2.Geometrie řezného nástroje - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

2.Geometrie řezného nástroje

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 03.01.2013 16:30
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: TECHNOLOGIE
Známka: 2
Hodnoceno: 7x
Popis: 2.Geometrie řezného nástroje


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 4. Geometrie řezného nástroje

Geometrie soustružnického nože


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hlavními řeznými úhly jsou úhel břitu, hřbetu, čela a úhel řezu. Všechny tyto úhly se měří v rovině, která je kolmá k hlavnímu ostří a k ložné ploše nože. Velikost řezných úhlů nože má velký vliv na jakost obrobené plochy a na výkon nože. Při jejich volbě se přihlíží zejména k druhu obráběného materiálu.Úhel břitu β je úhel, který svírá hlavní hřbet s čelem nože. Jeho velikost má vliv na odpor,který klade materiál obrobku při obrábění. Čím menší je úhel břitu, tím snáze břit nástroje vniká do materiálu. Na druhé straně však břit nástroje s příliš malým úhlem břitu je málo pevný, může se snadno ulomit a příliš brzy se otupuje, zejména při obrábění velmi pevných a tvrdých materiálů. Jeho velikost bývá nejčastěji 45° až 90°.Hlavní úhel hřbetu α je úhel mezi hlavním hřbetem nože a tečnou k řezné ploše obrobku.Tento úhel má vliv na velikost tření mezi hlavním hřbetem a řeznou plochou. Čím větší je úhel hřbetu,tím menší je tření mezi oběma plochami a tím méně se nůž zahřívá.Velikost úhlu hřbetu bývá nejčastěji 4° až 10°.

Úhel čela χ je úhel mezi čelem nože a rovinou procházející hlavním ostřím, která je kolmá k řezné ploše obrobku. Jeho velikost má vliv na směr odváděné třísky a na odpor materiálu obrobku proti vnikajícímu břitu nástroje. Čím větší je úhel čela, tím snadněji odchází tříska po čele nástroje a nástroj se méně zahřívá.Větší úhel čela však zeslabuje břit nástroje, takže se jeho pevnost zmenšuje. Pro obrábění měkkých a málo pevných materiálů se volí poměrně velký úhel čela, pro pevné a tvrdé materiály bývá jen několik stupňů, popř. je nulový.Záporný (negativní) úhel čela mají většinou nože ze slinutého karbidu, kterými se obrábí materiály obtížně obrobitelné, popř. obrobky s přerušovanými povrchy.Úhel řezu δ je úhel mezi čelem nástroje a tečnou k řezné ploše obrobku. Jeho velikost se rovná součtu úhlů hřbetu a břitu: δ = α + β Úhel čela a hřbetu soustružnického nože lze měnit nejenom ostřením, ale také výškovým nastavením; nastavíme-li nůž nad osu soustružení, zvětší se jeho úhel čela, kdežto úhel hřbetu a tím i úhel řezu se zmenší. Nastavíme-li nůž pod osu soustružení, dojde k obrácené změně.Kromě hlavních řezných úhlů existují ještě další úhly soustružnického nože.

Geometrie zubu frézy

Každý zub frézy je v podstatě samostatný jednoduchý nůž, který je vždy po určitou část otáčky ve styku s obráběným materiálem. Základní tvar zubu frézy závisí na způsobu jeho výroby - tj. na tom,zda byl vyroben frézováním nebo podsoustružením na hřbetě. Čelo zubu frézy může být rovné nebo lomené. Stejně tak hřbet zubu. Zábřit je úzká, jemně zbroušená část hřbetu frézovaného zubu za ostřím. Zubová drážka je prostor mezi jednotlivými zuby, kudy odcházejí odříznuté třísky. Geometrie zubů frézy je dána úhlem čela χ, hřbetu α, úhlem břitu β.Mezi základními úhly tvořícími geometrii řezného nástroje platí vztah: α + β + γ = 90°

Vliv řezných úhlů na velikost řezného odporu

Řezné úhly se volí se zřetelem na trvanlivost břitu, jakost povrchu obráběné součásti, řezné podmínky, velikost řezného odporu, tuhost stroje a pevnost břitové hrany. Velikosti jednotlivých řezných úhlů se určují podle technologických tabulek, nebo podle doporučení výrobců nástrojů v jejich katalozích.

Nárůstek a jeho vliv na obrábění

 

  • Vlivem vysokých teplot při obrábění a působením tlaku se prostřednictvím adhezních sil navaří částice třísky na čelo nástroje a vzniká nárůstek

  • vyznačuje se vysokou tvrdostí a pevností 2 až 5x větší než břit

  • vzniká ve vrstvách.


 

Vliv nárůstku na obrábění

  • zmenšuje se úhel řezu

  • zmenšuje se poloměr ostří

  • mění se rozměry obrobku

  • zhorší jakost obrobené plochy


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 2.Geometrie řezného nástroje.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 2.Geometrie řezného nástroje

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38876
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace