základy ekonomie - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

základy ekonomie

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 16.11.2012 22:35
Kategorie: Poznámky
Předmět: Český jazyk a literatura
Známka: 2.2
Hodnoceno: 4x
Popis: 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMYEKONOMIKA = ekon. praxe Ve smyslu hospodářství se zabývá uplatněním ekonomických teorií v praxiEKONOMIE = ekon. teorie Společenská věda, která zkoumá, jak společnost využívá omezené zdroje k výrobě produktů, které slouží k uspokojování lidských potřebMAKROEKONOMIE studuje ekonomiku jako jeden celek, zkoumá jak rychle ekonomika roste, jaká je míra nezaměstnanosti, inflace, ekonomie státuMIKROEKONOMIE zkoumá chování jednotlivých ekonomických su


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 1.  ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

EKONOMIKA  =  ekon. praxe

Ve smyslu hospodářství se zabývá uplatněním ekonomických teorií v praxi

EKONOMIE  = ekon. teorie

Společenská věda, která zkoumá, jak společnost využívá omezené zdroje k výrobě produktů, které slouží k uspokojování lidských potřeb

 

MAKROEKONOMIE

studuje ekonomiku jako jeden celek, zkoumá jak rychle ekonomika roste, jaká je míra nezaměstnanosti, inflace, ekonomie státu

MIKROEKONOMIE

zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů – jednotlivců, domácností, firem, řeší např. určení výše výroby jednotlivých podniků, stanovení mezd, cen apod.

 

POTŘEBY  (10)

jsou požadavky lidí, které se snaží uspokojit, čímž zároveň odstraňují vědomí jejich nedostatku,

jsou to pocity nedostatku.

 

Člověk má základní přirozenou snahu udržet, rozvíjet a zlepšovat svůj život. Podle podmínek v nichž žije se přiměřeným způsobem stravuje, obléká, opatřuje a vybavuje byt, vzdělává se, baví se, cestuje apod. To vše dělá, protože to k životu potřebuje. Uvědomuje si nedostatek něčeho a snaží se ho nějakým způsobem odstranit.

 

Členění potřeb:

hmotné – vyjadřují naše požadavky mít a užívat věci

nehmotné – vyjadřují naše požadavky mít a užívat znalosti, dovednosti

individuální – týkají se jednotlivce

společenské – týkají se společnosti lidí (obrana, ochrana, bezpečí státu)

současné

budoucí

zbytné – luxusní, potřeba kouření, pití alkoholu, koupání v bazénu

nezbytné – primární, potřeba dýchat, pít

hlavní – potřeba vlastnit auto

doplňkové – potřeba vlastnit auto modré

 

Uspokojování potřeb

=  Svoje potřeby člověk uspokojuje pomocí STATKŮ a SLUŽEB

 

STATKY

nehmotné (duševní výtvory člověka – dovednosti, znalosti…)

hmotné ( věci, předměty)

spotřebníkonzumační – statky krátkodobé  spotřeby

                                               - konzumní – předměty dlouhodobé  spotřeby, dělí se dále:

movité – lze s nimi pohybovat

nemovité – pevně spjaty se zemí

kapitálové – slouží k další výrobě k hospodářské  činnosti a člení se na:                                                                                                                                                                                                                  .                 - provozní – materiál, suroviny

                                                      - investičnímovité (zařízení podniku, stroje),

                                                              - nemovité (továrna)                                 

SLUŽBY

výrobní – výroba oděvů, nábytku

nevýrobní služby – věcné (opravy spotřebních předmětů),

                             - osobní (směřují přímo k člověku – kadeřnictví)

VÝROBA

je proces, ve kterém jsou přírodní produkty přeměńovány, zpracovávány, přetvářeny v užitečné věci – statky či služby

VÝROBNÍ FAKTORY

tvoří zdroje, které jsou potřebné pro výrobu statků nebo k poskytování služeb:

lidské zdroje – práce

přírodní zdroje – půda

kapitál

informace

PRÁCE

fyzická, dušení, produktivní, neproduktivní, jednoduchá, složitá

je ohodnocena mzdou – nominální = vyjádřena v penězích, mzda, kterou si zaměstnanec                              .                                                           vydělal

                                    - reálná = vyjadřuje, co si za ní může zaměstnanec koupit

výši mzda ovlivňuje množství, kvalita, kvalifikace, poptávka po práci, tržní úspěšnost práce

cílevědomá lidská činnost, pomocí které člověk vytváří statky i služby

člověk je nositelem pracovní síly

 

PŘÍRODNÍ  ZDROJE

tvoří je nerostné bohatství, přírodní síly (vítr, slunce), půda (pěstování zemědělských plodin)

peněžní výnos z půdy je renta

 

KAPITÁL

Je vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty

Je omezený, vzácný, má svoji cenu

Úrok – cena kapitálu vloženého do banky

Zisk – odměna za podstoupení podnikatelského rizika,

        - cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání,

        - tato cesta je rizikovější

 

(odměnou za práci je mzda, cenou za pronájem půdy je renta, cena placená za použití cizího kapitálu je úrok, odměna za podstoupení podnikatelského rizika je zisk)

 

Základní ekonomické otázky:

Co a kolik vyrábět? (jaké statky a služby)

Jak vyrábět? (jakou technologii zvolit, jakými výrobními faktory)

Pro koho? (jak se rozdělí co bylo vyrobeno)

 

Hospodářský proces:

výroba  - přeměna přírody ve statky a služby, jsou nutné výrobní faktory

rozdělování  –zaměstnanci v práci a podnikatelé podnikáním získávají peníze (mzdy a zisk)

přerozdělování – důchodci, děti, nezaměstnaní a ostatní, kteří se  neúčastní výroby a získávají peníze formou dávek ze státního rozpočtu

směna – výroba, obchod.

 Všechny činnosti, které se uskutečňují po ukončení výroby až po předání výrobku spotřebiteli (doprava, skladování, evidence, prodej).

Ekonomové kladou této fázi hosp.procesu největší váhu

spotřeba – užití výrobků a služeb k uspokojení lidských potřeb

nevýrobní – konečná, týká se používání spotřebních předmětů – osobních (spotřeby jednotlivců), společnosti (spotřeba skupin lidí)

výrobní – produktivní, týká se používání kapitálových statků, např. spotřeba surovin, strojů, nástrojů při výrobě jiných statků

Hospodářství je celek, ve kterém hospodářský proces probíhá

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY

Lidé potřebují nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly směrem k dosažení svých cílů  a efektivně využívat dostupné zdroje. Hovoříme o ekonomickém systému.

Dosud poznané systémy:

 zvykový systém 

 příkazový systém

 tržní systém

V praxi se setkáváme s ekonomickými systémy smíšenými.

Uvedené ekonomické systémy se liší tím, jak odpovídají na základní tři ekonomické otázky.

Který ekonomický systém je nejlepší? Ten, který řeší odpověď na tři základní otázky nejefektivněji (maximalizace užitku při optimálním využití zdrojů).

Základní ekonomické otázky

 Základní ekonomické systémy se liší tím, že různě odpovídají na základní ekonomické otázky:

\"\"  co a kolik se bude vyrábět ?

každá společnost má jen omezené zdroje (viz hranice produkčních možností) a musí se rozhodnout, co a kolik vyrobí, aby zajistila své přežití a případně další rozvoj (pravěký kmen se nemohl rozhodnout, že si udělá okružní cestu kolem světa - jednak na to neměl zeměpisné znalosti, neměl vhodné dopravní prostředky a ani si nemohl dovolit takovou \"dovolenou\", protože by neměl kdo zajistit dostatek jídla),

\"\"  jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět,

každá společnost má volbu technologií (cestu může stavět tisíc otroků nebo dvacet těžkých povozů) opět záleží na zvážení, jaké výrobní faktory má společnost k dispozici a co považuje za nejefektivnější. Ve starém Římě bylo tisíc lidských pracovních sil (otroků) levnější než těžké povozy, dnes jsou zaměstnanci daleko nejvyšší nákladovou položkou, proto firmy raději využívají stroje a mechanizaci, které udělají tutéž práci v daleko kratším čase, a tím ušetří.

\"\"  Jak se členové společnosti o výsledný produkt rozdělí?

Každý ze členů společnosti chce získat svůj podíl na vyrobených statcích, aby přežil, aby si zvýšil životní úroveň atd. Zde hodně záleží na vlastnických vztazích výrobních faktorů.


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál základy ekonomie.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: základy ekonomie

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38414
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace