Vlastnosti materiálů - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Vlastnosti materiálů

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 20.11.2012 10:52
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Cvičení z odborných předmětů
Známka: Nehodnoceno
Hodnoceno: x
Popis: první maturitní otázka vlastností materiálů


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 

1. Otázka

Vlastnosti materiálů a jejich ochrana

Fyzikální vlastnosti

Jsou to tyto: Hustota, tepelná vodivost, elektrická vodivost, teplota tání teplota tuhnutí, tepelná objemová roztažnost, smrštitelnost, magnetizmus, supravodivost.

Hustota

Hustota (ρ) látky je určena poměrem její hmotnosti (m), k jejímu objemu (V)

Hustota = Hmotnost/objem                      ρ=m/V [g/cm³]

U součástí, které jsou vyrobeny ze stejného materiálu, ale jedna je litím a druhá třískovým obráběním je hustota u litých součástí o 3% nižší, jak u opracovaných.

Hustota se udává v g/cm³, kg/dm³, t/m³

Teplota tání a tuhnutí

Bod tání je teplota, při níž látka mění skupenství tuhé ve skupenství kapalné

Teplota tuhnutí je teplota, při níž se látka mění ze skupenství kapalného v tuhé

Slitiny mají u teploty tání rozsah několika stupňů, podle toho kolik obsahují procent z jaké látky.


Pb = 327°C

Al = 650°C

Fe = 1539°C

W = 3400°C

Cu = 1083°C

Au = 1063°C

Ni = 1455°C

Sn = 232°C

Zn = 489°C


Délková a objemová roztažnost

Při zvyšování teploty se tělesa roztahují do všech stran, zvyšuje se délka i objem.

U pevných látek se měří délková roztažnost v jednom směru, při zvýšení teploty o 1°K a udává se jako teplotní součinitel délkové roztažnosti α v °K

Délková roztažnost při zahřívání závisí na délce před zahříváním L0 a na rozdílu teplot před a po zahřátí Δt a na vlastnosti materiálu.

Délková roztažnost = součinu délky před zahřátím, teplotní součinitel a rozdíl teplot to vše děleno 1

Elektrická vodivost

Schopnost vést elektrický proud

Vodič s odporem 1Ω má vodivost 1S (siemens)

Podle vodivosti rozdělujeme materiály na vodiče a nevodiče (izolanty)

Nejlepší vodiče el. proudu Ag, Cu, Al, Au

Polovodiče jsou zvláštní skupina materiálů, které vedou elektrický proud jen jedním směrem, lze je použít jako el. ventily, jsou to tyto materiály Si, Se, Ge.

 

Tepelná vodivost

Vlastnosti materiálu vést teplo – přenášet tepelnou energii

Nejlepší vodič Ag, Cu, Al, Au

Materiály se špatnou vodivostí – korek, struskové a čedičové vlny, polyester

Značka tepelné vodivosti  λ

Je to teplo, které při ustáleném stavu projde za jednotku času mezi dvěma protilehlými stěnami krychle o délce hrany 1m, je-li rozdíl teplot mezi těmito stěnami 1°K

Supravodivost

Vlastnost některých kovů, u kterých se při velmi nízkých teplotách blízkých termodynamické nule skokem sníží el. proud na nezjistitelnou hodnotu, to znamená že proud prochází vodičem bez odporu

0°K = -273,15°C

Magnetizmus

Magnetické vlastnosti kovů se zjišťují z jejich chování v magnetickém poli

Magnetické pole je v okolí magnetu anebo v okolí vodiče, kterým prochází el. proud

Těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli stává magnetem.

Feromagnetické látky mohou být měkké.  To je snadno se zmagnetizují a odmagnetizují

Tvrdé se obtížně zmagnetizují, ale své vlastnosti si podrží i po zániku magnetického pole Ni, Co, Fe

Chemické vlastnosti

Vlivem různých látek ať kapalných, plynných nebo tuhých dochází k narušování povrchu materiálu nebo součásti nebo se zcela rozruší

Základní vlastností je reaktivita materiálu = nízkou aktivitu technických materiálů označujeme jako odolnost proti korozi

Velikost odolnosti proti korozi se udává obvykle úbytkem váhy na cm, plochy a to za určitý čas

Koroze

Účinky koroze se projevují změnami vlastností materiálu. Z hlediska vnitřního působení rozlišujeme korozi chemickou a elektrochemickou.

Chemická koroze vzniká působením vzdušného kyslíku (oxidací), ale také kyselin, louhů a solí. U mnohých zamezí vnější vrstva oxidu průniku koroze do hloubky, např. zelená platina u mědi nebo oxidační vrstva u hliníku. Proti tomu u železných materiálů postupuje koroze nezadržitelně směrem dovnitř.

Tvorba koroze – vzniká při styku železa a jeho sloučenin se vzdušným kyslíkem a vodou, a sice o to rychleji, čím více kyselin voda obsahuje, především kyseliny uhličité H₂CO. Odolnost proti korozi je tím lepší, čím nižší je obsah uhlíku v oceli.

 

 

 

Ochrana proti korozi

Ochranou proti korozi se rozumí oddělení kovového materiálu od napadajícího média pomocí nanášení materiálů, které zabraňují korozi respektive které mají korozi dostatečně zmírnit.

Před nanesením ochrany se musí povrch očistit.

Mechanicky – odstraní se okuje a oxidy. Pomocí brusných kotoučů smirkových papírů, kartáči, pískovým otryskáním.

Chemicky – odstraněním starých barev odmaštěním, odmoření oxidů

Žíháním – pomocí netečných plynů vznikne lesklá plocha

Nekovové povlaky

Nátěry, dehety, pryskyřice, asfalt, olejové barvy, olejové laky, smaltování, cementový povlak

Chemické povlaky

Fosfátování, černění, chromování

Žáruvzdornost – je vlastnost materiálu odolávat tzv. opalu to je oxidaci za vyšších teplot okolo 600°C

Žárupevnost – je to odolnost materiálu, při zvýšených teplotách a nesnížení jeho pevnosti

200°C – 250°

Mechanické vlastnosti


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Vlastnosti materiálů.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Vlastnosti materiálů

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38876
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace