český jazyk a literatura - Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního , Veselí nad Lužnicí - Všichni Všem


pridat

Přidat materiál.

Vyplňte formulář a nahrajte soubor.

      Přidat materiál
 

Pro přidání materiálu musíš být přihlášen(a).
 
seznam

Seznam studijních materiálů z předmětu český jazyk a literatura

Pro školu Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního , Veselí nad Lužnicí

    Filtr: Řazení:
1 2 3

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť předmět český jazyk a literatura.


 
seznam

Zjednodušený výpis:

český jazyk a literatura.

R.U.R

Labyrint světa a ráj srdce

Babička

Zvuková stránka jazyka

Zásady českého pravopisu

Vztah predikace, determinace, koordinace

Význam slova a jeho změny, slovníky

Vývoj světového dramatu po romantismus

Vývoj světového dramatu od realismu po současnost

Vývoj českého dramatu do konce 19. století

Vypravování

Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, členěn

Věta jednoduchá - jednočlenná a dvojčlenná, větné

Úvaha

Umělecké směry 19. a 20. století, č. moderna, Buřiči

Tolerance a nesnášenlivost v literatuře

Světový realismus 19. stol. (kritický, naturalismu

Světová próza 1. poloviny 20. století

SUBSTANTIVA HROMADNÁ, LÁTKOVÁ, POMNOŽNÁ

Styl umělecký

Styl publicistický

Styl prostě sdělovací

Styl odborný, výklad

Styl a stylistika

Souvětí souřadné a podřadné

Slovní zásoba, obohacování slovní zásoby

Slovní druhy a principy jejich třídění, tvoření sl

řeč přímá, polopřímá, nepřímá, ich forma

Romantismus ve svět. lit. a v čechách, K. H. Mácha

Renesance a humanismus u nás a v Evropě

Původ a vývoj českého jazyka a pravopisu

Představitelé světové literatury po roce 1945

Projevy mluvené a psané, rétorika

Počátky světového písemnictví

Odraz 1. světové války v literatuře, ztracená gene

Odchylky od větného schématu

Obraz 2. sv. války ve světové a české literatuře

Národní obrození

Monolog, dialog, verbální komunikace

Literatura ranného středověku, počátky v lit. Evro

Klasicismus, osvícenství, preromantismus (17, 18 st.)

Kategorie slovesné, přechodníky

Jmenné kategorie

Jazykověda a její disciplíny, vývoj

Jazyk spisovný, nespisovný, národní, norma, kodifi

Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

Informatika; získávání informací, vývoj. tendence

Indoevropské jazyky a slovanské jazyky

Charakteristika, popis

české drama od počátku 20. století po současnost

česká próza po roce 1945 do 70. let 20. století

česká próza od 70. let 20. století do současnosti

česká PRÓZA 2. poloviny 19. století

česká poezie od roku 1945 až po současnost

česká POEZIE 2. poloviny 19. století

česká meziválečná PRÓZA

česká meziválečná POEZIE, J. Seifert

česká literatura 14.-16. století, význam Jana Husa


 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39594
Materiálů střední školy: 3607
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace