Celá maturita Ekonomika a účetnictví - Všichni Všem


Materiál je formátu rar

Celá maturita Ekonomika a účetnictví

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 11.10.2012 18:17
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Ekonomie
Známka: 2.4
Hodnoceno: 31x
Popis: NEchtělo se mě to sem dávat po jednom tak jsem to dal do archviu (.rar)


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 Trh a jeho zákony
( zboží, peníze, nabídka, poptávka, konkurence, hospodářská soutěž a neziskový sektor)

Trh- je to místo kde si kupující a prodávající vyměňují zboží, kde se setkává nabídka s poptávkou. Trh chápeme prostorově( jako místo na kterém se setkává prodávající a kupující). Funkčně( jako spojení nabídky a poptávky v určité oblasti)
Nabídka- je množství zboží, které chtějí prodávající za určitou cenu prodat.
Poptávka- je množství zboží, které chtějí kupující při určité ceně koupit.
Zboží- je statek nebo služba, které jsou určeny pro trh( pro směnu)
Má tyto vlastnosti
- Užitná hodnota
- Hodnota, která se projevuje na trhu v ceně
Cena je směnná hodnota vyjádřená v penězích

Peníze- zprostředkovávají výměnu zboží za zboží, pomáhají časově oddělit výměnu zboží za peníze a následnou směnu peněz zajiné zboží= prostředek směnný.
Pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných věcí= míra hodnoty.
Peníze se dají hromadit, schraňovat, akumulovat= prostředek akumulace.
Každý stát má svou vlastní směnu, a to k tomu, aby mohl lépe svou ekonomiku řídit a kontrolovat a aby reguloval zahraniční obchod.
O měnu státu se stará speciální státní instituce= centrální banka( emisní banka) = Česká národní banka.
Většina ekonomik je otevřených a větši nebo menší míře obchoduje s jinými zeměmi a potřebuje měnu jednoho státu převádět na měnu cizího státu a proto hovoříme o měnách
1. Plně směnitelnými- nejsou problémy
2. Částečně směnitelných- stát stanoví omezující pravidla výměny své měny
3. Nesměnitelných- stát zakazuje držení cizích měn občany a firmami státu a určuje instituce, které získávají monopol této měny( u nás toto platilo do roku 1990, od roku 1995 je volně směnitelná)
Měna= peněžní soustva určitého státu. Základem každé měny je peněžní jednotka.
Měnový kurz= cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země.
Kurzovní lístek= soupis kurzů měn států k určitému datu/ vydává ho centrální banka)
Valuty- bankovky a mince cizího státu
Devizy- pohledávky na cizí měnu např. Cenné papíry
Konkurence
- Je to soutěž mezi výrobci nebo poskytovateli služeb.Konkurenti jsou firmy, které soutěží o zákazníky a o potřebné zdroje( pracovní síla, suroviny, materiál)
Konkurence cenová
- Má podobu snižování ceny, výrobce chce přilíkat spotřebitele se snahou ohrozit pozice konkurence z nichž někteří nemusí být schopni při nižší ceně vyrábět, cílem je konkurenty ničit, v budoucnu diktovat ceny.
Konkurence necenová
- Cílem je přilákat poptávku, ale jinými metodami( růstem kvality, technickými parametry výrobků, rychlími inovacemi .)
Nesporná- např párek v rohlíku na áměstí
Sporná- Coca cola a Pepsi
Jsou čtyři typy konkurence
- konkurence značky
- konkurence odvětví
- konkurence služeb
- konkurence rodu
Změny zákaznických preferencí je problém, který pro firmy znamená to, že zákazníci mění svůj postoj k výrobku.

Konkurenci překonáme: vyšší jakost, lepší služby, pomocí nižších cen, vyšší tržní podíly pomocí úprav a individuálních uspůsobení, překonat očekávání zákazníků.


Otázka č. 2

Manažer a jeho postaveni podle úrovně řízení, dovednosti a styly, práce manažera

Podle úrovně řízení

- Vrcholový management ( top management)- řadíme sem nejvýše postavené řídící pracovníky, např. ředitele, náměstky ředitele, prezidenty společností, a jejich viceprezidenty apod. Vrcholový management představuje jen velice úzkou a nepočetnou skupinku nejlépe placených a pro firmu velice důležitých lidí, na jejichž umění řídit a znalostech závisí úspěch firmy.

- Střední management - sem patří vedoucí útvarů firmy jako např. vedoucí
marketingového oddělení, vedoucí nákupu, vedoucí kontroly jakost apod. Tito vedoucí jsou podřízeni vrcholovému managementu a zároveň jsou nadřízeni nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. U těchto manažerů už není kladen takový důraz na koncepční a strategickou práci, jsou více zaměstnáváni operativním řízením svěřených útvarů.

Nejnižší management— sem řadíme manažery na nejnižším stupni řízení, kteří jsou nadřízeni pouze výkonným pracovníkům např. mistr dílny, vedoucí závodní jídelny apod. Neočekává se od nich koncepční řízení, ale především řízení operativní, perfektní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů.

 

Bez ohledu na to, jakou manažer zastává pozici, musí mít určité obecně použitelné manažerské dovednosti.
Velikost dovedností závisí na tom, na kterém stupni managementu se manažer nachází. Rozdělení:

1. KONCEPČNÍ
Znamenají schopnost vidět firmu jako systém, který je nutno usměrňovat tak, aby dosáhl strategických cílů.
Manažeři s koncepčními znalostmi musejí znát všechny podstatné aktivity celé organizace a dokázat je účinně koordinovat.

 


2. LIDSKÉ
Většinu prací, které manažer provádí a za které zodpovídá, realizuje prostřednictvím jiných lidí. Proto jsou tyto dovednosti nezbytně nutné. Hlavně musí umět účinně komunikovat a motivovat.
Význam těchto dovedností je důležitý především u funkcí, kdy je manažer v kontaktu s lidmi (provozní manažer).

3. TECHNICKÉ

Schopnost používat znalosti pro realizaci technických zařízení.
Představují schopnost používat specifické znalosti, techniky, metody a postupy pro realizaci výkonných činností a procesů. (manažer nemůže chtít po svých podřízených něco co sám není schopen realizovat)

 

 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Celá maturita Ekonomika a účetnictví.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Celá maturita Ekonomika a účetnictví

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39163
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace