Dav, masa, elita ve světle politických ideologií - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Dav, masa, elita ve světle politických ideologií

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 05.12.2010 13:28
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Občanská nauka
Známka: Nehodnoceno
Hodnoceno: x
Popis: Dav, masa, elita ve světle politických ideologií


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Dav, masa, elita ve světle politických ideologií

Ideologie a doktríny:
- DESTUTT DE TRACY (1795) – „IDEOLOGIE“
o Věda o idejích, SOUBOR OBECNÝCH TEZÍ
o nyní všezahrnující a systematická doktrína, která chce vysvětlit úplnou teorii člověka, z toho pak odvodit politické jednání
- Doktrína = UČENÍ, systém principů a názorů na daný problém

Funkce ideologií:
- VYSVĚTLOVACÍ – pomáhají vysvětlovat politické stavy a jevy
- HODNOTÍCÍ – hodnotíme určité jevy (dobré/zlé)
- ORIENTAČNÍ – orientuje člověka na daný problém, poskytne pocit sounáležitosti s někým
- PROGRAMOVÁ – základní politické cíle a programy

Liberalismus:
- HENRY DAVID THOREAU:
o „Dobrá vláda je ta, která vládne nejméně, nejlepší je ta, co nevládne vůbec.“
o Mír, spravedlnost, svoboda
o MINIMÁLNÍ STÁT: stát musí co nejméně zasahovat do života jednice
- MAGNA CHARTA LIBERTATUM
- BENEDIKT SPINOZA (1632 – 1677) - Holanďan, „Lidé v souladu se svou přirozeností)
- JOHN LOCKE (1632 – 1677) - Zachovávání svobod a práv
- CH. L. MONTESQUIEU, E. KANT, J. S. MILL, T. JEFFERSON
- ZÁKLADNÍ BODY:
o Naprostá víra ve svobodu jednotlivce, individualismus
o Jedinec má přirozená práva, která nesouvisí s vládou (UNIVERSALISMUS=univers. práva)
o Nejvyšší hodnota je svoboda: zabezpečení toho, na co má právo
o Pohled na etiku spíše antropocentrický než teologický, tolerance v morálních otázkách
- NEGATIVA:
o nikde není nikdo, aby řekl, co je pravda; odstranění tradic
- LIBERÁLNÍ STÁT – nejmenší daně, nejnižší soc. dávky
Konzervatismus:
- = uchovávat, založeno na tradici, společnost je dobrá tak jak je, pokrok musí být pomalý, věci jsou dobré jaké jsou, případně lepší než jakákoli jiná alternativa
- ZÁKLADNÍ SLOVA: STABILITA a ŘÁD
- Liberalistům vyčítají přílišný důraz na lidskou svobodu, nezásahy státu do společnosti
- POSTOJE KE SPOLEČNOSTI:
o Společnost je vymoženost, je nutné ji preferovat před stavem než byla, je více než jednotlivci, lidé jsou její náplní
o Jedinec musí být společnosti obětován (X lib. – neobětuje jedince společnosti)
- POSTOJ K VLÁDĚ:
o Vláda = platonské uspořádání (vláda -> úředníci -> obyčejní lidé)
- POLITICKÁ PRAXE
o Pragmatická, lokálně orientovaná
- EDMUND BURKE (1729 – 1797) Ir ve VB, kritika francouzské revoluce:chaosXnení možné vrátit
- JOSEPH MAISTRE (1753 – 1821
- JOSÉ ORTEGA y GASETT (1883 – 1955): výtky liber. (svoboda, potlačování tradičních hodnot)
- 20. stol. – sbližování konz. a lib. – konz. politika X lib. ekonomie (M. Tchatcherová a R. Regan)

Nacionalismus:
- Pol. 19. stol. – kultura (nár. obrození – divadla, muzea…), ekonomika – odmítání zahr. kapitálu
- KRAJNÍ NÁZORY: jedinec přináší oběti národu
- PATRIOTISMUS – úcta X NACIONALISMUS – vyzdvihování
- 3 TYPY:
o Pouze vznik národního státu
o Reforma národního státu
o Radikální – „My jsme nejlepší národ!“
- JOHAN GOTTFRIED HERDER (18. stol.) – Němec, vyzdvihuje Slovany
- GIUSEPPE MAZZINI (1805 – 1872) – RISORGIMENTO – obnovení, sjednocení Itálie

Fašismus:
- FASCIO = sjednocení, vznik po I. svět. Válce v ITA a NĚM
- opírá se o mýty, rasové prostředky, je iracionální
- vychází z Hobbes, Aristotela (prvek je důležitější), Platona (rozdělení státu), Machiavelliho (pojetí vladaře), sociologie Mosca, Pareta – teorie elit, Nietzscheho
- GIOVANNI GENTILE – zrušil protiklad subjektivní X pozitivní, obhajoba fašismu
- MARIO PALMEIRY – 1936 . „FILOZOFIE FAŠISMU“, 3 hlavní principy: JEDNOTA, AUTORITA, POVINNOST
- BENITO MUSSOLINI (1883 – 1943), zakl. Italské faš. strany, píše o fašistickém státu: vyřaduje aktivního člověka a syntézu hodnot
- ADOLF HITLER (1889 – 1945) – „MEIN KAMPF“ – rasová čistota, boj proti židům, demokracii a komunismu; ve státu musí být hierarchie, nemá vládnout většina X zodpovědné osoby

Socialismus – komunismus:
- PRINCIPY SOCIALSIMU – bratrství, spravedlnost, odmítnutí soukromého majetku
- PRINCIPY KOMUNISMU – communis = společnost, centrální vláda, beztřídní společnost
- SPOLEČNÉ – odsouzení kapitalismu, rovnost, sociální spravedlnost
- ROZDÍLY
o postupná nenásilná změna(S) X revoluce dělníků pod vedením kom. strany (K)
o společné vlastnictví (S) X společné vlastnictví pod vedením komunistické strany (K)
o každý podle svých schopností, každému podle jeho ZÁSLUH (S) X POTŘEB (K)
- HISTORIE: Platon, Campanella, R. Owen, J. J. Rousseau, Marx, Engels
- KOMUNISMUS PO MARXOVĚ SMRTI:
o KRITIKA – Eduard Bernstein (1850 – 1932)
o VYUŽITÍ – vznik totalitních ideologií - V. I. Uljanov-Lenin: vychází z Machiavelliho: revoluce -> diktatura -> zničení opozice -> vše podřídit straně -> stranu 1 vůdci a důvěrníkům -> J. V Džugašvili (Stalin)
o KRITIKA ZEVNITŘ – kritika komunismu komunistou – Lev TROCKIJ (1879 – 1940), spory se Stalinem -> emigrace, vítězstvím proletariátu revoluce nekončí X nastává tzv. PERMANENTNÍ REVOLUCE Milovan DJILAS (viceprezident Jug) + 1995, dobré bylo odstranění starých tříd X přišli noví vykořisťovatelé = papaláši (vedení KS)
o NEOMARXISMUS – franc. škola, MABERMAAS, ADORNO – syntéza marxismu, anarchismu, existencionalismu -> jedinec důležitější než společnost, hl. vrstva: už ne proletariát X studenti, inteligence

 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Dav, masa, elita ve světle politických ideologií.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Dav, masa, elita ve světle politických ideologií

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42289
Materiálů střední školy: 3653
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace