9. Obchodní společnosti - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

9. Obchodní společnosti

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 23.02.2012 19:16
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Ekonomika
Známka: 1.3
Hodnoceno: 9x
Popis: 9. maturitní otázka


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

- PO založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu
- zakládají ji jak FO tak PO  společníci
• společenská smlouva – uzavírá se při zakládání (obsah udává obch. zákoník)
– vklady, řízení společnosti, rozdělení zisku
• ručení – do jaké výše musí společníci závazky hradit
– vkladem (součást obch. majetku)
– osobním majetkem (FO)

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s.)
- společnost, ve které podnikají alespoň 2 osoby pod spol. firmou a ručí za závazky společně a
nerozdílně celým svým majetkem
- FO musí splňovat podmínky pro provozování živností
- práva a povinnosti společníků upravuje společenská smlouva
- statutárním orgánem jsou všichni společníci
• statutární orgán – je pověřen zastupováním a řízením společnosti jejím jménem
- zisk i ztráta se děli podle společenské smlouvy nebo rovným dílem
- je-li vedením pověřen 1 společník, musí se řídit rozhodnutím společníků, učiněným většinou
hlasů
- počty hlasů upravuje spol. smlouva nebo má každý 1 hlas
- všichni společníci ručí celým svým majetkem

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (k. s.)
- minimálně 1 komanditista a 1 komplementář
- komanditista ručí za závazky do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného do obch.
rejstříku (min. 5.000,-)
- komplementář ručí celým svým majetkem
- k vedení jsou oprávněni pouze komplementáři  rozhodují většinou hlasů všichni
společníci, jejichž poměr určuje spol. smlouva
- komanditisté jsou oprávněni kontrolovat hospodaření
- rozdělení zisku na část připadající komplementářům a komanditistům se určí poměrem
stanoveným ve spol. smlouvě nebo na polovinu

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s. r. o.)
- základní kapitál je tvořen vklady společníků, min. výše vkladu je 20.000,- a výše základního
kapitálu musí být min. 200.00,-
- výše vkladu nemusí být pro všechny společníky stejná
- může být založena 1 osobou (max. 50 spoleníků)
- statutárním orgánem je 1 nebo více jednotlivců
- ručí do výše vkladu
- spol. zastupuje jednatel (statut. orgán), který nemusí být společníkem
- spol. smlouvou může být definována také dozorčí rada (min. 3 členové)
- rozdělení zisku buď podle výše vkladu nebo podle spol. smlouvy
- nejvyšším orgánem rozhodování je valná hromada

AKCIOVÁ SPOLEČNOST (a. s.)
- základní vklad 2.000.000,-
- její zákl. kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
• akcie – cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a
stanov společnosti na řízení zisku a likvidačním zůstatku spol.
– druhy: listinné, zaknihované
– musí obsahovat firmu a sídlo, jmenovitou hodnotu, formu akcie (na jméno nebo na
majitele), výši zákl. kapitálu, počet akcií k datu emise, datum emise
- zakladatelská smlouva
- zákl. kapitál = počet akcií * jmenovitá hodnota akcie
- ručí akciemi
- rozdělení zisku podle počtu akcií, které kdo vlastní
- když jsou akcie zakoupeny, musí min. vklad 20.000.000,-
- každý akcionář má právo na podíl ze zisku, tzv. dividendu
- všichni akcionáři tvoří valnou hromadu
• listinné akcie se skládají z: - pláště, kde jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální
hodnotě akcie, emitentovi a emisi
- kupónového archu  při odevzdání kuponu získáte dividendu
- talonu  za talon dostane akcionář nový arch
• akcie  obchodovatelné na kapitálovém trhu ( burza cenných papírů)
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 9. Obchodní společnosti.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 9. Obchodní společnosti

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39158
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace