Jednotlivé sekvenční funkce - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Jednotlivé sekvenční funkce

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 23.02.2012 22:38
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Marketing a management
Známka: 1
Hodnoceno: 2x
Popis: Jednotlivé sekvenční funkce


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Otázka č. 9

Jednotlivé sekvenční funkce.

Je proces stanovení cílů řízení Činností a vhodných cest a prostředků k jejich plnční ve stanoveném Čase.

Postup tvorby plánu:
1. stanovením cíle
2. vymezení cesty jejich dosažení (varianty)
3. jednu variantu zvolíme - to je plán

Plány můžeme Členit z několika hledisek.

Nejběžnější je časové hledisko:
1. strategické plány (dlouhodobé)
2. taktické plány (střednědobé)
3. operativní plány (krátkodobé)

Metoda řízení cílů (MBO)

Vrcholové řízení
- Zde se stanoví poslání firmy a podnikatelská strategie (vrcholoví vedoucí.ředitelé,\'náměstci, ale i vedoucí pracovníci jim podřízení: vedoucí střední úrovně řízení.

Střední řízení
- Cíle stanovené na nejvyšší úrovni je pak třeba rozpracovat podrobněji nastřední úrovni řízení. Účastní se vedoucí střední úrovně řízení a účastni se tohoto rozpracování i vedoucí nejnižší úrovně řízení, protože ti je pak budou detailně zpracovávat do nejkonkrétnější podoby.

Metoda řízení podle cílů spočívá tedy ve spoluúčasti nižších vedoucích na řízení vyšších úrovní řízení, proto aby bylo dosaženo sladění zájmů v organizaci a tedy i celkově lepších výsledků.

Organizování

Posláním je zajistit dosažení stanovených cílů pomocí procesů specializace a návazné a nezbytné koordinace prací a lidí. Vymezení pravomoci a zodpovědnosti lidí ve firmě zajišťuje řád. disciplína a ekonomický způsob realizace činností.

1. identifikace činnosti - co vše je potřeba k zajištění naplánování úkolů udělat
2. seskupení vymezení činností podle určitých kritérií - proces organizování dovršíme, když určité skupiny Činností přiřadíme konkrétním organizačním útvarům firmy (nákup všech materiálů a zboží pro firmu bude zajišťovat útvar zásobování).
3. stanovení a přiřazení rolí lidí- při této činnosti říkám, kolik lidí a s jakými konkrétními úkoly bude zajišťovat práci každého organizačního útvaru vytvořeného v předchozím kroku. Každá z těchto rolí bývá zakotvena v tzv. popisech práce, a to jek písemně, tak ústně nebo zvyklostmi. Role je zcela nezávislá na tom, zda ji bude vykonávat Petr nebo Pavel.

 

Seskupování činností a jejich přiřazení určitým organizačním útvarům může být prováděno z několika hledisek.

- Funkční (funkcionální) - podle obsahu činností (n&př. nákup, výroba, prodej ...)
- Výrobková i všechny činnosti související s výrobou a prodejem jednoho druhu výrobku.
- Konečné určení činnosti - samostatné útvary zaměřené podle okruhu zákazníků.

Výběr a rozmísťovaní pracovníků

Řídící pracovník vybírá a získává konkrétní pracovníky do své organizační struktury, aby plnili vymezené role.

Součástí této funkce je i hodnocení podřízených.

1. Zajištění vhodných pracovníků.
- fáze plánovací
- fáze náboru a výběru i buď budeme hledat pracovníka z vlastních řad nebo přijmeme nového pracovníka
2. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace - proces zvyšování kvalifikace
- 1 fáze - stanovené potřeby zvyšování kvalifikace
- 2 fáze - vlastní zvýšení kvalifikace
- 3 fáze - vyhodnocení výsledků

Způsoby zvyšování kvalifikace

- školení v rámci pracovního procesu - zaškolení mistrem k určité nové práci
- školení mimo pracovní proces - kurzy, dálkové univ., jazykové stáže, svářečské kurzy...

3. Pracovní kariéra manažera- posloupnost funkčních pozic manažera

o etapa - přípravná - doba studia SŠ,VS
o etapa - zapracování se v prvním zaměstnání
o etapa - rozvoj - v této době má manažer pro firmu velký přínos a význam (věk35-50krt)
o etapa pozdní kariéra - dochází obvykle k úbytku energie, manažeři začínají


Hodnocení pracovníků-obvykle se hodnotí:
- plnění pracovních úkolů
- chování v pracovním procesu a mimo něj
- osobní a charakteristické rysy

Hodnocení provádí:
- vedoucí pracovníci
- pracovníci personálního útvaru
- externí nebo interní specialisté
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Jednotlivé sekvenční funkce.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Jednotlivé sekvenční funkce

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39029
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace