český jazyk a literatura - maturitní otázky -Všichni Všem


seznam

Maturitní otázky - český jazyk a literatura

Seznam maturitních otázek z předmětu český jazyk a literatura
   Řazení:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť předmět .


 
seznam

Zjednodušený výpis:

.

Wiliam Shakespeate - Romeo a Julie

Chrám matky boží

Hamlet

Farma zvířat

Evžen Oněgin

Dekameron

Bylo nás pět

Oscar Wilde-Obraz Doriana Graye

Těžká hodina

Sophiina volba

Obraz Doriana Graye (rozbor)

Petrolejové lampy – J. Havlíček

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Kytice

R.U.R - Karel Čapek

Saturnin-Z. Jirotka

Michail Šolochov - Osud člověka

nejstárší literatura

romantismus

romantismus

národní obrození

renesance osvícenství

česká literatura 15-18 stol

česká literatura 15-18 stol

rysy našeho písemnictví

antické písemnictví

Karel Čapek - Povídky z jedné kapsy

Fuks Ladislav - Pan Theodor Mundstock

Seznam titulů k maturitě

Dívčí Válka

Lolita

R.U.R.

Antigona

rozmnožování

JOHN STEINBECK – O MYŠÍCH A LIDECH

účto maturita

Ota Pavel – Smrt krásných srnců

Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky

Vladislav Vančura – Rozmarné léto

Karel Čapek – RUR

Petr Bezruč – Slezské písně

Umberto Eco – Jméno růže

Jack Kerouac – Na cestě

Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ

Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid

Jan Neruda – Povídky malostranské

Božena Němcová – Babička

Karel Jaromír Erben – Kytice

Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák

Karel Hynek Mácha – Máj

Honoré de Balzac – Otec Goriot

Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži

Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin

funkční styly

Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

Babička (rozbor, maturita)

Bylo nás pět (rozbor, maturita)

Krysař (rozbor, maturita)

Stařec a moře (rozbor, maturita)

Fuks - spalovač mrtvol

Wiewegh - Báječná léta pod psa

1.pol.20.století u nás

29. mat. otázka

28. mat. otázka

27. mat. otázka

26. mat. otázka

24. mat. otázka

23. mat. otázka

22. mat. otázka

21. mat. otázka

20. mat. otázka

19. mat. otázka

18. mat. otázka

17. mat. otázka

16. mat. otázka

15. mat. otázka

14. mat. otázka

13. mat. otázka

12. mat. otázka

11. mat. otázka

10. mat. otázka

9. mat. otázka

8. mat. otázka

7. mat. otázka

6. mat. otázka

5. mat. otázka

4. mat. otázka

3. mat. otázka

2. mat. otázka

1. mat. otázka

Mluvnice k maturitě

Čtenářký deník

Čeština k maturitě z r.2010

Verne - Zajatci pustin

Administrativní styl

Publicistický styl

Složitá souvětí

Souvětí souřadné

Věty jednočlenné a dvoučlenné

Větné členy

Zvuková stránka jazyka

Charakteristika a popis

Slovesa

Číslovky

Zájmena

Přídavná jména

Podstatná jména

Odchylky od větného schématu

Tvoření slov

Pravopis a tvarosloví

Slohové rozestavení jazykových prostředků

Vývoj jazyka

Čeština a jazyky příbuzné

Informatika

Vývoj české prózy - 5. období (po roce 1989)

Vývoj české prózy - 4. období (1970 – 1989)

Vývoj české prózy - 3. období (1956 – 1969)

Vývoj české prózy - 2. období (1948 – 1956)

Vývoj české prózy - 1. období (1945-1948)

Česká poezie - 4. období 70. - 80. léta

Česká poezie - 3. období (2.pol. 50. let až 60. léta).

Česká poezie - 2. období (1948-1956)

Česká poezie - období (1945-1948)

Odraz okupace

Odraz okupace

Postmodernismus

Literatura s prvky sci-fi

Magický realismus

Absurdní literatura

Nový román

Rozhněvaní mladí muži

Beatnici

Neorealismus

Krize v mezilidských vztazích

Reakce na válku

Próza za okupace

Poezie za okupace

Odezva na mnichovskou dohodu převážně v poezii

Literatura v době okupace

25. Nositelé Nobelovy ceny za literaturu

24. Humor a satira v literatuře

23. Světová literatura druhé poloviny 20. století

22. Drama 20. století

21. Vývoj dramatu od baroka do konce 19. století

20. Vznik dramatu a jeho vývoj do konce 16. stolet

19. Základní mezníky ve vývoji české poezie od rok

18. Česká próza od roku 1968 po současnost

16. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami

15. Hlavní proudy a osobnosti české prózy mezi dvěma světovými válkami

14. Světová literatura první poloviny 20. století

13. Česká literární moderna a buřiči

12. Evropské literatury konce 19. století

11. Májovci, Ruchovci, Lumírovci

10. Realistický pohled na svět v české literatuře

9. Realismus v evropských literaturách

8. Preromantismus a romantismus v české literatuře

7. Preromantismus a romantismus ve světové literat

6. Literatura Národního obrození

5. Literatura evropského baroka

4. Humanismus a renesance

3. Nejstarší literární památky na našem území od V

1. Nejstarší literární památky

Karel Čapek

Vliv expresionismu a další proudy

Psychologická próza

Společenská próza

Imaginativní proud

Demokratický proud

Obraz 1. světové války

Reflexivní a meditativní lyrika

Surrealismus

Poetismus

Proletářská poezie

Česká literatura na přelomu 19. a 20. století

Moderní umělecké směry

Ohlas 1. světové války

literatura v USA

literatura v Rusku

PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA

Světová literatura

iteratura v Anglii

literatura ve Francii

Česká moderna

Moderna

Umělecké směry konce 19.století

Rozkvět divadel malých forem

České divadlo 60. LÉTA

České divadlo 50. LÉTA

České divadlo Po roce 1945.

České divadlo Do roku 1945.

České divadlo

České divadlo - 1. polovina 19. století.

Realizmus - severská literatura

Realizmus v Rusku

Realizmus v Anglii a Polsku

Realizmus ve Francii

Realismus ve světové literatuře

Naturalismus

Kritický realismus v české literatuře.

Romantismus


 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42705
Materiálů střední školy: 3655
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace