účetnictví - maturitní otázky -Všichni Všem


seznam

Maturitní otázky - účetnictví

Seznam maturitních otázek z předmětu účetnictví
   Řazení:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť předmět .


 
seznam

Zjednodušený výpis:

.

2. Evidence podnikání

1. Právní úprava účetnictví, směrná účtová osnova

Peněžní prostředky

Inventarizace

1.Právní úprava UCE

Pohledávky

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Inventarizace

Právní úprava

Zúčtovací vztahy

Cenné papíry a směnky

Hospodářský výsledek

Účetní technika, zápisy, knihy

Účetní doklady

Hospodářský výsledek

Inventarizace

Problémy v a.s.

Problémy v s.r.o.

Individuální podnikatel

DE příjmů a výdajů

Vnitropodnikové účetnictví

Rozpočty a kalkulace

Účetní závěrka

Účetní uzávěrka

Hospodářský výsledek

Náklady a výnosy

Kapitálové účty a dl. závazky

Časové rozlišení N a V

Zúčtování daní a dotací

Mzdy a zaměstnanci

Závazky

Pohledávky

Cenné papíry a směnky

Zvl. případy při účtování o mat. zásobách, zásoby vl.výroby

Zásoby materiálu a zboží

Odpisování a vyřazování DM

Dlouhodobý majetek

Inventarizace

Dokumentace

Právní úprava účetnictví

3.Rozvaha

2.Účetní dokumentace

1. Právní úprava účetnictví

Daňová evidence

časové roslíšení

kapitálové účty

Materiálové zásoby

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek

Ceniny, úvěry, krátkodobé cenné papíry

akciová společnost

Účetní uzávěrka

Zúčtování se zaměstnanci

Cenné papíry

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek

Krátkodobý finanční majetek

Dlouhodobý majetek

Zásoby

Zásoby

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Pohledávky a závazky podniku

účetní závěrka

Inventarizace

Majetek a závazky

Právní úprava účetnictví

s. r. o.

Účetní závěrky a uzávěrka

Cenné papíry

Platební styk

Zásoby (materiál, zboží...)

Akciová společnost

Právní úprava účetnictví

Účetní doklady a náležitosti účetních dokladů

Úloha a funkce účetnictví

25. Oceňování majetku a závazků v účetnictví

24. Účtování zboží a účtování zásob vlastní výroby

23. Daňová evidence příjmů a výdajů

22. Vnitropodnikové účetnictví

21. Rozpočty a kalkulace

20. Účetní závěrka

19. Účetní uzávěrka

18. Hospodářský výsledek

17. Účtování výnosů

16. Účtování nákladů

15. Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků

14. Časové rozlišení nákladů a výnosů

13. Zúčtování daní a dotací

12. Zúčt. se zam., spol. a s institucemi SP a ZP

11. Závazky z obchodního styku

10. Pohledávky z obchodního styku

9. Cenné papíry a směnky

8. Účtování na finančních účtech

7. Zvláští připady při účt. materiálových zásob

6. Zásoby materiálu

5. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku

4. Dlouhodobý majetek

3. Inventarizace majetků a závazků

2. Účetní technika a účetní doklady

1. Právní úprava účetnictví

účetní technika 4

účetní technika 3

účetní technika 2

účetní technika 1

účetrní doklady 4

účetrní doklady 3

účetrní doklady 2

účetrní doklady 1

vnitropodnikové účetnictví 6

vnitropodnikové účetnictví 5

vnitropodnikové účetnictví 4

vnitropodnikové účetnictví 3

vnitropodnikové účetnictví 2

vnitropodnikové účetnictví 1

rozpočty 2

rozpočty 1

kalkulace 6

kalkulace 5

kalkulace 4

kalkulace 3

kalkulace 2

kalkulace 1

formy podnikání z účetného hlediska 15

formy podnikání z účetného hlediska 14

formy podnikání z účetného hlediska 13

formy podnikání z účetného hlediska 12

25. Daňová evidence podnikatelů

24. Kalkulace

23. Inventarizace majetku a závazků, zúčtování inventurních rozdílů

22. Finanční a operativní leasing

21. Reservy a opravné položky

20. Účetní závěrka a uzávěrka

19. Členění nákladů

18. Hospodářský výsledek

17. Základní kapitál

16. Přechodné účty aktiv a pasiv

15. Pohledávky a závazky ke státu

14. Zúčtování mezd

13. Pohledávky a závazky k zaměstnancům a společníkům s. r. o.

12. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

11. Krátkodobý finanční majetek

10. Zboží

9. Zásoby

8. Odepisování DM

7. Opravy a technické zhodnocení

6. DLOUHODOBÝ MAJETEK

5. Rozvaha jako bilance majetku a zdroje jeho krytí

4. Oceňování majetku v účetnictví

3. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh

2. Účetní doklady a náležitosti účetních dokladů

1. Úloha a funkce účetnictví

formy podnikání z účetného hlediska 11

formy podnikání z účetného hlediska 10

formy podnikání z účetného hlediska 9

formy podnikání z účetného hlediska 8

formy podnikání z účetného hlediska 7

formy podnikání z účetného hlediska 6

formy podnikání z účetného hlediska 5

formy podnikání z účetného hlediska 4

formy podnikání z účetního hlediska 3

formy podnikání z účetného hlediska 2

formy podnikání z účetního hlediska 1

Účetní výkazy 3

Účetní výkazy 2

Účetní výkazy 1

Účetní uzávěrka 2

Účetní uzávěrka 1

výsledek hospodaření 2

výsledek hospodaření 1

Neuhrazené pohledávky 2

Neuhrazené pohledávky 1

Opravné položky 2

Opravné položky 1

Kurzovní rozdíly 2

Kurzovní rozdíly 1

finanční leasing 2

finanční leasing 1

Časové rozlišení nákladů a výnosů 4

Časové rozlišení nákladů a výnosů 3

Časové rozlišení nákladů a výnosů 2

Časové rozlišení nákladů a výnosů 1

Výnosy 3

Výnosy 2

Výnosy 1

Náklady 4

Náklady 3

Náklady 2

Náklady 1

Zboží 2

Zboží 1

Zásoby vlastní výroby 3

Zásoby vlastní výroby 2

Zásoby vlastní výroby 1

Zúčtování zúčtovacích vztahů 6

Zúčtování zúčtovacích vztahů 5

Zúčtování zúčtovacích vztahů 4

Zúčtování zúčtovacích vztahů 3

Zúčtování zúčtovacích vztahů 2


 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42705
Materiálů střední školy: 3655
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace