Krysař - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Krysař

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 18.01.2012 09:48
Kategorie: Referát
Předmět: Český jazyk
Známka: 1.7
Hodnoceno: 12x
Popis: Vyplněný pracovní list


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Viktor Dyk - Krysař

Novela Krysař, jejímž autorem je V. Dyk je volným zpracováním středověké německé pověsti ze 13. století o krysaři z města Hammeln, kterou autor obohatil o romantický milostný motiv a o některé postavy, jež jsou nositeli ideového vyznění díla. V popředí tematického plánu stojí rozpor mezi snem a skutečností, touha po naplnění ideálu spojená s momentem deziluze.
V. Dyk – básník, prozaik, dramatik a publicista generace anarchistických buřičů
1. Uveďte charakteristické znaky této generace, charakterizujte tvorbu V. Dyka:
znaky anarchistických buřičů: autoři, kteří vystupují proti společnosti; kladou důraz na svobodu jednotlivce, individualitu; vystupují kriticky proti jakémukoliv systému (anarchismus = společenské hnutí, které bojuje proti státu, upřednostňuje absolutní svobodu jedince); často spojen s dekadencí (pocity znechucení, odporu, zdůraznění smrti)
tvorba Dyka – anarchistická orientace, bohémský život; radikalismus; revolta; individualismus; snaha vyjádřit nespokojenost se společenskými poměry
Milá sedmi loupežníku; válečná tetralogie Okno, Anebo, Poslední rok; Zmoudření dona Quijota; A porta inferio (básnická sbírka, Od bran pekelných)
2. Uveďte druh a žánr díla: epika (příběh), próza, novela (překvapivý závěr)
3. Charakterizujte prostor příběhu: reálné město Hammeln, řeky Vesera a Havola, příroda, les a hora Koppel (bájné okolí)
4. Charakterizujte postavu krysaře:
samotářský; neznámý; tmavé prošedivělé vlasy; urostlý; bezejmenný; není jasné proč přišel; tajemný
5. Vyjmenujte další postavy:
Ágnes – mladá, pohledná, láska Krysaře
dlouhý Kristián – bývalý milenec Ágnes, modré oči, blond vlasy, má zdědit po svém strýci Ondřejovi soukenický krám
rybář Jorgen Sepp – kučeravé vlasy, urostlý, svalnatý, mladý, prosťáček, všichni se mu posmívají;
hammelnští měšťané (hospodský Konrád Roger, Černá Líza, pekař Grill, jeho dcera Katchen, Lora dcera řezbáře, Wolframa, matka Ágnes)
magistr Faust z Wittenberka – objevuje se v hospodě, přesvědčuje Krysaře, aby se dal na cestu zla
končelé (krejčí Bonifác Sturmm a truhlář Gottlieb Frosch)
zachráněné nemluvně je děvčátko
6. Charakterizujte jazyk díla: převládá jazyk spisovný; celkově je pro toto dílo typické jednoduché věty, úsečnost (stupňuje se napětí a vykresluje atmosféra); objevuje se celá řada symbolů (píšťala, růže, hora)
26 kapitol
7. Stručně naznačte děj:
krysař hovoří s Agnes; dozvídá se o krysách, které zaplavily a otravují celé město; z rozhovoru je evidentní, že jí je krysař sympatický, je ve městě cizincem a ubytoval se právě u Agnes
Agnes se do něj zamilovala a zapomněla na svého již snoubence – pustila ho k vodě
Sepp Jorgen, rybář, budil svým zjevem a pomalým chápáním dojem hlupáka – žije u řeky spokojeně, avšak opovrhován okolím
Lora a Katchen, děvčata z města, jednoho dne pozorovala spícího rybáře – uvažují, že kdyby nebyl takový hlupák, tak nevypadá špatně
když se probudil, tak se smějí jeho zjevu, jeho výrazu v obličeji – on jí nechápe
Krysař bloudil ulicemi města – u vrat, za nimiž spala jedna z dívek, které se rybáři posmívaly, seděl zhroucený Sepp Jorgen mumlající výhružná slova namířená k oběma dívkám; Krysař mu domlouvá, ale Sepp nic nechápe
v neděli navštívil krysař hosporu U Žíznivého člověka
potkal tam končely, kteří s ním dohodli obchod
avšak ani Strumm ani Frosch mu nechtěl zaplatit domluvenou částku (nabízeli mu místo toho zboží)
sdělili krysaři, že musí dokázat, že to on s nimi smlouvu dohodl
krysař vyjádřil nelibost a varoval je, že pokud nezaplatí, čeká město špatný konec
té noci neměl klidné spaní krysař, ani oba konšelé
část noci Krysař strávil s Agnes a ráno se setkal s Kristiánem
byla mezi nimi cítit nevraživost – po rozhovoru Krisitán odchází k Agnes a krysař jde k hoře Koppel
všichni z města se domnívali, že na vrcholu hory je velká propast, kudy se jde do země Sedmihradské (brána)
šel až na vrchol hory, kde byla velká propsast
po cestě vidí loďkum, ve které Sepp spal
krysař Jorgena vzbudil a promluvil s ním několik slov
Jorgen si až v tu chvíli vzpomněl na rozhovor z minulé noci
opět přichází do hospody U Žíznivého člověka
setkává se s Faustem z Wittenberka, oblečený do černého pláště a páchnoucí sírou
ukazuje mu kouzla, ale krysaře to moc nezajímá
Konrád Roger a ani Černá Líza žádná kouzla neviděli a smáli se tomu – viděl to možná pouze Krysař a obyčejní lidé byli neteční; nebo ani nic neviděl, ale prostě se tomu nesmál
poté cizinec zmizel a už se neukázal
sešel se s Agnes, byla bledá a jakoby bez duše
očekával odpověď na své otázky, ale ty nepřicházely
Agnes nakonec sdělila krysaři, že čeká dítě s Kristiánem
Agnes nechtěla toto dítě, a proto prosila krysaře, aby ji zabil
krysař to však neudělal a na žádost Agnes odešel
matka Agnes poznala, že s její dcerou je něco v nepořádku
Agnes se chovala podivně, chtěla, aby jí matka zpívala píseň o hoře Koppel
matka uposlechla a píseň zazpívala
když dopěla, Agnes se zvedla a odešla na horu Koppel
matka ji marně hledá, celou noc ji hledala – další den pochopila, že je mrtvá
Krysař Agnes taky hledal, Kristián taky
matka pološíleně prozradila, že Agnes odešla na horu Koppel do země sedmihradské (vypadala jako šílená, hlasitě se smála a chovala se jako smyslů zbavená)
není řečeno, co se s Agnes stalo – buď skočila, nebo se utopila (objevuje se tam řeka)
Krysaře zachvátil zármutek, vzal píšťalu a zapískal silně
každého tento zvuk podmanil, všichni zanechali své činnosti a následovali krysaře, jako ho následovaly krysy
jen rybář Jorgen nic nechápal, zvuk na něho nepůsobil
když dav lidí opustil město, zamířil Krysař na horu Koppel a všichni za ním
došli až k propasti na vrcholu hory
zde se zastavil, ale pískal dál
lidé však v cestě pokračovali až do propasti
nakonec pokračoval do propasti, do země sedmihradské, i krysař
nikdo nepřežil, jen Sepp Jorgen a malé nemluvně (děvčátko), které svým křikem rybáře přivolalo
rybář dítě vzal do rukou a vyšel s ním na ulici
náhle si vzpomněl na krysařovu píseň a šel za ní
šel jako všichni ostatní na horu Koppel, když došel až na vrchol, pláč dítěte přehlušil krysařovu píseň a zachránilo ho
Sepp šel hledat ženu, která by se o něj postarala
(někdy zjednodušováno, že je zavedl do propasti proto, že mu nezaplatili; chtěl město kvůli Agnes ušetřit, ale když tam nebyla, tak což…)

Adaptace:
dramatizace – divadlo E. F. Buriana
animovaný film – J. Barta (1985)
filmové zpracování – režie F. A. Brabec
Dirty muzikál Daniela Landy
8. Jakou odměnu měl dostat Krysař a proč konšelé odmítli zaplatit? 100 rýnských, protože byli lakomí; připadalo jim to hodně, a že se Krysař nenadřel
9. V krčmě U Žíznivého člověka se setkává s konšely, předpoví jim jejich smrt.
10. Jakým způsobem zradila Agens krysaře a jak se vyrovnává s jeho odchodem?  


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Krysař.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Krysař

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39447
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace