Finanční řízení obchodního podniku - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Finanční řízení obchodního podniku

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 05.12.2010 11:03
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Ekonomie
Známka: 1.5
Hodnoceno: 2x
Popis: Maturitní otázka č. 12


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)


Finanční řízení obchodního podniku

- zabývá se veškerým pohybem peněz v podniku.
- cílem je získat prostředky s co nejnižšími náklady a co nejúčinněji tyto prostředky využít s max. ziskem

Hlavní úkoly finančního hospodaření:
1. získat kapitál pro potřeby podniku ve správné výši i struktuře
2. rozhodnout o rozdělení (Alokaci) a využití fin. zdrojů
3. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo k úhradě ztráty
4. kontrolovat a řídit hospodářskou činnost pomocí fin.výkazů

- získávání a rozdělování fin. zdrojů se souhrnně nazývá financování.

Financování R: 1, Běžné - zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku
2, Mimořádné - při zakládání nebo rozšiřování podniku

Financování můžeme hodnotit z různých hledisek:
1. Z hlediska zdroje financování: vlastní kapitál
z cizích zdrojů
samofinancování (ze zisku podniku)

2. Z hlediska časového: krátkodobé
dlouhodobé
3. Z hlediska strany financování: firma potřebuje finance
firma nabízí finance

Vlastní zdroje financování:
- kapitál, který patří podniku je hlavním nositelem podnikatelského rizika.Podnik musí uvážit pomět mezi vlastním a cizím kapitálem ( ukazatel nezávislosti podniku ).

Patří sem - Základní kapitál - tvořen peněžitým i nepeněžitým vklady společníků do společnosti. Výše je stanovena zákonem.
- Rezervní fond - slouží ke krytí ztrát
- Nerozdělený zisk - zisk se nerozdělí mezi společníky,ale vkládá se zpět do podniku
- Emisní ážio - kladný rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akcií

Cizí zdroje financování:
- cizí kapitál - dluh podnikatele, který je povinen do určité doby zaplatit.
- Podle délky splatnosti - krátkodobý (do 1 roku)
- dlouhodobý (nad 1 rok)


Krátkodobý cizí kapitál:
1. Krátkodobé závazky: (například vůči zaměstnancům, fin.úřadu,pjišť.). Tyto závazky podnikatel splácí až ve stanovenou dobu.
2. Obchodní úvěr: nejrozšířenější zdroj krátkodobého financování vzniká ve vztahu dodavatele a odběratele.
3. Krátkodobé bankovní úvěry:
• Kontokorentní úvěr - poskytuje se na běžném účtu podnikatele, může čerpat i do záporného stavu (DEBET)
• Lombardní úvěr - úvěr na movitou zástavu (auto, šperky)
• Revolvingový úvěr - stále se obnovující úvěr. Banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a společný úvěr do sjednané výše doplňuje.
• Krátkodobá bankovní půjčka - nejjednodušší forma bankovního úvěru.
• Faktoring - zvláštní forma úvěrů odkoupení krátkodobých před lhůtou jejich splatnosti.

Při poskytování úvěru, může banka požadovat např: záruku 3 osoby. Ručitel sepíše smlouvu s bankou, že úvěr splatí za dlužníka, jestliže dlužník nezaplatí.

Směnka - krátkodobý cenný papír, je to písemné prohlášení dlužníka.
Akreditif - písemný závazek banky, že poskytne určité plnění, až po slpnění určitých podmínek.

 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Finanční řízení obchodního podniku.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Finanční řízení obchodního podniku

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39163
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace