

§  překlad nového zákona, na který navázali bratrští kněží

§  byla vzorem až do 20.století

§  při překladu se přišlo k prostšímu jazyku, který se vedle Veleslavínského jazyka stal vzorem literárního jazyka

§  vznikla v Kralicích          


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Humanismus a baroko v české literatuře.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Humanismus a baroko v české literatuře

4. Humanismus a renesance
Humanismus
Renesance a humanismus
7. Renesance a humanismus v Čechách
6. Renesance, Humanismus
Renesance a humanismus u nás a v Evropě
Humanismus a renesance u nás
Humanismus a renesance ve světové literatuře
Renesance a humanismus
Literatura - Humanismus a Renesance
Humanismus a renesance
8. Baroko
čes. baroko, anglická buržoazní revoluce
české baroko
Baroko - Evropa a české země
věda, umění a vzděl. Evr.16/17stol.+baroko evr.-cz
Baroko a J. A. Komenský
16. Baroko v Itálii
Ženy v české literatuře
Vývoj české prózy - 5. období (po roce 1989)
Vývoj české prózy - 4. období (1970 – 1989)
Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969)
Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956)
Vývoj české prózy - 1. období (1945-1948)
19. Základní mezníky ve vývoji české poezie od rok
15. Hlavní proudy a osobnosti české prózy mezi dvěma světovými válkami
10. Realistický pohled na svět v české literatuře
8. Preromantismus a romantismus v české literatuře
České divadlo 60. LÉTA
České divadlo 50. LÉTA
České divadlo Po roce 1945.
České divadlo Do roku 1945.
České divadlo
České divadlo - 1. polovina 19. století.
Kritický realismus v české literatuře.
10. Literatura 19. století, České národní obrození
24. Humor a satira v literatuře
My experience with English literature
Realismus ve světové literatuře
Tolerance a nesnášenlivost v literatuře
Odraz 1. světové války v literatuře, ztracená gene
Obraz 2. sv. války ve světové a české literatuře
Téma 2.sv.v.ve světové literatuře
Humor a satira v české literatuře 19. a 20. stol.
Ohlas 1. svět. války ve světové a české literatuře
Moderní směry v české literatuře
Moderní směry ve světové literatuře na přelomu 19.
Tradice historické beletrie v české literatuře od
Kritický realismus v české literatuře
Kritický realismus ve světové literatuře 19. st.
Počátky realismu v české a světové literatuře

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38414
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace