10. Pohledávky z obchodního styku - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

10. Pohledávky z obchodního styku

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 25.04.2011 21:54
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Účetnictví
Známka: 1.6
Hodnoceno: 26x
Popis: Vše o pohledávkách z obchodního styku.


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Pohledávky z obchodního styku

Charakteristika zúčtovacích vztahů:
- Zúčtovací vztahy zaznamenávají vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě pohledávek (krátkodobých i dlouhodobých) a závazků (jen krátkodobých). Používají se především účty 3. účtové třídy.
- Pohledávka je nárok účetní jednotky na úhradu peněžní částky od dlužníka. Účetní jednotka tedy vystupuje v roli věřitele. Typickým příkladem je vystavená faktura odběrateli, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě. Přijatou platbou od dlužníka pohledávka zaniká.

Třetí účtová třída je uspořádána tak, aby umožnila podniku sledovat:
a) Pohledávky z obchodních vztahů (31. účtová skupina), tj. zejména dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům (kromě záloh na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)
b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů (32. účtová skupina), tj. zejména krátkodobé závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy od odběratelů,
c) Zúčtování se zaměstnanci (33. účtová skupina), tj. zejména závazky z dosud nevyplacených mezd (včetně zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění)
d) Zúčtování s finančními orgány (34. účtová skupina) z titulu přímých a nepřímých daní a poplatků, a dále dotace (k úhradě nákladů, dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku)
e) Pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení (35. a 36. účtová skupina)
f) Ostatní pohledávky a závazky (37. a 38. účtová skupina) – například pohledávky z prodeje podniku nebo jeho části, pohledávky z titulu náhrady mank a škod apod.

Obchodní pohledávky a závazky lze členit podle těchto hledisek:
1) Podle doby splatnosti – na krátkodobé (sjednaná doba splatnosti do 1 roku) a dlouhodobé (nad 1 rok)
2) Podle místa vzniku na tuzemské a zahraniční
3) Podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů – toto hledisko je zajišťováno v podobě tzv. saldokonta. Aby účetní jednotka měla přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích, vede k jednotlivým syntetickým účtům, podrobnou analytickou evidenci. Podle počtu dokladů je tato evidence organizována různým způsobem. Většinou se zřizuje pro každého věřitele a dlužníka samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo závazku. Soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokonto.
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 10. Pohledávky z obchodního styku.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 10. Pohledávky z obchodního styku

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39378
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace