Surovinová základna a zdroje energie pro průmyslovou výrobu - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Surovinová základna a zdroje energie pro průmyslovou výrobu

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 30.04.2012 11:23
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Chemická technologie
Známka: 3
Hodnoceno: 1x
Popis: Surovina- je látka získaná z přírody, která lze přímo, nebo po úpravě použít pro výrobu produktu.Dělí se podle:- chemického složení : - anorganické: voda,vzduch,rudy, vápenec, jíly, hlíny, písky - organické : - fosilní: ropa, uhlí,Zemní plyn -recentní : - rostlinné: dřevo, řepka, len


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Surovinová základna a zdroje energie pro průmyslovou výrobu

Surovina
- je látka získaná z přírody, která lze přímo, nebo po úpravě použít pro výrobu produktu.

Dělí se podle:
chemického složení : - anorganické: voda,vzduch,rudy, vápenec, jíly, hlíny, písky
- organické : - fosilní: ropa, uhlí,Zemní plyn
-recentní : - rostlinné: dřevo, řepka, len
- živočišné: kůže, rohovina, maso

- původu : - nerostné : minerály a horniny
-rudné: železná ruda, stříbrné a měděné rudy
-nerudné : síra, slída, vápenec
-spalitelné: uhlí, ropa, zemní plyn
Těžíme je. Zdroje jsou neobnovitelné ale vyčerpatelné. Máme je, ale
nejsme zcela zásobeni.
- rostlinné : dřevo, len…….
Pěstujeme, těžíme. Zdroje jsou obnovitelné, vyčerpatelné. Máme je, ale
nejsme soběstační.
- živočišné : vepřové, hovězí, drůbeží, ryby….
Chováme, lovíme. Zdroje jsou obnovitelné, vyčerpatelné.
- druhotné : kovy, papír, textil, plasty.
Máme a máme dostatek. Zdroje vyčerpatelné, obnovitelné.

Budoucnost surovinových zdrojů - postupné vyčerpání sur. zdrojů
Řešení: - získání suroviny z dříve nedostupných míst
šetřit a dobře využívat stávající sur.
vytvářet nové nenáročné zdroje
hledání alternativních surovin, které ty původní : uhlí = dřevěné pelety
z. plyn = bioplyn
benzín = jiné pohonné hmoty např. H
větší využití recyklovatelných surovin

Ropa
základní sur. pro prům. výrobu
fosilní, neobnovitelná, nevyčerpatelná sur.
hypotéza vzniku: fosilizací jednobuněčných živočichů za dlouhou dobu, pod vrstvou zeminy za vysoké teploty a tlaku.
organická látka
směs uhlovodíků – plynných, kapalných i tuhých
uhlovodíky s řetězci cyklickými, aromatickými
hustota – menší nežρ vody (800 – 950 kg/m3

Bitumen
směs viskózních org. sloučenin
uhlovodíky
v blízkosti ropných nalezišť
látky, které odcestovaly od ropného naleziště
je to méně kvalitní zdroj
těžíme jako bitumenické písky (písek, hlína, voda, org. látky 15%
Uhlovodíky získáme rafinací extrací benzínem.

Ropa se jímá do barelů, cisteren (barel = 152 l)
Doprava – tankery, cisterny, ropovody
Význam ropy: využití v dopravě, při pěstování potravin (hnojiva, zem. stroje)
Zpracování ropy: surová ropa se nezpracovává, přímé spalování je nevýhodné a proto se provádí rafinace: - čištění, rozdělování na frakce, provádí se to v rafineriích
1. filtrace – odstranění nečistot, např. písku
2. odvodnění, odsolení: odstranění vody, která je přítomná v ropě – mírně se přihřejí a voda se odvrství.
3. destilace (retifikace) – separace, rozdělení původní směsi na různé teploty varu.

Retifikační kolona: válcová věž, o průměru několika metrů, rozdělena na mnoho pater. Je to kontinuální proces.
Hlavní destilační frakce: 1. plyny, 2. penziny Tv-35-50ºC, 3.petrolej Tv-150-250 ºC, 4. plynové oleje – lehké, střední, těžké Tv-250-350 ºC, 5. mazací oleje Tv˃ 350 ºC, 6. destilační zbytek Tv˃ 400 ºC = mazut, asfalt.

Uhlí
nerostná, spalitelná, fosilní surovina
hnědé až černé barvy pevného skupenství
vznik fosilizací rostlinných zbytků
surovina vyčerpatelná, neobnovitelná, obsahuje uhlík, Si, N…
Druhy uhlí : -Antracit – kvalitní černé uhlí, nejstarší, malý obsah nečistot, nejvýhřevnější (T-výhřevnosti 800-900 ºC)
černé uhlí
hnědé uhlí
lignit
Zisk uhlí : těžbou, povrchové a hlubinné doly (Most, Ostrava)
Použití: palivo (80% veškerého uhlí), spalování,
chem. zpracování uhlí: - Vysokotepelná karbonizace (koksování) – přeměna uhlí na koks účinkem vysoké teploty, bez přístupu vzduchu, T-100 ºC. Koks = 97% uhlí, chem. téměř čistý uhlík, kvalitní výhřevné palivo, při koksování vzniká koksárenský plyn = svítiplyn (50%H2, 30% methan, zb. CO a uhlovodíky), dehet – směs nejrůznějších org. sloučenin, izolují se zněj další org. látky.

Zemní plyn
směs OH s 95% obsahem metanu
vyskytuje se v blízkosti ropných nalezišť
získáme těžbou – Rusko, Irák, Irán, Kuvajt
dopravuje se plynovody
využití – spalování, je nejčastější palivo (málo příměsí, nejméně znečišťuje ŽP)
teplota asi 1000 ºC, katalyzátorem je Nikl
způsob jak získám vodík, nedokonalým spalováním pro výrobu sazí, spalováním vznikají saze ve formě jemného prášku
saze slouží jako plnivo do kaučukových směsí

Alternativní palivo – paliva, které mají nahradit ropu, uhlí, z. plyn
Biomasa- veškeré rostlinné spalitelné zbytky, větve, kořeny, kůra při těžbě dřeva, odřezky z dřevozpracovatelských závodů. Většinou se štěpky slisují a spalují se v kotlích.
Bionafta – surovinou jsou rostlinné oleje (řepka, slunečnice), oleje se esterifikují. Methylester oleje se přidává 10-15% do nafty, spalování je mírnější k emisím.
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Surovinová základna a zdroje energie pro průmyslovou výrobu.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Surovinová základna a zdroje energie pro průmyslovou výrobu

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42705
Materiálů střední školy: 3655
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace