Lidská práva a svobody, historie vzniku a základní dokumenty - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Lidská práva a svobody, historie vzniku a základní dokumenty

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 05.12.2010 13:28
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Občanská nauka
Známka: 1
Hodnoceno: 3x
Popis: Lidská práva a svobody, historie vzniku a základní dokumenty, zápas o práva a svobody v naší zemi po 2. světové válce


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 

Lidská práva a svobody, historie vzniku a základní dokumenty, zápas o práva a svobody v naší zemi po 2. světové válce


Lidská práva:
- Práva, která nám patří jako bytosti, práva fyzických osob
o UNIVERZÁLNÍ – platí pro všechny
o NEZRUŠITELNÁ + NEZCIZITELNÁ – nikdo nám je nemůže odejmout
o NEPROMLČITELNÁ – nemůžeme o ně přijít tím, že je nevyužíváme
o NEZADATELNÁ – nemůžu se jich sám vzdát

Dělení:
- PRÁVO NA ŽIVOT – nikdo nesmí být zabit, máme právo chránit život svůj i blízkých, právo na zdravotní léčbu
- PRÁVO NA SVOBODU – myšlení, vyznání, shromažďování
- VLSTNICTVÍ – X nesmím ohrožovat vlastnictví jiných, může být odebráno pro stát
- INDIVIDUÁLNÍ STATUS – právo na národnostní a společenská práva
- NÁROK NA URČITÉ SPOLEČENSKÉ, EKONOMICKÉ A KULTURNÍ STATKY

Historie:
- Anglie 12. stol. – přirozená práva
- HUGO GROTIUS (1583 – 1645): „O PRÁVU VÁLEČNÉM A MÍROVÉM“
o Za jakýchkoli okolností se musí dodržovat podmínky:
 Sebezáchova je vždy legitimní
 Svévolné poškozování ostatních je vždy nelegitimní
o přirozené právo - vyplývá z lidské přirozenosti, kterou chtěl Bůh
o zakladatel mezinárodního práva
- JEAN GERSON (1363 – 1429)
o Jako první začal rozvíjet myšlenku lidských práv, franc. teolog a filozof, 2 větve:
 Přirozená práva platná v přirozeném stavu – postupně se jich zbavujeme (Hobbes)
 Přirozená práva zůstávají i ve společnosti (Locke)
- MAGNA CHARTA LIBERTATUM – 1215
o Omezení panovníka ve prospěch šlechty a mistrů, svoboda církevních voleb
o Král neuvězní člověka bez soudu, nebude vybírat daně bez souhlasu Velké rady
- DEKLARACE NEZÁVISLOSTI – 1776 – T. JEFFERSON
o 4. 7. ve Philadelphii, všichni lidé jsou stvořeni k tomu, aby si byli rovni
o Při soudu přísahají na Bibli, jsou stvořitelem obdařeni právem na život, svobodu a štěstí
o Vláda je tu proto, aby chránila tyto práva a vychází z lidu X ještě není zrušeno otroctví
- BILL OF RIGHTS (USA) - 1791
o 10 dodatků k ústavě, později přidány další (13. dodatek – zrušení otroctví)
- BILL OF RIGHTS (GB) - 1689
o Slavná revoluce v Anglii
o Odebírá některá práva králi, vznik konstituční monarchie, král nemá právo zrušit ji a vybírat daně, udržovat a najímat vojsko cv době míru, svoboda slova, parlamentní volby, petice králi, časově omezený parlament
- 1789 – DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA
o Francie, vydává Ústavodárné shromáždění, 17. čl. podepsána přirozená práva
o Součást franc. ústavy, nedotknutelnost majetku, rovnost, kontrola vlády
- 1941 – ROOSVELT: 4 SVOBODY OBČANA
o Svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nedostatku, svoboda od strachu
- 1948 – VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
o Pouze deklarativní charakter, 10. 12. – den boje za lidská práva
- 1950 – EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD
o = ŘÍMSKÁ ÚMLUVA, podepsaly státy v Radě Evropy – základ pro vznik E. soudu pro lidská práva
- 1952 – ÚMLUVA O POLITICKÝCH PRÁVECH ŽEN
- 1959 – ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE
- 1960 – ÚMLUVA O BOJI PROTI DISKRIMINACI V OBLASTECH VZDĚLÁVÁNÍ
- 1965 – MEZ. ÚMLUVA O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE
- 1966 – MEZ. PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH
- 1966 – MEZ. PAKT O HOSPODÁŘSKÝCH, SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH:
o Závazný dokument pro všechny členy OSN, ČR toto zařazuje do svého právního systému v r. 1991, OPČNÍ PROTOKOL – umožňuje jednotlivcům, aby se soudili
- 1967 – DEKLARACE OSN O ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE ŽEN (V ČR až 1993)
- 1968 – MEZINÁRODNÍ PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH
- 1975 – ZÁVĚREČNÝ PAKT HELSINSKÉ KONFERENCE KBSE (konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě) – polit. a obč. práva; všichni účast. do svých právních systémů (Charta77)
- ŽENEVSKÉ KONVENCE:
o Mezinárodní úmluvy o pravidlech vedení války
o 1864 – ochrana raněných, péče, status lazaretů a ošetřujících
o 1929 – zacházení s válečnými zajatci
o 1949 – mezinárodní úmluva o vedení války

- OSN: Komise pro lidská práva, Ženeva
- RADA EVROPY: Evropská komise pro LP, Evropský soud pro LP
- AMNESTY INTERNATIONAL – podpora politických vězňů, 1977 – Nobelova cena míru,Londýn
- CHARTA 77, HOS (hnutí za občanskou svobodu), VONS (výbor na obranu nespravedl. stíhaných)

ČSR v letech 1945 – 1948:
- 9. 5. – obnoven samostatný český stát -> 2 národy v 1 státě – čs národ X 3 mil. Němců => princip kolektivní viny (+ 7000 N.) -> očista společnosti od kolaborantů a zrádců díky Ben. dekretům
- 1945 – NÁRODNÍ FRONTA – 4 povolené politické strany (ČSNS, ČSSD, ČSL, KSČ) – chtějí budovat socialismus po vzoru SSSR (kromě lidovců)
- 10. 1945 – 1. ZNÁRODŇOVÁNÍ– 61%průmyslu a všechny banky,velkostatky rozděleny rolníkům
- 1946 – komunisté vyhrávají volby (41%, asi 1 mil. členů); Gottwald předseda vlády, Beneš prez.

ČSR v letech 1948 – 1953:
- nábor do KSČ (až 2 mil. členů) X krach zemědělství, nevychází 1. pětiletka
- zač. 1948 – 12 z 26 ministrů: DEMISE – ÚNOROVÁ KRIZE, Beneš akceptuje, dosazuje na návrh Gottwalda komunisty => demonstrace školáků X násilně rozehnána, 118 zavřeno
- policie obsazuje sekretariáty dem. stran, 70 posl. emigruje, až 200 tis. lidí také => uzavření


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Lidská práva a svobody, historie vzniku a základní dokumenty.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Lidská práva a svobody, historie vzniku a základní dokumenty

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42289
Materiálů střední školy: 3653
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace