Svařování - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Svařování

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 19.09.2010 13:02
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Strojírenská technologie
Známka: 1.6
Hodnoceno: 50x
Popis: Maturitní otázka č.3 (rozdělení, savařování, plamenem, elektrickým obloukem, pod tavidlem, atd..)


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 SVAŘOVÁNÍ

 

Svařování plamenem - vlastnosti a výroba kyslíku a acetylénu, lahve na plyny.

              části svářecí soupravy, druhy plamene, použití.

Svařování el. obloukem - elektrody, tavidla

              svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem.

              MAG, WIG, MIG

Svařování elektrickým odporem - stykové, bodové, švové, výstupkové,…

 

- nerozebíratelný spoj

 

Výhody:      - trvanlivost spoje

                        - velká pevnost

                        - nízká spotřeba materiálu

 

Nevýhody: - nerozebíratelnost

                        - změna vlastností a struktury svarového spoje

                        - vznik vnitřních pnutí a deformací

 

Rozdělení:   - tavné svařování:     - svarový spoj je tvořen v tekutém stavu za tváření tepla

                                                           - slévárenské

                                                           - svařování termitem

                                                           - elektrickým obloukem

                                                           - elektronovým paprskem, plazmou, laserem

 

                        - tavno-tlakové:        - svarový spoj vzniká působením tepla a tlaku

                                                           - elektrickým odporem:          - bodové

                                                                                                          - švové

                                                                                                          - výstupkové

                                                                                                          -  indukční

                                                                                                          - třením

 

- tlakové:                   - svarový spoj je tvořen ohřátím, nebo nahřáním      

                                     stykových ploch+tlakem

                                                           - ultrazvukem

                                                           - za studena

 

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ

 

- dochází k natavení svarových ploch přídavného materiálu, vytvoří se svarová tavná lázeň, po ztuhnutí se vytvoří svarový spoj

 

Svařování plamenem

 

- nejstarší metoda

- plamen je směs hořlavého plynu a kyslíku

- svařovací soustava:              plnící lahve                

- ocelové tlakové nádoby sloužící k dopravě a skladování plynů

                                                           barvy pruhů na lahvích podle plynů:

                                                                       bílá                  - acetylen

                                                                       červená           - vodík

                                                                       modrá             - kyslík

                                                                       zelená              - propan-butan

                                               tlaková hadice                        - minimální délka hadice musí být 5m

                                                                                  - průměr hadice je 12-8mm

                                               redukční ventily

                                               svařovací hořák         

                                                           druhy plamenů podle koncentrace plynů:

                                                                                  - neutrální plamen      

- poměr kyslíku:plynu je 50:50

                                                                                  - redukční plamen

                                                                                              - více plynu než kyslíku

                                                                                  - oxidační plamen

                                                                                              - více kyslíku než plynu

 

 

 

Svařování elektrickým obloukem

 

- zdrojem tepla je elektrický oblouk, hořící mezi elektrodou a svařovaným materiálem

- teplem dojde k místnímu natavení a spojení svařovaných součástí

- proud nelze použít přímo ze (220/380)

 

- svařovací zdroje:           - svařovací agregáty (stejnosměrný proud)

                                           - svařovací transformátory (střídavý proud)

 

- svařovací elektrody:      - tavné      - odtavují se

                                                           - přidává se přídavný materiál

                                                           - má podobné složení, jako základní materiál

                                                          

                                           - netavné - prostředkem k vytvoření oblouku je                                                                                     uhlík, nebo wolfram

                                                           - musí se dodávat přídavný drát

 

- obaly zajišťují:        - stabilitu hoření elektrického oblouku

                                   - ochranu svařovaného kovu před účinkem atmosféry

                                   - leguje tavnou lázeň: Cr; N

                                             

                                            - druhy:  - kyselé           - A

                                                           - bazické         - B

                                                           - organické      - C

                                                           - rutilové         - R

                                                                      

 

                                            - druhy podle tloušťky obalu:   - tence obalené

                                                                                              - středně obalené

                                                                                              - tlustě obalené

                                                                                              - velmi tlustě obalené

 

                                             - podle použití:             - konstrukční  

                                                                                  - spojovací sváry

                                                                                  - vhodné mechanické vlastnosti

                                                                                  - návarové

                                                                                  - k navařování

                                                                                  - hluboko návarové

                                                                                  - na větší průměry

 

- parametry ovlivňující jakost svarů          - průměr elektrody

                                                                       - svařovací proud

                                                                       - délka oblouku

                                                                       - rychlost svařování

 

- tavidla:         - syntetické anorganické látky, určitého složení, s určitou zrnitostí

                        - zakrývají elektrický oblouk

 

Svařování pod tavidlem

 

- elektrodou je drát, místo svaru je okryto tavidlem

- svařuje se stejnosměrným i střídavým elektrickým proudem

- velká produktivita práce

- svařují se nízkolegované oceli

- příklad použití:         - mostní konstrukce

                                   - kotlové pláště

 

 

Svařování v ochranné atmosféře

 

- svařovaný kov je chráněn ochranným plynem před účinky atmosféry

- druhy svařování:

            - MIG - (metal inert gaz)

                        - svařování tavnou elektrodou v inertním(netečném) plynu (Ar; He; směs Ar a He)

                        - tloušťka materiálu    t=30-50mm

                        - vyšší cena plynu

                        - svařují se:      - hliník; měď; titan; neželezné kovy

           

            - MAG - (metal aktiv gaz)

                         - svařování tavnou elektrodou v aktivním plynu(CO2)

                         - CO2 částečně oxiduje v tavné lázni

                         - elektroda se leguje(Mn; Si)

                         - nízká cena plynu

 

           

 -WIG - (wolfram inert gaz)

                        - svařuje se netavnou wolframovou elektrodou, přidává se přídavný drát                                         inertní(netečný) plyn

                        - plyn:  - Ar; He

 

- ochranné plyny:      - argon            - podporuje klidný a stabilní oblouk

                                                           - vysoká cena

                                  

                                    - helium          - lehčí než vzduch......komplikovanost svařování ve                                                                                                           vodorovné poloze

                                                           - velmi čistý, kvalitní plyn……nejdražší ochranný plyn

                                  

                                    - CO2                  - bezbarvý, bez zápachu

                                                           - aktivní plyn

                                                           - hluboký, pravidelný závar

                                                           - svařují se pouze nelegované oceli

                                  

                                    - O2                - jako přídavný plyn……pro podporu hoření

 

 

Elektrostruzkové svařování

 

- pro svařování materiálů o tloušťce t=50- 1500mm

- elektrický oblouk hoří pod roztavenou struskou

- pouze tupé svary

- svařuje se stejnosměrnými střídavým proudem

- svařuje se zdola nahoru v celém průřezu najednou několika elektrodami(skupinou elektrod)

- elektrický oblouk hoří pouze na začátku, další funkci vyhřívání a tavení přebírá struska

- kvalitní svary, velká tepelná účinnost a velká produktivita

- kotlové obvodové svary

 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Svařování.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Svařování

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38544
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace