Přehled hardwaru - Všichni Všem


Materiál je formátu pdf

Přehled hardwaru

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 07.06.2012 15:40
Kategorie: Referát
Předmět: Informační technologie
Známka: Nehodnoceno
Hodnoceno: x
Popis: Přehled hardwaru


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 Motherboard – blokové schéma PC

Hlavní komponenty PC
 Motherboard (mainboard)
 CPU (Central procesor unit – centrální procesorová jednotka)
 RAM (Operační paměť)
 Grafická karta + monitor
 HDD
 DVD-RW
 Zvuková karta (Sound card)
 Síťová karta + WLAN
 HID – klávesnice, myš, touchpad 
Struktura Motherboardu
 Patice CPU (socket)
 Patice RAM (bank)
 Sběrnice grafické karty AGP, PCI-Express
 Rozšiřující sběrnice PCI, PCI-Express
 I/O řadiče PATA, SATA, SCSI
 Porty USB, FireWire (COM, paralelní)
 Síťový adaptér, WLAN
 Zvuková „karta“
 Napájení CPU
 BIOS
 
Northbridge a Southbridge
Northbridge
 Obvod (čip) zajišťující komunikaci mezi procesorem (CPU), pamětí 
(RAM), sběrnicí grafické karty (AGP), dalšími sběrnicemi (PCI,PCIExpress) a Southbridgem
 Jeho rychlost je klíčová pro rychlost celého počítače
 Výrobci: Intel, AMD, VIA, nVidia, SiS
 Někdy obsahuje i grafický čip
 Dnes je obvykle pod vlastním chladičem
 
Southbridge
Obvod (čip) obsahující periferní zařízení, která dříve bývala ve formě rozšiřujících karet: 
 řadiče diskových jednotek HDD – ATA, Serial-ATA 
 Síťový adaptér ethernet, WiFi 
 Řadič sériového, paralelního portu, USB, FireWire 
 Zvuková karta 
 Nyní i řadič PCI (dříve býval součástí Northbridge) 
Z ekonomických důvodů bývá občas Northbridge i Southbridge sloučen na jednohom čipu - např. - Intel 3100.
Architektura chipsetu
 
Intel P4 (VIA)
 Komunikace CPU-RAM přes Northbridge
 South-Northbridge sběrnice V-Link
 
Von Neumannova architektura počítače
Von Neumannova architektura, někdy také označovaná jako von Neumannova koncepce či von Neumannovo schéma, je ucelenou 
soustavou názorů a představ o tom, jak by měl počítač fungovat, z jakých hlavních částí by se měl skládat, co a jak by tyto části měly 
dělat, jak by měly vzájemně spolupracovat atd.
Vnitřní struktura počítače by se neměla měnit, a měla by být maximálně univerzální tak, aby vycházela vstříc potřebám co možná 
nejširšího okruhu aplikací. “Šité na míru“ by naopak měly být programy
Vypadá to že jsme narazili na hranici toho, čeho je možné dosáhnout s počítačovými technologiemi. Člověk by si ale měl 
dávat pozor na takováto tvrzení, protože do 5 let se obvykle ukáží jako pěkná pitomost.\"
(John von Neumann, 1949)
Sběrnice
Sběrnice je soustava vodičů, které přenáší data nebo signál stejného charakteru. Sběrnici musí řídit řadič (Chipset, master). Ostatní 
části mu jsou podřízené (slave). Řadič není centralizován, ale musí být připojen na všech částích i na jednotlivých připojeních 
zařízeních.
Různá dělení:
 datové, adresové, řídící
 systémové, rozšiřující
 synchronní, asynchronní
 sériové, paralelní, sérioparalelní
 jednosměrné, obousměrné
 
Klasické sběrnice
ISA (Industry Standard Architecture) – od roku 2001 se nemontuje na nové základní desky. Původně byla 8 bitová, později 16 
bitová. Měla svojí frekvenci, které se musel procesor přizpůsobit. 
Jednoduchá synchronní sběrnice. Přetaktování procesoru tudíž ztrácelo smysl. Při komunikaci mezi 8 a 16 bitovým zařízením vždy 
vnucovala 16 bitů. Nerozlišovala mezi 8 a 16 bitovým zařízením. Byla pomalá (6 později 8 Mhz).
MCA (Microchanel) – není kompatibilní s ISA. Vyráběla firma IBM způsobem Microsoftu. Tato sběrnice zanikla. IBM chtěla zásobovat 
všechny PC, což nebylo realizovatelné.
EISA - (Extended Industry Standard Architecture) – Používá se pouze u serverů. Používá se pro Novell a Unix a je vhodný pro 
víceprocesorové systémy.
32 bitová sběrnice s taktem 33 MB/s (přibližně 8 MHz). Konektor je stejný jako u ISA, ale je hlubší, aby v něm mohla být i druhá řada 
konektorů. 
Local bus - je tvořena přímo výstupem z procesoru, umí se přizpůsobit procesoru frekvencí i šířkou přenášených dat. 
Signály z procesoru musí být elektronicky odděleny a posílány na vybuzení přípojných karet. Je-li sběrnici 33 MHzová, tak je nutno 
použít přenos do 33 MHz. Výstupní frekvence procesoru se musí dělit třemi. Frekvence musí být vždy podělena tak, aby vyhovovala 
frekvenci procesoru.
 
PCI (Standard Peripheral Component Interconnect) – je to inteligentní sběrnice. Slouží k propojení periferních zařízení, je 32 a 64 
bitová s rychlostí přenosu 132 MB/s respektive 264 MB/s, což je 33 MHz. Netvoří přímo sběrnici procesoru, ale je spojujícím článkem 
mezi procesorovou sběrnicí a ostatními periferiemi. 
Používá se u Pentia, které ji dokáže využít. PCI pracuje s napětím 3,3 V. PCI má svůj BIOS, který se nastavuje v CMOS. Řadič se stal 
nejdůležitější částí sběrnice. Řadič přijmá data a ty pak maximální možnou frekvencí odvysílá. Mezi procesorem a řadičem je 
dvojnásobná rychlost než mezi řadičem a sběrnicí. Chipset má tří vývody (pro AGP, paměť, PCI).
PC Cards - Z roku 1996, určen pro PC Cards (PCMCIA). Se svými parametry se vyrovná PCI (132 MB/s, 32b), používá se jako rozšíření 
PCI u notebooků, pro karty, které jsou zásuvné (paměť, síťová karta, modem, atd.). PCMCIA se zasouvá do slotů u notebooků. Karty 
PC Card se nasouvají z boku notebooků. 
Pracuje na 16b nebo 32b, napojení přes bridge (bridge Card bus) na PCI. Řadiče jsou automaticky odpojovány, když port není 
v činnosti.
AGP  - Pro práci grafické karty.
Nesystémová sběrnice, pomocná, principem je tzv. procesor, který má více výstupů. Jádrem AGP je čtyřportový akcelerátor, který 
dovoluje přepínání datových toků (současný přenos) mezi procesorem, operační pamětí, grafickou kartou a PCI. Odděluje grafickou 
kartu od PCI a tím urychluje zpracování grafiky a odlehčuje PCI. Grafická karta pak pracuje přímo s operační pamětí a nemusí ukládat 
informace do své paměti.
Režim 2x - zrychlení, 2x frekvence PCI. 
Režim 4x - umožňuje zpracování na hrany, 2x rychlejší než režim 2x. 
V operační paměti je vyhrazena dynamicky část paměti, která je sdílena procesorem a grafickou kartou a je nazývána AGP pamětí. 
Pro přístup do této paměti slouží řadič GART. Načítá především textury, které jsou uloženy v operační paměti. Prostor se počítá 
pomoci trojúhelníků. Režim 8x nejvyšší podporovaná rychlost. Jednotlivé verze 2x, 4x a 8x se od sebe odlišují velikostí napájecího 
napětí a mají rozdílné zářezy aby se zabránilo poškození nekompatibilní karty špatným napájecím napětím.
PCI Express - PCI Express používá pro přenos adres, dat i prakticky všech řídicích signálů dva páry vodičů; každý pár vodičů přitom 
provádí přenos v jednom směru s rychlostí 2,525 Gigabitů za sekundu (u verze 2 je to dvojnásobek). 
Všechny čtyři vodiče tvořící ony dva páry se nazývají lane (pruh, dráha).
Kromě postupného vytlačování klasické sběrnice PCI nahradila PCI Express i akcelerovaný port AGP. Přitom se v prakticky všech 
směrech jedná o zásadní vylepšení – PCI Express dovoluje použití vyšších rychlostí než je možné dosáhnout u AGP a také je možné 
použít větší množství grafických akcelerátorů
 
SCSI (Small Computer Systems Interface)
 dovoluje připojit ke své sběrnici až 8 různých zařízení
 umožňuje připojení externích zařízení
 není pevně vázáno na počítač řady PC, ale je možné se s ním setkat i u jiných počítačů (např.: MacIntosh, Sun, Sillicon 
Graphics)
 propojení pomocí 50 vodičové sběrnice s jednoznačnou identifikaci v podobě ID čísla (v rozmezí 0-7)
 sběrnice musí být na posledních zařízeních ukončena tzv. terminátory (zakončovací odpory - ty jsou buď součástí zařízení, 
nebo lze použít externí terminátory)
 první verze (SCSI-1) byla data i příkazy přenášeny po 8 bitové datové sběrnici a rychlost přenosu byla asi 2-4 MB/s, délka 
celé sběrnice neměla přesáhnout 25 m
 rozšíření předchozího vzniká rozhraní SCSI-2, které je též komerčně nazýváno jako Fast SCSI. SCSI-2 je zdola kompatibilní s 
původním SCSI-1, má však vyšší přenosovou rychlost (až 10 MB/s) a přísnější nároky na kabeláž (celá délka sběrnice může 
být maximálně 3 m).
 UltraSCSI (Fast 20) s propustností 40MB/s, délka sběrnice max. 1,5m
 dnes Ultra320 s přenosovou rychlostí až 180MB/s
 SCSI => SAS (Serial Attached SCSI, od roku 2003) - elektricky vychází z SATA
 
IDE (Integrated Device Electrocnics)
 navrženo v roce 1986 firmami Western Digital
 hlavní řídící jednotka disku byla umístěna přímo na pevný disk (tím se zkrátil kabel na minimum – a podstatně se sníží 
hladina šumu - je možné umístit na jednu stopu vyšší počet sektoru). Vlastní rozhraní už slouží pouze jako prostředník mezi 
diskem a sběrnicí.
 teoretická hranice přenosové rychlosti je 8 MB/s a prakticky se pohybuje asi v rozmezí od 700 kB/s do 1400 kB/s. Zapojení 
diskových jednotek IDE se provádí pomocí jednoho 40 nebo 80 žilového kabelu.
 dovoluje programově zjistit informace o geometrii připojených disků
 připojit lze maximálně dva pevné disky
 v případě zapojení dvou disků je nutné tyto disky nastavit pomocí propojek (jumperů) tak, aby jeden z nich byl jako
master (hlavní) a druhý jako slave (podřízený)
 EIDE (Enhanced Integrated Device Eelectronics) vychází ze standardu IDE a odstraňuje jeho nedostatky
 dovoluje zapojení až 4 zařízení, možnost zapojení i jiných zařízení než jsou pevné disky (např. CD-ROM atd.), adresovací 
metodu LBA (Linear Block Address), která eliminuje omezení kapacity disku na 512 MB, poskytuje vyšší přenosovou rychlost 
a může komunikovat buď prostřednictvím režimu PIO (Processor Input Output – až 20MB/s - PIO5), nebo prostřednictvím 
DMA  (Direct Memory Access) 
režimu (až  22MB/s – DMA Multiword 
 
ATA (AT-attachment), S-ATA (serial ATA), P-ATA (parallel)
IDE je dnes označováno jako ATA nebo spíše P-ATA (paralelní ATA).
Dnes se používá Ultra ATA/133, s propustností 133MB/s, k propojení se využíva 80-ti žilový kabel (kvůli omezení přeslechů je mezi 
jednotlivými datovými vodiči střídavě zemnící vodič).
SATA 1.0 – na trhu od 2003 s propustností 150MB/s – uzký kabel - pouze 4 vodiče, jiné konektory.
SATA 2.0 propustnost 3Gb/s, NCQ - zřetězení operací do rychleji proveditelných bloků.
Zadní panel pro připojení zařízení SAT                                    Konektory SATA                                       Kabel SATA
Paměti
Slouží k uchování informace

...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Přehled hardwaru.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Přehled hardwaru

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39447
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace