Ekonomie jako věda - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Ekonomie jako věda

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 05.12.2010 13:34
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Občanská nauka
Známka: 1.5
Hodnoceno: 2x
Popis: Ekonomie jako věda (předmět, definice, základní pojmy, dějiny)


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Ekonomie jako věda (předmět, definice, základní pojmy, dějiny)


Definice pojmů:
EKONOMIE: - zkoumá nejobecnější zákonitosti fungování hospodářství
- věda o EKONOMICE = hospodářská situace státu
1. POZITIVNÍ analyzuje daná fakta, jak vzniká nezaměstnanost, počítání, HDP…
2. NORMATIVNÍ jak by měla ekonomie vypadat, otázky etické, mravní, spravedlnost…

EKONOMIKA 1. HOSPODÁŘSTVÍ (ČR, domácí, světové)
2. HOSPODAŘENÍ (výroba, zásobování, prodej) – souvisí s chodem syst.
3. HOSPODÁRNOST (úspornost, energie, využití zdrojů)

Sektory ekonomiky:
1. PRIMÁRNÍ - prvovýroba (těžba, lesnictví, rybolov)
2. SEKUNDÁRNÍ - výroba hmotných statků (stavebnictví, zprac. prům.)
3. TERCIÁLNÍ - služby (obchod, doprava, školství)
4. KVARTÁLNÍ - věda

Subjekty ekonomiky:
1. DOMÁCNOSTI - své příjmy vydávají na nákupy spotřebních statků
2. FIRMY - část svého zisku dávají zpět do ekonomického oběhu, aby dosáhli absolutního zisku
3. STÁT - vláda + veškeré orgány; pravidla pro ekonomický život
- dává vládní zakázky: nákupy pro stát (školy, dálnice…)
- nastupuje do ekonomiky pro veřejný prospěch:
- zvyš. EFEKTIVITU ekon. systému – antimonopolní zákony
- zvyš. SPRAVEDLIVOST ekon. systému – určuje min. mzdu, rozdělování
- zvyš. STABILITU ekon. systému – krach banky – vyplacení části peněz

Problémy ekonomiky:
1. CO A KOLIK VYRÁBĚT - omezené zdroje
2. JAK TO VYRÁBĚT - technologie
3. PRO KOHO - jak rozdělit vyrobené věci
=> 2 pohledy: MIKROEKONOMIE vs. MAKROEKONOMIE
Mikroekonomie:
= chování jednotlivých ekonomických subjektů na trhu
POTŘEBY: HMOTNÉ - snídaně, svetr
NEHMOTNÉ - vzdělání, zdravotnictví

KOLEKTIVNÍ - potřeba vzdělání
INDIVIDUÁLNÍ - touha po zlatém prstenu

BIOLOGICKÉ - bezpečí, láska
KULTURNÍ - oblečení

ZBYTNÉ - mobil
NEZBYTNÉ - jídlo, voda

Potřeby jsou uspokojovány statky a službami:

STATKY: = užitečné předměty vhodné k člověkem chtěné činnosti (učit -> žáci)
= cokoliv, co je užitečné a vzácné, z volných statků se mohou stát vzácné -> vzácný statek použijeme X ztrácíme tím spoustu statků -> „náklady obětované příležitosti“
VOLNÉ - topení ve škole
VZÁCNÉ - topení doma

HMOTNÉ - propiska
NEHMOTNÉ - teplo, vzduch

SPOTŘEBNÍ - křída -> k bezprostřední spotřebě
KAPITÁLOVÉ - něco použijeme pro další výrobu -> zisk
a) INVESTIČNÍ – dlouhodobě užitná
b) PROVOZNÍ – potřebujeme jej k výrobě (nit, materiál, látka)

SLUŽBY: = cizí činnost prováděná v náš prospěch
- jsou nehmotné, neviditelné, neskladovatelné, nezkazitelné
a) VĚCNÁ – zaměřena na věci -> oprava obuvi…
b) OSOBNÍ – zaměření na člověka -> učení, doprava, zdravotnictví


VÝROBNÍ FAKTORY: a) PŘÍRODNÍ ZDROJE – půda, přír. energie
b) KAPITÁL – soubor statků, které nebyly přímo zprostředkovány X slouží k další výrobě
I. VĚCNÝ - naturální -> továrny, stroje
II. NEHMOTNÝ - technologie, nápady, postupy
III. FINANČNÍ - hotovost, akcie, depozita
c) PRÁCE

SPOTŘEBA: konečné využití statků

ZÁKON VZÁCNOSTI: „Lidé chtějí spotřebovat víc, než výroba může vyrobit, za vzácné věci jsme ochotni hodně zaplatit.“
ZÁKON KLESAJÍCÍCH VÝNOSŮ: „Do něčeho investujeme, ale pokud do toho později nedáme nic, výnosy budou klesat.“


Makroekonomie:
- zkoumá hospodářské celky, studuje chování národního hospodářství jako celku.
Měření: 1) HDP - objem statků a služeb, které byly vyprodukovány na určitém území za rok,
preferováno v Z. Evropě, vždy v mil. USD
HNP - hrubý národní produkt, statky a služby vyprodukovány občany daného státu
doma i v cizině, preferováno v USA
2) NEZAMĚSTNANOST
3) INFLACE
4) MÍRA ZAHR. OBCHODU – SALDO = rozdíl mezi vývozem a dovozem
a) AKTIVNÍ – stát je věřitelem, vývoz > dovoz,
okolní státy peníze dávají = dluží
b) PASIVNÍ – stát je dlužníkem, dovoz < vývoz
HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS – vždy se objevuje období růstu a poklesu ekonomiky

 

 


Dějiny ekonomických teorií:
NEJSTARŠÍ EKONOMICKÉ PAMÁTKY:
CHAMURAPI - zákoník
HOMÉR - počátky řemesel a obchodu
HESIODOS - „PRÁCE A DNI“ – Bohatství je vytvářeno a udržováno jedině prací
SOLÓN - chce vytvořit málo rozdrobenou ekon. říši; reformy (zákaz prodeje svobodných občanů do otroctví a vykoupil je z něj; zrušil dluhy vázané na nemovitosti)
XENOFÓN - „EKONOMIKA“ – pravidla starověké otrokářské domácnosti
- obchod a řemesla nejsou hodna svobodných občanů
PLATÓN - negativní vztah k obchodu a penězům,
- „ZÁKONY“ – normativní přístup k ekonomickým otázkám (z hlediska morálky) -> stát by měl zasahovat do ekonomiky
ARISTOTELES - přesně analyzuje fci peněz, odsuzuje LICHVU (půjčení peněz na úrok), odsuzuje nepřiměřený zisk
- DEFINICE EKONOMIKY: „Soubor statků a činností jimiž si lidé opatřují  


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Ekonomie jako věda .


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Ekonomie jako věda

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42290
Materiálů střední školy: 3653
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace