Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956) - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956)

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 05.12.2010 13:05
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Český jazyk a literatura
Známka: 1
Hodnoceno: 1x
Popis: 2. období (1948-1956).


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

2. období (1948 – 1956)

 Únor 1948 – komunistický převrat – víc než 40 let rozhodnuto o mocenské a kulturní orientaci republiky
 Začíná jedno z nejtragičtějších období v dějinách české literatury => řada autorů odchází do exilu (např. I. Blatný, E. Hostovský, F. Peroutka, P. Tygrit, J. Čep,...)
 Řada autorů uvězněna (např. J. Zahradníček, J. Palivec, F. Křelina, Z. Rotrekl,...), Záviš Kalandra (předválečný komunista, teoretik, surrealista), v roce 1950 popraven, zastaveny všechny nekomunistické časopisy, zavedena přísná cenzura
 Začíná éra rozštěpení české literatury na:
o Oficiální – tj. úředně dovolená, podporovaná
o Zakázaná – tj. na lit. vykázanou z domácích nakladatelství a knihoven a dělí se na:
 Samizdatová = šířená v různých strojopisných opisech
 Exilová = lit. šířená v exilových vydavatelstvích (v zahraničí)
o Obě dosáhli největšího rozsahu i významu hlavně v 70. a 80. letech
 Nová oficiální tvorba se měla řídit principy tzv. socialistického realismu => přejímání sovětské kulturní politiky, zjednodušení společenské funkce umění, přeceňování aktuální tematiky a výchovného záměru díla, ideologické pojetí, nerespektování vlastní specifiky umění, jeho estetické funkce, významu tvůrčí politiky, výsledkem je tzv. budovatelský román
 Specifický jev poúnorové prózy, obraz kladného hrdiny (dělník, rolník, budovatel). Rolníka vydávajícího se na cestu kolektivizace, profesionálního funkcionáře, propagátora, organizátora socialistických změn => převládá schematismus, typizace postav – černobílé vidění zdůrazňuje dějovost na úkor psychiky postav, vše podřízeno výchově čtenáře
 Díla:

Václav Řezáč (1901 - 1956)
Nástup (1951) - tzv. kolonizační společenský román, první modelový obraz budovatelské socialistickorealistické prózy. Zobrazuje 1. měsíce po válce, osidlování pohraniční oblasti na Kadaňsku - od května přes odsun Němců až po odjezd sovětských jednotek. Jednoznačné rozdělení kladu a záporu, postavy ilustrují hierarchii politických sil viděnou z perspektivy komunisty. Hl. role uvědomělý komunistický funkcionář Jiří Bagár (zcela kladný hrdina - propagátor a organizátor změn, nikdy nezapochybuje o svém záměru a způsobu jeho realizace). Jeho pomocníky jsou německý antifašista, dělník, poštmistr. Bojují proti německým záškodníkům, sabotérům, kolaborantům a ziskuchtivcům. Uměle vykonstruovaný příběh, černobílé postavy bez psychologie. Úsilí o obraz lidské kolektivity. Prvky dobrodružného a detektivního románu. Role vypravěče potlačena. Dialogy komunistů vyjadřují základní teze komunistické politiky.
Bitva (1954) - také z osidlování zahraničí

Jiří Marek - Nad námi svítá
Bohumil Říha - Země dokořán
F.K. Sedláček - Závod ve stínu
T. Svatopluk – Bez šéfa

Jan Otčenášek (1924 - 1979)
Plným krokem (1952) - próza s tzv. budovatelkou tématikou, kterou autor zahájil svou lit. dráhu
Občan Brych (1955) - pokus o společenskokritický, sociálně psychologický román, částečná snaha uniknou schematismu a tendencím socialistickorealistického románu. Protiklad dvou typů: právník z chudých poměrů František Brych x zhýralec, cynik, syn továrníka Ondřej Ráž. Každý z nich nalézá jiné řešení poúnorového dilematu. Brych se rozhoduje zda přijmout, nepřijmout poúnorovou socialistickou politiku - nemůže se ztotožnit s komunistickým převratem, ale není mu ani blízký svět západního typu. Hledá na čí straně je pravda => pod vlivem Ráži se odhodlá k emigraci, ale po přestřelce v hraničním srubu se vrací do Prahy

Norbert Frýd (1913 - 1976) - židovský původ, vězněn v Terezíně, Osvětimi
Krabice živých (1956) - autobiografický román, silné prožitky z koncentračních táborů zachyceny s 10letým odstupem. Fiktivní koncentrační tábor v poslední zimě války 1944. Vzniká zde továrna na raketové střely a židé z různých zemí zde pracují v nelidských podmínkách. Psychologie vězňů i věznitelů. V popředí pražský intelektuál Zdeněk Roubík, v táboře pomocným písařem (má na starost kartotéku vězňů). Zpočátku bázlivý, ale postupně si uvědomuje dosah svého postavení a proměňuje se v odvážného člena ilegálního táborového hnutí. Manipulací s kartotéčními listy zachraňuje život mnoha vězňů = jeho cesta od touhy přežít k nesobecké pomoci jiným i za cenu vlastní oběti. Je zde řada další statečných postav, ale i těch spolupracujících s esesáky. Důraz kladen na tragiku doby, zobrazenou v osudech a pocitech postav a v jejich deformovaných vztazích. Lidem nepomohlo přežít sobectví, ale vůle k životu a vzájemná pomoc. „Krabice živých“ => uzavřený prostor pasivity a utrpení se však odvážnými činy vězňů zevnitř rozevírá. Úvahy o smyslu života, solidaritě. Ač se autor nevyhnul některým ideologickým schématům - vyslovil smysl lidského hrdinství civilním, nepatetickým způsobem.
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956).


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956)

Vznik a vývoj Země
7. Vývoj SOP
Psychologie, disciplíny, historický vývoj
Charakter současné češtiny a její vývojové tendence
Psychomotorický vývoj dítěte
Vývojová psychologie
Vznik a vývoj antické filozofie
Vývoj jazyka
Vývoj české prózy - 5. období (po roce 1989)
Vývoj české prózy - 4. období (1970 – 1989)
Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969)
Vývoj české prózy - 1. období (1945-1948)
21. Vývoj dramatu od baroka do konce 19. století
20. Vznik dramatu a jeho vývoj do konce 16. stolet
19. Základní mezníky ve vývoji české poezie od rok
vývoj divadla ve 20.stol
Prenatalni vyvoj
Postnatalni vyvoj
Historický vývoj výživy
Ženy v české literatuře
15. Hlavní proudy a osobnosti české prózy mezi dvěma světovými válkami
10. Realistický pohled na svět v české literatuře
8. Preromantismus a romantismus v české literatuře
České divadlo 60. LÉTA
České divadlo 50. LÉTA
České divadlo Po roce 1945.
České divadlo Do roku 1945.
České divadlo
České divadlo - 1. polovina 19. století.
Kritický realismus v české literatuře.
10. Literatura 19. století, České národní obrození
české baroko
Baroko - Evropa a české země
Výrazné osobnosti světové prózy 20. století
Vývojové proměny české prózy v letech 1945-1968
Hlavní směry a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století
Česká poezie - 4. období 70. - 80. léta
Česká poezie - 3. období (2.pol. 50. let až 60. léta).
Česká poezie - 2. období (1948-1956)
Česká poezie - období (1945-1948)
Mezopotánie - Starosumerské období
Období baroka
16) Moderní román v období mezi dvěma světovými vá
5) česká literatura v období 17. a 18. století

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39379
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace