Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969) - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969)

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 05.12.2010 13:06
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Český jazyk a literatura
Známka: 1
Hodnoceno: 1x
Popis: 3. období (1956 – 1969).


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

3. období (1956 – 1969)

 Rok 1956 oficiálně odsouzení Stalinovských praktik => pro literaturu (kulturu) uvolnění přísného dozoru, rozšiřuje se publikační prostor, vznikají nové časopisy,...
 Důraz se klade především na hloubku vidění, nikoli na šířku záběru
 Člověk se zde již neobjevuje jako dělník v pracovním prostředí, ale zobrazuje se i rodinné prostředí, morální problémy, soukromí, osobní život,...
 Pro lit. je příznačná kritická sebereflexe a snaha navázat přerušené kontakty s lit. vývojem ve světě (výraznou úlohu sehrál časopis Světová literatura) => v lit. se tak uplatňují vlny ze svět. lit. – např. Existencialismus
 Z hlediska žánru se dostávají do popředí kratší útvary – novela, povídka – oproti románu umožňuje větší hloubku vidění
 Uvolňuje se kompozice (stavba děl), často dochází k prolínání různých rovin,...
 Využití všech vrstev jazyka (spisovný, nespisovný, hovorový, slang,...)
 Jedním z hlavních témat lit. 60. let je konflikt ideálu (iluze) se skutečností (realitou), próza se tak zaměřuje především na sféru vnitřní, často citových vztahů, zklamání, odcizení, pocity osamění
 Klíčová díla:

Ludvík Vaculík (1926) – prozaik a fejetonista, organizátor edice Petlice (samizdat)
Sekyra (1966) - generační román s autobiografickými prvky - svědectví o tom jak komunismus zneužil naivního idealistického nadšení svých stoupenců. Autor je vypravěčem a zároveň hlavním hrdinou se vrací do své vesnice navštívit bratra => zároveň hledá novou životní orientaci a sílu po názorovém zlomu = vypravěčovo bolestné vyrovnávání s otcovými i vlastními politickými iluzemi. Otec představen ve 3 fázích života a) z dětství jako nedostižný vzor b) jako uvědomělí komunistický funkcionář po únoru 1948 a slepí vykonavatel stranické politiky - prosazuje kolektivizaci na vesnici, odcizuje se vlastní rodině a ztrácí vnitřní svobodu c) synův protivník a ideový odpůrce => rozchod, synovo odmítnutí manipulovatelnosti a deformace člověka. Návrat k přírodě, rodnému kraji= zdroj síly a jistoty. Ve vrcholné scéně otec nabízí synovi pistoli namířenou proti sobě.
Autor ostře kritizuje dobu a totalitní režim, národní charakter i překotnost tech. civilizace
Český snář (samizdat 1980, Toronto 1983, Brno 1990) - román - deník, otřesné dokumentární svědectví o období tzv. normalizace, o nebezpečné disidentské činnosti. Autor vypráví o svém soukromém životě (ženě a synech), o přátelích v atmosféře pronásledování, výslechů, o své účasti při organizaci strojopisné samizdatové edice Petlice, kde vycházela díla autorů, kteří nesměli publikovat (problémy s rukopisy, autory, písaři), o situaci disentu - názory, charakterové rysy a vývoj sebe sama i řady významných osobností doby - setkání soukromá, intimní i pracovní, obraz vlastní citové a tvůrčí krize (rozchod s Helenou, východiska v práci na zahradě, v disidentské činnosti, cestování z Prahy aj.)

Milan Kundera (1929) – prozaik, dramatik i básník, od roku 1975 žije ve Francii (1979 zbaven ČŠR občanství
Žert (1967) - společenský a historizující román - svědectví o životní deziluzi inteligence, postupném vystřízlivění z poválečného optimismu a životním ztroskotání. Období let 1948 - 1965 v ČSR s fanatickými komunisty a udavači. Zápletka vychází z nepodařeného, nevinného žertu vysokoškolského studenta Ludvíka Jahna (poslal své dívce, dogmaticky věřící komunistce Markétě na stranické školení pohlednici s provokativním ironickým textem, což bylo vyloženo jako akt neuvědomělosti a nepřátelství) => vyloučen ze studií i komunistické strany, odveden na vojnu na Ostravsko. Následovala další série „žertů“ - na vojně prožil „směšnou lásku“ k citově frustrované dívce Lucii. Po letech návrat k vědecké práci, přijíždí do rodného města na slavnost jízdy králů, aby se pomstil původci svého zmařeného života Pavlu Zemánkovi (chce svést jeho ženu, rozbít manželství) - i tento žert se mu vymkl z rukou, msta nevyšla - Zemánek nevěru uvítá jako příležitost k rozvodu => další tragikomická situace: Helena v sebevražedném úmyslu si místo sedativ vzala projímadlo. Vyvrcholení - žertem je celá naše neovladatelná existence. Záměrem je hledání smysluplné existence a jistot. Devastace společnosti, absence logiky a řádu, absurdnost světa, kde nevina je trestána stejně jako vina => skepse - poznání, že křivdy budou zapomenuty a jejich pachatelům se žije lépe jak postiženým.
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969).


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969)

Vznik a vývoj Země
7. Vývoj SOP
Psychologie, disciplíny, historický vývoj
Charakter současné češtiny a její vývojové tendence
Psychomotorický vývoj dítěte
Vývojová psychologie
Vznik a vývoj antické filozofie
Vývoj jazyka
Vývoj české prózy - 5. období (po roce 1989)
Vývoj české prózy - 4. období (1970 – 1989)
Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956)
Vývoj české prózy - 1. období (1945-1948)
21. Vývoj dramatu od baroka do konce 19. století
20. Vznik dramatu a jeho vývoj do konce 16. stolet
19. Základní mezníky ve vývoji české poezie od rok
vývoj divadla ve 20.stol
Prenatalni vyvoj
Postnatalni vyvoj
Historický vývoj výživy
Ženy v české literatuře
15. Hlavní proudy a osobnosti české prózy mezi dvěma světovými válkami
10. Realistický pohled na svět v české literatuře
8. Preromantismus a romantismus v české literatuře
České divadlo 60. LÉTA
České divadlo 50. LÉTA
České divadlo Po roce 1945.
České divadlo Do roku 1945.
České divadlo
České divadlo - 1. polovina 19. století.
Kritický realismus v české literatuře.
10. Literatura 19. století, České národní obrození
české baroko
Baroko - Evropa a české země
Výrazné osobnosti světové prózy 20. století
Vývojové proměny české prózy v letech 1945-1968
Hlavní směry a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století
Česká poezie - 4. období 70. - 80. léta
Česká poezie - 3. období (2.pol. 50. let až 60. léta).
Česká poezie - 2. období (1948-1956)
Česká poezie - období (1945-1948)
Mezopotánie - Starosumerské období
Období baroka
16) Moderní román v období mezi dvěma světovými vá
5) česká literatura v období 17. a 18. století

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39030
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace