Binární slitiny kovů - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Binární slitiny kovů

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 22.04.2012 11:28
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Strojírenská technologie
Známka: 1.3
Hodnoceno: 6x
Popis: Binární slitiny kovů


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

6 BINÁRNÍ SLITINY KOVŮ

JAKÝMI ÚDAJI POPISUJEME SOUSTAVU O DVOU SLOŽKÁCH :

TUHÝ ROZTOK :
Uvnitř tuhých kovů, které se mísí v tuhém stavu dochází k jevům obdobným jako u kapalinových roztoků (voda + sůl).
U kovů mohou nastat tyto dva případy :
Roztok substituční :
atomy rozpuštěného kovu se mohou umístit v uzlových bodech mřížky základního kovu a tím nahradí atomy základního kovu.
Roztok intersticiální ( mezerový ) :
Atomy rozpuštěného kovu se mohou umístit ve volných prostorách prostorové mřížky

ROZMÍSTĚNÍ ATOMŮ V MŘÍŽCE :
U substitučních roztoků mohou atomy přísadového kovu postupně obsadit buď všechna uzlová místa mřížky základního kovu nebo mohou obsadit pouze některá uzlová místa (jen omezený počet míst).
Podle toho vzniká buď neomezená nebo omezená rozpustnost.
Je-li mezi základním a přísadovým kovem co největší příbuznost fyzikální, chemická a zejména stejné parametry elementárních buněk a krystalizují ve stejné soustavě, vznikají tuhé roztoky s neomezenou rozpustností.
Čím jsou odchylky větší – vzniká roztok s omezenou rozpustností.

BINÁRNÍ SLITINY :
Neomezená rozpustnost v tuhém stavu (dva kovy A a B jsou v tekutém i tuhém stavu úplně rozpustné :

 

 

 

 

 

 

 

 


Čisté kovy A a B krystalizují za konstantní teploty , kterým odpovídají v rovnovážném diagramu body C,D.
Krystalizace slitiny I. (80%A, 20%B, 60%A, 40%B) začíná při teplotě a končí při teplotě . Těmto teplotám odpovídají v rovnovážném diagramu body a1, a2. Obdobně slitina II. a III. Spojíme-li v rovnovážném diagramu všechny body, které odpovídají počátkům krystalizace likvidus. Spojením bodů konce krystalizace (a2,b2,c2) dostaneme křivku Solidu.

PÁKOVÉ PRAVIDLO :
Při ochlazování taveniny, při dosažení teploty t1 se začne z celkového množství 100% o složení I ( délka úseků mT=100% ) vylučovat první krystal o složení 1. Při dosažení t2 bude slitina obsahovat ještě určité množství taveniny o složení 4, které odpovídá délce úseku a, ale bude také vyloučeno určité množství krystalů o složení 2, které bude odpovídat úseku o délce b. Celý úsek a+b = 100% slitiny nebo také slitina se skládá při určité teplotě z množství krystalu mK a z množství taveniny mT.


Při dosažení teploty t3 bude
již slitina tvořená pouze
krystaly odpovídající bodu 3
a poslední zbytek taveniny
bude mít složení odpovídající
bodu 5. Celý úsek Mk
odpovídá celému množství
krystalů Mk=100%.

Složení krystalů se tedy
mění od bodu 1 do bodu 3 a
složení taveniny se mění od
bodu 3 do bodu 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplná nerozpustnost v tuhém stavu ( 2 kovy A a B jsou v tekutém stavu úplně rozpustné, v tuhém stavu nerozpustné ) :
V praxi velice vzácná – vždy dojde k alespoň malému rozpuštění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při konstrukci použijeme křivky chladnutí pro oba čisté kovy A a B a pak pro jejich slitiny. Spojením všech bodů začátků krystalizace C, a1 , E, b1, D dostaneme opět likvidus, spojením konců překrystalizace dostaneme solidus. Likvidus je tvořen dvěma větvemi C,E a E,D , které se protínají v Eutektickém bodě E.
Tímto bodem prochází Eutektikála F,E,G.

TUHNUTÍ SLITINY I :
Klesne-li teplota taveniny pod teplotu a1 začnou se vylučovat první krystaly čistého kovu B. Při teplotě M budou v rovnováze obě fáze : kapalná o složení mT a tuhá ( krystaly čistého kovu A ) o složením mA.
Z pákového pravidla : můžeme určit :
množství tuhé fáze Ma v %:
množství kapalné fáze ( taveniny ) v %
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Binární slitiny kovů.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Binární slitiny kovů

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38583
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace