3.Mechanické zkoušky tvrdosti a dynamické zkoušky - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

3.Mechanické zkoušky tvrdosti a dynamické zkoušky

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 03.01.2013 16:28
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Strojírenství
Známka: 1.6
Hodnoceno: 11x
Popis: 3.Mechanické zkoušky tvrdosti a dynamické zkoušky


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 3.Mechanické zkoušky tvrdosti a dynamické zkoušky


Zkouška vnikací – nejpoužívanější zkouškou tvrdosti materiálů. Při této zkoušce zatlačujeme do
zkušebního materiálu velmi tvrdé těleso (kulička, kužel, jehlan) a měřítkem tvrdosti je velikost
vzniklého vtisku (plocha, hloubka nebo ůhlopříčka).

Zkouška BRINELLOVA
do zkoušeného materiálu se vtlačuje ocelová kulička určitým zatížením a po odlehčení se měří průměr vtisku
tvrdost se vypočítá z poměru zatížení a povrchu vtisku
udává se v N\\mm2
tvrdost se označuje pouze číslem bez udání rozměru
tvrdost podle HB= F/S
S= 3,14.D2/4
HB = 55

 

Zkouška ROCKWELLOVA
při této zkoušce se používá kulička nebo diamantový kuželík (hloubka)
měří se hloubka trvalého vtisku, ze které se určí tvrdost
pracovní tlak se řídí druhem materiálu
u tenkých součástí se použije diamantu (HRA)
neželezné materiály a oceli s pevností do 140kg/m2 se zkoušejí kuličkou a pevnost se označuje HRB
tvrdé materiály se zkoušejí diamantem a tvrdost se označuje HRC


Normalizované zkoušky tvrdosti - U nás jsou normalizovány tři zkoušky tvrdosti podle Rockwella. Tvrdost zjištěnou při těchto zkouškách označujeme  HRA, HRB, HRC. Volba Rockwellovy zkoušky (tj. druhu vnikacího tělíska) závisí hlavně na předpokládané tvrdosti zkoušeného materiálu.
HRA - Tvrdost určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 100+500 N. Pro slinuté karbidy a tenké povrchové vrstvy.
HRB - Tvrdost určená ocelovou kuličkou (B = ball) při celkovém zatížení 100+900 N. Pro měkčí kovy (25 - 100 HRB) nebo pro nehomogenní materiály.
HRC - Tvrdost určená diamantovým kuželem (C = cone) při celkovém zatížení 100+1400 N. Doporučuje se používat pro rozsah tvrdostí HRC = 20 až 67.
Vickersova zkouška – Vnikacím tělesem je čtyřboký diamantový jehlan s vrcholovým úhlem stěn 136° takže vznikají pravidelné čtyřhranné vtisky. Tento úhel je volen tak, aby tření co nejméně ovlivňovalo výsledek a dále proto, aby se hodnoty tvrdosti příliš neodlišovaly od tvrdosti stanovené
metodou dle Brinella. Po provedení vtisku se měří jeho úhlopříčky.
Obvyklá zatížení jsou 9,8; 29,4; 49; 98; 294 a 490 N. Dává
jednotnou stupnici tvrdosti od nejměkčích kovů až po nejtvrdší
kalené oceli.
d= (d1+d2)/2

Zkouška vrypová – dnes se používá jen pro tvrdé a křehké materiály (sklo, porcelán). V technické
praxi se používá zkouška podle Martense.

-Vrypová zkouška se dělá u nerostů a tvrdost se určuje pomocí MOHSOVY STUPNICE.

Mohsova stupnice tvrdosti - tabulka tvrdosti
Tvrdost
Látka
Chemický název
Chemický vzorec
1
mastek
kyselý metakřemičitan hořečnatý
H2Mg3(SiO3)4
2
sůl kamenná
chlorid sodný
NaCl
3
kalcit (vápenec)
uhličitan vápenatý
CaCO3
4
fluorit (kazivec)
fluorid vápenatý
CaF2
5
apatit
 
Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-)
6
živec (ortoklas)
křemičitan hlinitodraselný
KAlSi3O8
7
křemen
oxid křemičitý
SiO2
8
topaz
 
Al2SiO4
9
korund
oxid hlinitý
Al2O3
10
diamant
uhlík
C

Zkouška tvrdosti podle Martense
Vrypová tvrdost podle Martense ( Hma )
se zjišťuje přitlačováním kuželového diamantového hrotu měnitelným tlakem na leštěný povrch zkušebního předmětu, který se pohybuje danou rychlostí. Mírou tvrdosti je pak síla F, potřebná ke vzniku vrypu širokého 0,01 mm.

- Odrazová zkouška - podstatou zkoušky odrazem je měření odrazu ocelového tělíska spouštěného na zkoušenou plochu SHORŮV SKLEROSKOP.

Tvrdost podle Shorea
patří mezi dynamicko-elastické zkoušky. Jedná se o zkoušku odrazem zkušebního tělesa, kdy se zjišťuje výška jeho odskoku od měřené plochy.

Zkouška odrazem podle Shorea - touto metodou zjišťujeme tvrdost z velikosti odskoku závaží (kulička, diamantový hrot) spuštěného z určité výše od zkoušeného materiálu. Působením závaží dojde k plastické deformaci zkoušeného materiálu a ke spotřebování části energie závaží. To se pak neodrazí do původní výšky.
Shoreův skleroskop
Shoreův skleroskop je přístroj pro stanovení tvrdosti podle Shorea [HSh]. Tohoto způsobu zjišťování tvrdosti se používá velmi málo, většinou jen pro měření tvrdosti velkých výrobků, konstrukcí apod.


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 3.Mechanické zkoušky tvrdosti a dynamické zkoušky.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 3.Mechanické zkoušky tvrdosti a dynamické zkoušky

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42295
Materiálů střední školy: 3653
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace