Celá maturita Management a marketing - Všichni Všem


Materiál je formátu rar

Celá maturita Management a marketing

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 11.10.2012 18:19
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Marketing a management
Známka: 1.8
Hodnoceno: 40x
Popis: NEchtělo se mě to sem dávat po jednom tak jsem to dal do archivu (.rar)


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 Otázka č. 1

Definice managementu a manažera, rozdíl v mezi podnikatelem a manažerem
je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností, které jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelskách cílů organizace.
Manažer-
- je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek.

Ve větších podnicích se rozlišují tři úrovně řízem podniku:
1. Vrcholové řízení - Top management
2. Střední management
3. Nejnižší management
Manažerské funkce:
1. Plánování - manažer stanovuje cíle a zároveň postupy k jejich dosažení
2. Organizování - manažer stanoví a uspořádá role lidí a těmto rolím přidělí konkrétní práci ( sekretářka každé ráno vybere poštu, svolá poradu ...)
3. Výběr a rozmisťování pracovníků - vybírá a získává konkrétní pracovníky do své organizační struktury
4. Vedení lidí - mezi lidmi ve firmě vznikají vzájemné vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce
5. Kontrola S kontrola hodnotí kvalitu a kvantitu průběžných a konečných výsledků a vyvodí příslušné závěry


Kdo je podnikatel, je i manažer a naopak i platí to především u menších firem, kdy vlastník firmy je součastně jejím ředitelem a sám ji řídí. Je však ještě více případů, kdy je třeba tyto pojmy odlišit.
Především manažeři NENESOU riziko podnikám na svých bedrech jako podnikatelé ( manažer při krachu podniku může maximálně přijít o místo, ale podnikatel ztrácí své peníze).
U Top managementu je situace trochu odlišná, protože v současné době je běžnou praxí, že tito vedoucí jsou zároveň majetkově zainteresovaní ve firmě (např: vlastnictvím akcií), a tak role manažera a podnikatele u nich do určité míry splývá.
Druhým případem je situace, kdy vlastník - podnikatel je zcela mimo vlastní řídící proces ve firmě a znalosti a umění managementu vůbec nepotřebuje (ať už se jedná o tichého společníka, nebo o vlastníka akcií firmy, který získal akcie např. v kupónové privatizaci a nevyužívá práva účastmi se valných hromad „své“ firmy).

 

Otázka č. 2

Manažer a jeho postaveni podle úrovně řízení, dovednosti a styly, práce manažera

Podle úrovně řízení

- Vrcholový management ( top management)- řadíme sem nejvýše postavené řídící pracovníky, např. ředitele, náměstky ředitele, prezidenty společností, a jejich viceprezidenty apod. Vrcholový management představuje jen velice úzkou a nepočetnou skupinku nejlépe placených a pro firmu velice důležitých lidí, na jejichž umění řídit a znalostech závisí úspěch firmy.

- Střední management - sem patří vedoucí útvarů firmy jako např. vedoucí
marketingového oddělení, vedoucí nákupu, vedoucí kontroly jakost apod. Tito vedoucí jsou podřízeni vrcholovému managementu a zároveň jsou nadřízeni nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. U těchto manažerů už není kladen takový důraz na koncepční a strategickou práci, jsou více zaměstnáváni operativním řízením svěřených útvarů.

Nejnižší management— sem řadíme manažery na nejnižším stupni řízení, kteří jsou nadřízeni pouze výkonným pracovníkům např. mistr dílny, vedoucí závodní jídelny apod. Neočekává se od nich koncepční řízení, ale především řízení operativní, perfektní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů.

 

Bez ohledu na to, jakou manažer zastává pozici, musí mít určité obecně použitelné manažerské dovednosti.
Velikost dovedností závisí na tom, na kterém stupni managementu se manažer nachází. Rozdělení:

1. KONCEPČNÍ
Znamenají schopnost vidět firmu jako systém, který je nutno usměrňovat tak, aby dosáhl strategických cílů.
Manažeři s koncepčními znalostmi musejí znát všechny podstatné aktivity celé organizace a dokázat je účinně koordinovat.

 


2. LIDSKÉ
Většinu prací, které manažer provádí a za které zodpovídá, realizuje prostřednictvím jiných lidí. Proto jsou tyto dovednosti nezbytně nutné. Hlavně musí umět účinně komunikovat a motivovat.
Význam těchto dovedností je důležitý především u funkcí, kdy je manažer v kontaktu s lidmi (provozní manažer).

3. TECHNICKÉ

Schopnost používat znalosti pro realizaci technických zařízení.
Představují schopnost používat specifické znalosti, techniky, metody a postupy pro realizaci výkonných činností a procesů. (manažer nemůže chtít po svých podřízených něco co sám není schopen realizovat)


 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Celá maturita Management a marketing.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Celá maturita Management a marketing

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 41000
Materiálů střední školy: 3630
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace