Kalkulace - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Kalkulace

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 23.02.2012 22:23
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Ekonomie
Známka: Nehodnoceno
Hodnoceno: x
Popis: Kalkulace


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 Kalkulace, inventarizace, inventura a daňová evidence

-zajišťuje  správnou tvorbu ceny
1. Podle nákladů
2. Podle konkurence
3. Odhad ceny výrobku podle zákazníka
- snaha dopředu určit cenu zboží, tak aby firma měla zisk
- na dobré kalkulaci závisí zda firma vydělává/ prodělává
 
Problémy výrobce
1.       Nemusíme znát přesné náklady výrobku
2.       Neznalost obchodního rozpětí- není svhpen určit cenu pro zákazníka
Náklady
1.       Přímé( materiál, mzdy)
2.       Nepřímé(Režie)
Režie- náklady a firma musí zakalkulovat do ceny
Firma se musí snažit se nejpřesněji určit náklady výrobku aby mohli vyhodnotit ekonomický přínos.
Předběžná- sestavená před výrobením výrobku
Výsledná- sestavená po vyrobení.
Člennění nákladů:
1.       Přímý materiál ( vstupnuje do výroby)
2.       Přímé mzdy ( mzdy dělníků)
3.       Režijní náklady ( ostatní náklady)
Typový kalkulační vzorec:
1)      Přímý Materiál
2)      Přímé  Mzdy
3)      Ostatní přímé náklady
4)      Výrobní režie
5)      Správní režie
6)      Prodejní náklady ( vlastní náklady)
7)      Zisk ( prodejní cena výrobce)
8)      Obchodní rozpětí
9)      DPH ( cena pro zákazníka)
 
Další členění nákladů:
1.       Fixní- náklady nezávislé na produkci
2.       Variabilní- přiměřené množství
Účetnictví sleduje věcné členění nákladů( provozní, finanční, mimořádné)
Vnitropodnikové účetnictví účet. Třidy 8. a 9.
 
Možnost vedení podrobných analytických účtů
Důležitý informační zdroj- může odhalit skryté rezervy.
 
 
 
Inventarizace zajišťuje průkaznost účetnictví, jeho shodu se skutečným stavem. Kontrolujeme veškerý majetek firmy a závazky firmy…
 
Postup:
-          inventurou zjistíme skutečný stav majetku a závazků. Tento stav je zaznamenán do inventurních soupisů;
-          porovnáme zjištěný skutečný stav se stavem účetním
 
Porovnáním zjistíme:
-          shodu,
-          přebytek - účetní stav je nižší než skutečný,
-          manko - účetní stav je vyšší než skutečný,
-          prošetření a zjištění příčin a zavinění rozdílů;    
-          vypořádání inventurních rozdílů, aby bylo dosaženo shody.
 
Inventura ma podobu:
- fyzickou - skutečný stav zjišťujeme vážením, počítáním, měřením apod.,
- dokladovou - např. u pohledávek a závazků, kdy kontrolujeme doklady (faktury).
 
 
Daňová evidence
Novela zákona o účetnictví s platností od 1.1.2004 ruší jednoduché účetnictví a ukládá firmám vest účetnictví (podvojné).
Povinné vedou účetnictví:
-              fyzické osoby - podnikatelé, zapsáni do obchodního rejstříku nebo podnikatelé jejichž obrat dle zákona o DPH přesáhl 25 miliónů za bezprostředné předcházející kalendářní rok;
-              právnické osoby;
-              účastnici združení, kde alespoň jeden z účastníku je povinen vést účetnictví;
1.       Osoby, které mohou vést daňovou evidenci
Daňovou evidenci mohou vést osoby, které nejsou účetní jednotkou
2.       Charakteristika                daňové evidence
Daňová evidence je obdobou zrušeného jednoduchého účetnictví. Neupravují ji však účetní předpisy, ale zákon o daňích z příjmu.
 
 
Daňová evidence obsahuje údaje o:
a)            příjem o výdajích,
b)           o majetku a závazcích podnikatele.
 
3.       Deník příjmů a výdajů Zapisování příjmů a výdajů
Hlavní součástí daňové evidence jsou údaje a příjmech a výdajích. Vhodnou formou jejich zapisování je deník příjmů a výdajů (v praxi často označovaný jako peněžní deník). Jeho závazná podoba není předepsána, záleží na předmětu činností a požadavcích podnikatele na případné podrobnější členění daňových (příp. i nedaňových) příjmů a výdajů.
Do deníku příjmů a výdajů se zapisuje na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů. To znamená že se zde nezapisují hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb, např faktury.
-              Průběžné položky
Průběžné položky slouží k zaznamenání převodu peněžních prostředků podnikatele z pokladny na běžný účet a z běžného účtu do pokladny.
-              Evidence majetku a závazků
Podnikatelé kteří vedou daňovou evidenci, musí dle ZDP ještě zajistit evidenci majetku a závazků.
Jedná se zejména o tyto složky majetku a závazků:
1.            hmotný majetek

...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Kalkulace.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Kalkulace

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39161
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace