11. Závazky z obchodního styku - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

11. Závazky z obchodního styku

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 25.04.2011 21:56
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Účetnictví
Známka: 1.8
Hodnoceno: 26x
Popis: Vše o závazcích z obchodního styku.


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Závazky z obchodního styku

Charakteristika závazků:
- Závazky vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit, nebo dodat zboží, poskytnout službu či jiné plnění svých obchodním partnerům.

Krátkodobé (splatnost do 1 roku) tuzemské závazky z obchodního styku:
- Závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy od odběratelů, závazky spojené s používáním směnek, ostatní závazky
- Pokud dohodnutá doba splatnosti přesahuje lhůtu 1 roku, je o niž účtováno ve 4 třídě – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Dodavatelé:
- Účtují se na základě externího účetního dokladu (faktury)

Přijaté zálohy:
- Zákaz kompenzace (nelze je přímo účtovat na účet Odběratelé. Účtování se liší, pokud jsme nebo nejsme plátci DPH

Účtování záloh přijatých u neplátce DPH:
- Přijaté zálohy jsou pro nás závazkem, zachycují se na účtě 324. Vydaná faktura je pak zaúčtována běžným způsobem, přičemž se zruší přijatá záloha na straně md s účtem 311 na straně dal. Rozdíl mezi přijatou zálohou a fakturou pak uhradí odběratel.

Účtování u plátce DPH:
- Plátce je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, podle toho který z nich nastane dříve. Z toho vyplívá, že přijetím platby nemusí být uskutečněno zdanitelné plnění, ale vznikne povinnost odvést daň na výstupu. Výjimkou je situace, kdy se zdanitelné plnění uskuteční ve stejném měsíci jako přijatá platba, tj. záloha, dále pak když plátce DPH není účetní jednotkou. Proto i v účetnictví mohou ohledně přijatých záloh nastat dvě varianty.

Závazky v cizí měně a kurzové rozdíly:
- Vznikají z transakcí se zahraničními obchodními partnery. Zoú ukládá uvádět jak cizí, tak i v české měně. Pro přepočet na českou měnu se používá denní směnný kurz ČNB, případně lez použít i pevného kurzu.

Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur:
- Vzniká při časovém nesouladu mezi vznikem devizového závazku a okamžikem jeho úhrady. Účtuje se podle jeho povahy do finančních nákladů nebo finančních výnosů. Ovlivňují hospodářský výsledek a jsou daňově účinné.

Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih:
- Závazky v cizí měně neuhrazené do dne účetní uzávěrky je nutno přepočítat platným kurzem ČNB k tomuto dni. Vzniklé kurzové rozdíly se také účtují do finančních nákl. Nebo výnos.

Dlouhodobé závazky a úvěry:
(nepatří sem dlouhodobé bankovní úvěry)
- Dlouhodobé přijaté zálohy, dlouhodobé směnky k úhradě, ostatní dlouhodobé závazky (patří sem i vklad tichého společníka)

Zařazení vzniklého závazku v účetnictví:
- Na účtu krátkodobých či dlouhodobých závazků – jediným hlediskem je časový interval jednoho roku

Při vykazování dlouhodobých závazků v rozvaze:
- Protože hranice mezi krátkodobostí a dlouhodobostí závazku je relativní, protože čas stále plyne (např. u závazku splatného za 4 roky nastane chvíle kdy má být splacen již za dobu kratší 1 roku, čímž se z něj stává závazek krátkodobý). Proto v rozvaze je rozhodující, jaká je zbývající doba jeho splatnosti ke dni sestavení účetní závěrky (nikoli jaká je jeho celková doba splatnosti).
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 11. Závazky z obchodního styku.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 11. Závazky z obchodního styku

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39378
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace