Dlouhodobý majetek - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Dlouhodobý majetek

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 27.01.2012 14:44
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: účtnictví
Známka: 1.5
Hodnoceno: 2x
Popis: účtování majetku


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Majetek = co podnik vlastní
Kapitál = jaké má podnik zdroje (z čeho majetek pořídil)

MAJETKOVÁ PODNIKU - souhrn majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání
Majetek podniku se dělí na dvě skupiny: I. Dlouhodobý majetek
II. Oběžný majetek

I. Dlouhodobý majetek - majetek dlouhodobé povahy - slouží podniku déle než jeden rok
- jeho vstupní cena je vyšší než 40.000,- (60.000,-) Kč
- při používání neztrácí svou původní formu, nespotřebovává se, jeho hodnota se postupně snižuje
opotřebovává se (svou hodnotu postupně předává novému výrobku).

Dělí se na:
1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) - majetek, který má hmotnou podobu a lze jej dále členit na:
nemovitý majetek - jde o majetek pevně spojený se zemí pevným základem, nelze ho přemísťovat, např. budovy
movitý majetek - jde o ostatní majetek, který lze přesouvat z místa na místo a jehož pořizovací cena >
40 000 Kč, např. stroje, traktory, počítače….
Do DHM patří
- pozemky, budovy a stavby bez ohledu na cenu pořízení
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí , např. dopravní prostředky, počítač, stroje, výrobní
zařízení,…, jejíchž poř. cena je větší než 40.000,-
- pěstitelské celky trvalých porostů (vinice, chmelnice, sady….)
- základní stádo a tažná zvířata

Zvláštní skupinu tvoří DDHM - jehož pořizovací cena je nižší než 40000,- a používá se dlouhodobě. Podnik ho může zařadit přímo do spotřeby, nemusí se odepisovat (zařazuje jej do nákladu jednorázově)

2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - který nemá hmotnou podobu - myšlenkové produkty a jeho
pořizovací cena je > 60 000 Kč
- patří zde: patenty, licence, autorská práva, software, know-how,...

Zvláštní skupinu tvoří DDNM - jehož pořizovací cena je nižší než 60000,- a používá se dlouhodobě. Podnik ho nemusí odepisovat (zařazuje jej do nákladu jednorázově).

3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - majetek, nepotřebuje k provozní činnosti (nepoužívá je k výrobě)
- tento majetek je určen k dalšímu zhodnocení a získávání kapitálu, nakupuje, aby přinesl další finanční výnos v podobě dividend, úroků, ... nebo proto, aby jej výhodně prodal
- zde patří: dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace jiných podniků), umělecká díla a sbírky, a pozemky, které podnik nakupuje za účelem obchodování s nimi nebo za účelem vlastnictví.

Pro každý DM podnik musí vystavit INVENTÁRNÍ KARTU – kde se zaznamenává název majetku, pořizovací cena, datum a způsob pořízení (vyřazení), odpisy, zůstatková cena,

Odepisování DM - při používání se opotřebovává, jeho hodnota se postupně snižuje a přechází do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů.
Opotřebení - je úbytek hodnoty majetku a rozlišujeme opotřebení:

a) fyzické - postupně dochází ke ztrátě původní užitné hodnoty cestou změny jeho technických a provozních vlastností – namáhání materiálu, obrušovaní, koroze …(hodnota se snižuje v důsledku používání)
b) morální - způsobeno vědeckotechnickým rozvojem – dosavadní výrobky zaostávají za novými v technických a dalších parametrech, nové výrobky jsou výkonnější, někdy i levnější než dosavadní a tím jsou dosavadní znehodnocovány (počítače)


Odpis = úbytek hodnoty vyjádřený v peněžních jednotkách
Oprávky = souhrn odpisů za dobu používání
Zůstatková cena = pořizovací cena – oprávky

Odpisy se dělí na účetní a daňové:
a) účetní – podnik si stanoví dobu a způsob odpisování sám, dle svých ekonomických potřeb
b) daňové – dobu dopisování i způsob je upraven podle zákona o dani z příjmu.

- Veškerý majetek je rozdělen do 5 odpisových skupin (je zde stanovena doba odpisování).

Odpisová skupina Doba odpisování (roky)
1 4
2 6
3 12
4 20
5 30

Způsob (metodu) odepisování stanoví pro každý nově pořízený DM vlastník a nelze jej měnit po celou dobu odepisování.
Způsoby (metody) odepisování:
vstupní cena * odpisová sazba
a) rovnoměrné (lineární) odpisování odpis = ------------------------------------
100
Odpisová skupina Roční odpisová sazba
v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 14,2 28,6 25,0
2 8,5 18,3 16,7
3 4,3 8,7 8,4
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4

b) zrychlené (degresívní) odpisování
Odpisová skupina Koeficient pro zrychlené opisování
v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstat. cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20
5 30 31 30

Vstupní cena
Odpis v 1. roce = --------------------
Koeficient

2* zůstatková cena
Odpis v dalších letech = ------------------------------------------------
Koeficient – počet dosud odepsaných let  


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Dlouhodobý majetek.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Dlouhodobý majetek

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 41612
Materiálů střední školy: 3645
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace