Trh a tržní mechanismus - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Trh a tržní mechanismus

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 19.02.2012 16:58
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Ekonomika
Známka: 1.6
Hodnoceno: 11x
Popis: 1. maturitní otázka z ekonomiky


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS

• trh = místo, kde se setkává nabídka s poptávkou
= střet nabídka a poptávky
– uspořádání směny zboží, sjednává se na něm cena

Typy trhů
I. geografické členění
a) trh místní
b) trh národní reálné
c) trh světový
II. a) trh individuální
b) trh dílčí (textil, potraviny, obuv ...)
c) trh agregátní (všechny výrobky)
 trhy dílčí a agregátní jsou abstraktní trhy, definují nab. a popt. jako zákl. eko kategorie
III. trh výrobních faktorů
a) trh práce
b) finanční trh
c) trh výrobních faktorů a služeb
d) trh půdy a kapitálu

Struktura trhu
- struktura trhu je charakterizována těmito podmínkami:
▪ počet firem na trhu
▪ velikost firem na trhu
▪ charakter výrobku
▪ podmínky vstupu do odvětví

KONKURENCE

- dva a více produktů si navzájem konkurují
1) dokonalá
- stav na trhu, kdy na něm působí mnoho malých firem
- žádná z nich nemá na trhu významný podíl
- žádná z nich nemůže výrazně ovlivňovat cenu
- výrobek je stejnorodý  jeho vlastnosti jsou u všech firem stejné
- vstup do odvětví je snadný
2) nedokonalá
a) úplný (čistý) monopol
- např. ČEZ
- jediná firma dodává na trh celou produkci odvětví, její produkt je jedinečný, nemá
substitut
- vstup do odvětví je velmi nesnadný
- firma může ovlivňovat cenu svých výrobků, protože nemá konkurenci
b) monopolní konkurence
- na trhu je větší množství malých nebo středních firem
- vstup do odvětví je nesnadný
- částečně nese znaky dokonalé konkurence
- výrobek je diferencovaný  každá firma dává výrobku odlišné vlastnosti
c) oligopol
- např. OSCAR, EUROTEL, T-MOBILE
- na trhu je malý počet velkých firem, z nichž alespoň některé mají významný podíl na
trhu a mohou ovlivňovat cenu
- výrobek může být stejnorodý (sms, volání) nebo diferencovaný
- vstup do odvětví má částečné bariéry
- oligopolní firmy si velmi konkurují, ale mohou také postupovat ve shodě, a tím se
přiblížit k úplnému monopolu

TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS

- základem tržního mechanismu je tržní chování všech eko subjektů
- každý subjekt na trhu se chová tak, aby mu to přinášelo co největší užitek, zvažuje svoje
výdaje a příjmy
• přednosti  mnoho lidí podněcuje k práci
 vede k efektivnějšímu využívání zdrojů
• nedostatky  vede k diferenciaci výrobků
 vytváří se nedokonalá konkurence a monopolní trhy
 při působení trhu vznikají externality
schéma tržního mechanismu

! schéma

 

 


externalita – nechtěný vedlejší efekt trhu
– zbožní vztah se netýká pouze kupujícího a prodávajícího, ale má dopad i na
někoho jiného
a) negativní – znečišťování ovzduší, vody – odklon silnice
b) pozitivní – např. nainstalování kamery, která snímá i náš objekt, aniž bychom
se o to zapříčinili (nechtěná pozitivní ex.)

POPTÁVKA

- vyjadřuje takové množství zboží, které jsou kupující ochotni a schopni za určitou cenu
koupit
- platí zákon klesající poptávky  čím vyšší cena, tím nižší poptávka
- popt. po určitém zboží ovlivňuje především jeho cena

! graf poptávky

 

 

 

Další faktory, které ovlivňují poptávku
• důchod – důchodový efekt  je-li stálý, pak zvýšená cena vyvolá snížení popt. zboží
• změna ceny příbuzného zboží – substituční efekt  při zvýšené ceně určitého výrobku
mění lidé strukturu spotřeby
 zdraží-li se jedno zboží, ostatní zboží od něj odlákají popt.
• móda
• reklama

Příbuzné zboží
• substitut – zboží, které je možné nahradit
• komplement – zboží, které se vzájemně doplňuje (např. auto – benzín, foťák – film)

Posun křivky poptávky

a) doleva b) doprava
▪ za stejnou cenu kupují menší množství ▪ za stejnou cenu kupují větší množství
 snížení příjmů  zvýšení příjmů
- snížení důchodů - zvýšení důchodů
- snížení cen substitutů - zvýšení cen substitutů
- zvýšení cen komplementů - snížení cen komplementů
- pokles preference zboží - růst preference zboží

! graf ! graf

 

 

Elasticita (pružnost) poptávky
- vyjadřuje vztah mezi změnou poptávaného množství a změnou ceny
% změny poptávaného množství
E = -----------------------------------------
% změny ceny

pružná poptávka E > 1 absolutně pružná poptávka E = ∞

! grafy

 

nepružná poptávka E < 1 absolutně nepružná poptávka E = 0

! grafy

 

jednotková poptávka E = 1

! graf

NABÍDKA

- množství zboží, které jsou prodávající ochotni a schopni při určité ceně ještě prodat
- platí zákon rostoucí nabídky  roste-li cena, roste i nabídka

! graf

 


- posun křivky nabídka může být:
a) posun po křivce (závislost na ceně) b) posun celé křivky

! grafy

 

Faktory, které ovlivňují posun celé křivky nabídky
• náklady ve výrobě
• změna cen příbuzného zboží
• změna cen komplementů
• přírodní podmínky, státní regulace

Posun křivky nabídky

a) doleva b) doprava
- růst nákladů ve výrobě - pokles nákladů ve výrobě (nab. stoupá)
- pokles cen substitutů - růst cen substitutů
- růst cen komplementů - pokles cen komplementů
(neúroda v zemědělství) (nadúroda v zemědělství)

! grafy

 

 

Elasticita (pružnost) nabídky
- sleduje změnu nabízeného množství v závislosti na změně ceny
% změny nabízeného zboží
E = -----------------------------------
% změny ceny

pružná nabídka E > 1 absolutně pružná nabídka E = ∞

! grafy

 


nepružná nabídka E < 1 absolutně nepružná nabídka E = 0

! grafy

 

jednotková nabídka E = 1

! graf

 

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Trh a tržní mechanismus.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Trh a tržní mechanismus

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38712
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace