základní eko. pojmy - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

základní eko. pojmy

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 17.04.2012 16:14
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Ekonomie
Známka: 1
Hodnoceno: 1x
Popis: mat. otázka


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

  Výroba, výrobní proces, základní ekonomické pojmy

Předmět ekonomie
Ekonomie se zabývá běžným rozhodováním člověka a fungováním ekonomiky státu – tj. chováním firem, nezaměstnaností, inflací, mezinárodními obchodními vztahy atd.
Ekonomie jako samostatná věda existuje asi 200 let. Zakladatelem byl Adam Smith, který napsal dílo Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, kde vystihuje podstatu fungování tržní ekonomiky.
Patří mezi vědy společenské, které zkoumají chování a jednání člověka. Využívá matematické a statistické metody, zabývá se zákonitostmi jednání průměrného člověka.
Ekonomickou teorii můžeme rozdělit na:
a) Makroekonomii – zabývá se studiem ekonomiky státu jako celku
b) Mikroekonomii – zkoumá pravidla chování jednotlivých ekonomických prvků-domácností, firem, otázkou cen.
Ekonomie je věda o obecných souvislostech ekonomického života společnosti, viděných v jejich celku.

Základní ekonomické pojmy

Potřeby – lidská potřeba je pocit nedostatku, který nutí člověka jednat tak, aby tento pocit odstranil.
Dělíme je na:
a)Biologické – tj. vrozené, např. jídlo, spánek, teplo, bezpečí
b) Sociální – tj. společenské, např. úspěch, seberealizace, kulturní vyžití
c) Hmotné – vyjadřují požedavek mít, užívat věci (auto, dům..)
d) Nehmotné – vyjadřují potřebu mít, užívat vlastnosti, dovednosti (umět cizí jazyky, řídit auto)
e) Individuální – tj. potřeba jedince.
f) Kolektivní – škola, osvětlení, bezpečnost, komunikace-pro více lidí.
Podle toho, jestli je můžeme nebo nemůžeme odložit, jsou potřeby:
a) Zbytné – jejich uspokojení můžeme odložit (třeba jít si koupit svačinu v kantýně).
b) Nezbytné – jejich uspokojení nemůžeme odložit, např. akutní návštěva lékaře (zuby, slepé střevo), nebo WC.
Potřeby se liší svým charakterem a naléhavostí u různých skupin a jedinců obyvatelstva. Jiné mají na vesnici a jiné ve městě.
Liší se i u celých společností v čase i místě (Afrika, Švédsko).
Statky a služby
Podstatnou část potřeb uspokojuje člověk různými předměty a činnostmi, které jsou pro něj nějak užitečné.
Užitečné předměty – statky.
Užitečné činnosti – služby.
Statky
Statky dělíme na:
a) Volné – vyskytují se volně v neomezené míře, můžeme je užívat bezprostředně (vzduch, voda, slunce-světlo).
b) Ekonomické – vyskytují se omezeně, jsou proto vzácné, není jich dostatek a jsou zpravidla výsledkem lidské práce. Slouží k uspokojení lidských potřeb (jídlo, ošacení školní batoh=hmotné a počítačový program, projekt, recept, znalost cizího jazyka = nehmotné). Musíme za ně platit.
Ekonomické statky dělíme podle jejich použití na:
a) Spotřební statky – slouží k přímé spotřebě konečné, např. pero, sešit, kniha.
b) Kapitálové – pomocí nich se vyrábí další statky, spotřební a kapitálové, tj. užitečné předměty.

Služby
Jsou cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby. Dělíme je na:
a) Věcné – jsou to cizí činnosti, které zlepšují nebo obnovují užitečné vlastnosti předmětů, výrobků (opravy..)
b) Osobní – směřují přímo k člověku (kadeřnictví..)

Hmotné a nehmotné potřeby uspokojujeme pomocí hmotných a nehmotných statků a pomocí věcných a osobních služeb.
Spotřeba
Užití statků a služeb k účelům, pro které byly vytvořeny nazýváme spotřebou. Spotřeba je:
a) Individulální – je to vlastně užití statků a služeb k uspokojení individuálních potřeb (trh, nakupujeme z příjmů)
b) Kolektivní (veřejná) spotřeba je uspokojení kolektivní potřeby spotřebou veřejných statků a služeb (stát rozhoduje, osvětlení..)
c) Postupná – jde o opakované užití věci (tužka).
d) Jednorázová – jde o jednorázovou spotřebu, užití věci (potraviny, plenky, elektřina)

Výroba, výrobní proces
Výroba je záměrná lidská činnost sloužící k vytváření ekonomických statků. Předpokladem výrobní činnosti je existence výrobních zdrojů:
1. Lidská práce
2. Přírodní zdroje (půda, voda suroviny). 1. a 2. jsou prvotní zdroje a druhotným zdrojem je
3. Kapitál – tj. všichni ostatní hmotní činitelé, které se ve výrobě používají (budovy, stroje, materiál). Od přírodních zdrojů se liší tím, te jsou výsledkem lidské práce.
4. Informace – rozvoj úrovně techniky a technologie, vědy a vzdělanosti.
Přeměna výrobních zdrojů na ekonomické statky se nazývá výrobní proces. Výrobní proces probíhá jako:
a) pracovní proces – vynakládání lidské práce
b) přírodní proces – růst plodin, zrání, kvašení
c) technologický proces – tj. promyšlené využití kapitálu

Takže do výrobního procesu vstupují práce, přírodní zdroje, kapitál a informace. Ve výrobním procesu práce probíhá jako pracovní proces, přírodní zdroje jako přírodní proces a kapitál a informace jako technologický proces. Výstupem z výrobního procesu jsou spotřební a kapitálové statky.
Výrobní faktory
Práce - je cílevědomá lidská činnost, která s použitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby k uspokojení potřeb.
Pracovní síla je schopnost člověka pracovat, je to souhrn fyzických a psychických schopností člověka vykonávat práci (vědomosti).
Pracovní silou není člověk sám, ale jeho schopnost pracovat (nemocný člověk nebo dítě nejsou pracovními silami).
Práce je omezený výrobní zdroj, a to počtem pracovníků nebo počtem obyvatelstva v produktivním věku (18 – 72 let).
Druhy práce:
- Fyzická – převládá činnost svalů, např. kovář, švadlena, horník
- Duševní – při práci převládá činnost mozku a nervů, např. programátor, účetní, ekonom.
- Jednoduchá- je třeba méně znalostí a dovedností, např. popelář, zedník, kopáč.
- Složitá – je třeba mnoho znalostí a dovedností, např. lékař, ekonom
- Mechanická – při práci jsou opakovány předem známé pracovní postupy, např. u pásu, švadlena ve firmě (rutinní)
- Tvůrčí – vznikají nová řešení, např. sochař, malíř, architekt.
Produktivita práce – je její účinnost. Měříme ji množstvím produkce za určitou časovou jednotku, nebo podílem obratu na jednoho pracovníka. Růst produktivity práce je založen na:
1. Využití dokonalejší techniky
2. Zlepšení organizace výroby
3. Využití dokonalejších technologií
V případě méně dokonalé techniky je významným faktorem produktivity práce zručnost výrobce.
Intenzita práce – je množství práce vynakládané za časovou jednotku. Růst intenzity znamená, že roste pracovní úsilí (počítání příkladů). I v případě zvýšení intenzity práce je dosaženo vyššího výkonu.
Možnosti růstu IP jsou omezeny fyzickými schopnostmi člověka. Od určitého stupně je další intenzita práce nežádoucí – zmetkovitost, příliš dlouhá doba na obnovení fyzických schopností.
Dělba práce – je rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce a skupiny lidí.
Specializace – je umožněna dělbou práce a je to zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý druh práce. Specializací dosahují výrobci vyšší výkony ve srovnání s výrobci univerzálními.


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál základní eko. pojmy.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: základní eko. pojmy

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39163
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace